Offentlig hjælp – Generelt om

Alle voksne borgere har pligt til at forsørge sig selv og sin familie, i det omfang det er muligt. Hvis ikke det er muligt, enten i en periode eller mere permanent, kan du som borger søge om at få hjælp af det offentlige. Det kan f.eks. være i forbindelse med dødsfald, sygdom, ledighed, barsel eller skilsmisse.Offentlig hjælp er således et økonomisk sikkerhedsnet for alle mennesker, der opholder sig i Grønland.

Der er 2 former for offentlig hjælp: Akut hjælp og hjælp til faste udgifter og forsørgelse.

Akut hjælp skal dække dine helt basale behov. Det kan f.eks. være mad og husly. Akut offentlig hjælp er med andre ord en slags overlevelseshjælp, du kan få, hvis det pludseligt bliver nødvendigt.

Hjælp til faste udgifter og forsørgelse er som regel en længerevarende økonomisk hjælp, som skal dække dine faste udgifter. Det kan f.eks. være dine udgifter til el, vand, og varme. Herudover indeholder den offentlige hjælp også et underholdsbeløb til forsørgelse af dig og din familie.


Har du behov for offentlig hjælp i mere end 14 dage, har du krav på at du får udarbejdet en handleplan. En handleplan beskriver, hvad du kan gøre for at forbedre dine muligheder på arbejdsmarkedet.


Takster
Som hovedregel kan der maksimalt ydes et beløb svarende til 65 % af mindstelønnen til en ikke-faglært lønmodtager efter SIK’s overenskomst.


Bemærk
Ønsker du at søge om offentlig hjælp, har du ret til at få råd og vejledning om, hvordan du kan blive i stand til at forsørge dig selv og din familie.

Du har ret til en friperiode (ferie) på 14 dage, som skal tages i sammenhæng. Du skal give besked til arbejdsmarkedskontoret 14 dage før du vil holde friperioden.

Er du blevet ledig, bør du først finde ud af om du kan få arbejdsmarkedsydelser. Har du ikke ret til arbejdsmarkedsydelser kan du søge om offentlig hjælp. Det kan f.eks. være, hvis du allerede har fået arbejdsmarkedsydelser i 13 uger indenfor 1 år.

Har du søgt om offentlig hjælp og fået helt eller delvist afslag, har du ret til at få en skriftlig afgørelse på din ansøgning, med en begrundelse og en klagevejledning.

Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A, 701
Postboks 970
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 345000
E-mail: ISN@nanoq.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.