Offentlig hjælp – Til forsørgelse og faste udgifter

Alle voksne borgere har pligt til at forsørge sig selv og sin familie i det omfang, det er muligt. Er det ikke muligt, kan du som borger søge om offentlig hjælp til forsørgelse og faste udgifter.


Betingelser
For at du kan få offentlig hjælp til forsørgelse og faste udgifter skal du:

 • have fast bopæl i Grønland
 • være tilmeldt folkeregisteret
 • have været ude for en social begivenhed, f.eks. sygdom, barsel, ledighed eller samlivs ophør
 • ikke have mulighed for at forsørge og betale de faste udgifter for dig og din familie


Derudover skal du enten

 • have dansk statsborgerskab
 • være gift med eller senest har været gift med en dansk statsborger
 • eller være omfattet af aftaler med andre lande eller internationale organisationer


Og så skal du også enten

 • være ledig og ikke have et rimeligt tilbud om et arbejde og være aktivt arbejdssøgende
 • være syg eller på barsel og derfor ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • eller være vurderet uarbejdsdygtig på grund af tilpasningsproblemer eller dårligt helbred


Takster
Størrelsen på den offentlige hjælp beregnes på baggrund af dine godkendte faste udgifter. Det kan f.eks. være til husleje, el, vand og varme. Du kan også få støtte til andre faste udgifter, hvis kommunen vurderer at det er nødvendigt.

Herudover indeholder den offentlige hjælp også et underholdsbeløb til forsørgelse af dig og din familie.

Sammenlagt kan der som hovedregel maksimalt ydes et beløb svarende til 65 % af mindstelønnen til en ikke-faglært lønmodtager efter SIK’s overenskomst.

I visse tilfælde vil din offentlige hjælp blive reduceret:

 • Har du arbejde nogle dage, mens du får offentlig hjælp, trækkes dine indtægter fra din offentlige hjælp
 • Er du gift eller samlevende og har samlivet varet mere end et år, beregnes størrelsen på din offentlige hjælp ud fra jeres fælles indtægter. Det vil sige, at din ægtefælles eller samlevers indtægter, som f.eks. løn, uddannelsesstøtte, barselsdagpenge, arbejdsmarkedsydelse eller pension, bliver trukket fra din offentlige hjælp
 • Er du selv skyld i, at du er blevet arbejdsløs, kan du som udgangspunkt kun få dækket halvdelen af dine faste udgifter og underhold. Du vil i så fald få hjælpen som naturalhjælp. Der vil blive taget hensyn til dine børns behov


Handleplan
Har du behov for offentlig hjælp i mere end 14 dage, har du krav på at du får udarbejdet en handleplan. En handleplan beskriver, hvad du kan gøre for at forbedre dine muligheder på arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være gennem opkvalificering.


Bemærk
Vil du søge om offentlig hjælp til forsørgelse og faste udgifter, skal du henvende dig til din kommune.

Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A, 701
Postboks 970
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 345000
E-mail: ISN@nanoq.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.