Der kan i øjeblikket ikke laves studielån pga. systemnedbrud, USF arbejder på at løse problemet.

Offentlig hjælp – Ændring og tilbagebetaling

Alle voksne borgere har pligt til at forsørge sig selv og sin familie i det omfang, det er muligt. Hvis det ikke er muligt, enten i en kort periode eller mere permanent, er der forskellige former for offentlig hjælp du kan få.


Ændring
Får du offentlig hjælp, har du pligt til at meddele til din sagsbehandler, hvis dine økonomiske forhold ændres. Det skal du, fordi man ikke må modtage offentlig hjælp, hvis man samtidig har en anden form for indkomst. Ændringer, der betyder at den offentlige hjælp skal stoppes, kan f.eks. være:

  • At du får arbejde
  • At du begynder på en uddannelse
  • At du bliver pensionist


Tilbagebetaling
Kommunen kan i visse tilfælde kræve at du skal betale den offentlige hjælp tilbage igen. Det kan f.eks. være hvis:

  • Du ikke giver kommunen besked om, at din eller din families økonomiske forhold har ændret sig. Har du f.eks. fået arbejde eller påbegyndt en uddannelse
  • Du på et senere tidspunkt f.eks. får erstatning, offentlig pension eller underholdsbidrag for samme tidsrum og formål, som den offentlige hjælp. Har du f.eks. fået offentlig hjælp, fordi du har nedsat arbejdsevne på grund af en arbejdsskade og får du senere udbetalt erstatning for skaden, kan kommunen kræve den offentlige hjælp tilbagebetalt


Din sagsbehandler kan også beslutte, at du kun kan modtage offentlige hjælp, hvis du betaler hjælpen tilbage på et senere tidspunkt. Det kan kommunen kræve, hvis

  • der ydes hjælp på grund af uforsvarlig økonomi eller uforsvarlig arbejdsmæssig handling
  • eller du i løbet af kort tid vil være i stand til at betale hjælpen tilbage


Kræver kommunen, at du skal betale den offentlige hjælp tilbage for at du kan få hjælp, skal du underskrive en tilbagebetalingserklæring.


Bemærk
Fristen for tilbagebetalingen kan udskydes. Det kan blive nødvendigt, hvis du ikke er i stand til både at forsørge dig selv og din familie og samtidig betale den offentlige støtte tilbage. Kravet om tilbagebetaling kan også helt bortfalde.

Du kan have ret til offentlig hjælp, selvom du har en mindre formue. Det kræver dog, at formuen bør bevares til et bestemt formål, som din sagsbehandler skønner rimeligt.

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Servicecenter Atammik
Atammik B-800
3912 Maniitsoq
Telefon: (+299) 81 85 44
Fax: (+299) 81 85 96
E-mail: atako@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Itilleq Servicecenter
Itilleq
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 86 96 77
Fax: (+299) 86 96 97
E-mail: itilleq@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Kangerlussuaq Servicecenter
Servicecenter
Postbox 89
3910 Kangerlussuaq
Telefon: (+299) 84 12 77
Fax: (+299) 84 13 77
E-mail: kangerlussuaq@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Kangaamiut Servicecenter
Kangaamiut Kommunip Allaffia
Postboks 9
3912 Maniitsoq
Telefon : (+299) 81 94 20
Fax: (+299) 81 94 19
E-mail: kangko@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Maniitsoq Servicecenter
Kuuttartoq B1077
Postboks 100
3912 Maniitsoq
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: maniitsoq@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Napasoq Servicecenter
Napasoq Kommunip Allaffia
3912 Maniitsoq
Telefon : (+299) 81 86 44
Fax: (+299) 81 86 43
E-mail: atako@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Sarfannguit Servicecenter
Sarfannguit kommune kontor
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 86 95 15
Fax: (+299) 86 95 43
E-mail: sarfannguit@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Sisimiut Borgerservice
Makkorsip Aqq. 2
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: sisimiut@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.