Offentlig hjælp – Særligt for fangere og fiskere

Alle voksne borgere har pligt til at forsørge sig selv og sin familie i det omfang det er muligt. Er det ikke muligt i perioder at forsørge sig selv og sin familie er der mulighed for at søge om offentlig hjælp. Fisker- og fangererhvervet er særligt udsat for perioder med lav eller ingen indkomst. Derfor er der taget særlige hensyn til, hvornår fiskere og fangere kan modtage offentlig hjælp.

Er du fisker eller fanger, kan du modtage offentlig hjælp hvis f.eks.:

  • Der er indhandlingsstop eller andre problemer med indhandling
  • De vejrmæssige forhold forhindrer fangst og fiskeri i en periode
  • Du har midlertidigt helbredsmæssige problemer eller midlertidig nedsat funktionsevne på grund af sygdom eller ulykke


Betingelser

For at kunne modtage offentlig hjælp skal du

  • have været ude for en social begivenhed. Den sociale begivenhed, der som regel giver anledning til, at du som fanger eller fisker kan søge om offentlig hjælp, er, at du bliver midlertidig ledig på grund én af de ovenstående omstændigheder
  • stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søge efter arbejde i den periode, hvor du modtager offentlig hjælp. Det vil sige, at du skal tilmelde dig som ledig på arbejdsmarkedskontoret
  • tage imod et anvist arbejde eller aktiveringstilbud i den periode, hvor du modtager offentlig hjælp

Du kan søge om offentlig hjælp, også selvom du kan udøve dit erhverv. Du kan dog kun få offentlig hjælp, hvis du ikke kan oppebære en indtægt, du kan forsørge dig selv og din familie med.

Det betyder også, at du ikke skal aflevere dit erhvervsjagtbevis, mens du får offentlig hjælp.


Takster

Den offentlige hjælp beregnes på samme måde som til andre, der søger om offentlig hjælp til faste udgifter og forsørgelse. Det vil sige, at størrelsen på den offentlige hjælp beregnes på baggrund af dine godkendte faste udgifter. Det kan f.eks. være til husleje, el, vand og varme.

Herudover indeholder den offentlige hjælp også et underholdsbeløb til forsørgelse af dig og din familie.

Som hovedregel kan der maksimalt ydes et beløb svarende til 65 % af mindstelønnen til en ikke-faglært lønmodtager efter SIK’s overenskomst. Den offentlige hjælp må dog ikke være højere end dine hidtidige indtægter.


Bemærk

Er du gift eller samlevende og samlivet har varet mere end et år, beregnes størrelsen på din offentlige hjælp ud fra jeres fælles indtægter. Det vil sige, at din ægtefælles eller samlevers indtægter, som f.eks. løn, uddannelsesstøtte, barselsdagpenge, arbejdsmarkedsydelse eller pension, bliver trukket fra din offentlige hjælp.

Har du selv indhandlingsindtægter, vil de indtægter også blive trukket fra din offentlige hjælp.

Kommuneqarfik Sermersooq
Postboks 1005
3900 Nuuk
Telefon: 36 70 00
Fax: 31 11 51
E-mail: kommuneqarfik@sermersooq.gl
Hjemmeside: www.sermersooq.gl

Arsuk Borgerservice
B-820
Postboks 60
3932 Arsuk

Telefon: (+299) 68 50 51 / 68 50 22
Fax: (+299) 68 51 39
E-mail: arsuk@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Isortoq Borgerservice
B - 382
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 57 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Ittoqqortoormiit Borgerservice
B-118
Postboks 505
3980 Ittoqqortoormiit

Telefon: (+299) 99 10 77
Fax: (+299) 99 10 74
E-mail: kl@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag: 10 – 14
Onsdag: Lukket

Ivittuut borgerservice
Postboks 82
3930 Kangilinnguit
Telefon.: (+299) 69 10 77
Fax: (+299) 69 10 73
E-mail: ivittuut@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Alle hverdage: 8 - 16

Kapisillit Borgerservice
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 96 32
Fax: (+299) 35 96 13
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 12

Kulusuk Borgerservice
B - 178
3915 Kulusuk
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 69 80
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Kuummiut Borgerservice
B - 1156
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 40 27
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Borgerservice Nuuk
Kuussuaq 2
Postboks 1005
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 36 79 00
E-mail: innuttaasunut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 15
Torsdag: 12 – 17
Fredag: 10 – 12
Paamiut Borgerservice
Poul Ibsenip Aqq. 6
Postboks 93
3940 Paamiut

Telefon: (+299) 36 76 00 / 36 76 77
Fax: (+299) 68 14 48
E-mail: paamiut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15
Qeqertarsuatsiaat Borgerservice
B-155
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 90 22
Fax: (+299) 35 91 26
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Sermiligaaq Borgerservice
B - 196
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 54 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Tasiilaq Borgerservice
Nappartsimavimmut B - 1200
3913 Tasiilaq
Postboks 120
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 10 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10 - 15

Tiniteqilaaq Borgerservice B - 518 A
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 64 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A, 701
Postboks 970
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 345000
E-mail: ISN@nanoq.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.