Offentlig hjælp – Ansøgning om

Alle voksne borgere har pligt til at forsørge sig selv og sin familie i det omfang, det er muligt. Er det ikke muligt, kan du som borger søge om offentlig hjælp. Der findes 2 former for offentlig hjælp: Akut hjælp og hjælp til faste udgifter og forsørgelse.

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan du skal søge om offentlig hjælp. Almindeligvis skal du bestille en tid hos en sagsbehandler. Afhængig af hvilken form for offentlig hjælp du søger skal du f.eks. også
  • udfylde et ansøgningsskema
  • dokumentere for tidligere indtægt, f.eks. i form af lønsedler
  • vedlægge dokumentation for dine udgifter, f.eks., husleje, elregning, renovation, daginstitutionsregning, varmeregning

Når du søger om offentlig hjælp, er det vigtigt, at du medbringer de rigtige papirer. Det vil lette sagsgangen og sikre, at du får det rigtige beløb udbetalt.

Hvilke papirer du skal medbringe til kommunen, afhænger af hvilken social begivenhed, der har forårsaget, at du ikke kan forsørge dig selv og din familie.
  • Er du blevet skilt skal du medbringe dine separationspapirer
  • Er du arbejdsløs og har du ikke mulighed for at modtage arbejdsmarkedsydelse, skal du medbringe en skrivelse fra din arbejdsgiver, der forklarer hvorfor du er blevet ledig
  • Er du syg, skal du medbringe en lægeerklæring som dokumentation for sygdommen
  • Skal du på barsel, skal du medbringe dokumentation om forventet fødselstidspunkt

Har du alle papirerne klar, når du vil søge, går det hurtigere med at få din sag behandlet.

Bemærk
Føler du dig uarbejdsdygtig på grund af tilpasningsproblemer eller dårligt helbred, kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at du i en periode kan modtage offentlig hjælp selvom du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Har du søgt om offentlig hjælp og fået helt eller delvist afslag, har du ret til at få en skriftlig afgørelse på din ansøgning, med en begrundelse og en klagevejledning.

Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A, 701
Postboks 970
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 345000
E-mail: ISN@nanoq.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.