Offentlig hjælp i Danmark – Generelt om

Hvis du er uden arbejde, kan du få økonomisk hjælp fra det offentlige i Danmark. Men det kræver, at du opfylder en række betingelser.

Du skal selv aktivt forsøge at komme i arbejde. Det kan få konsekvenser, hvis du modtager kontanthjælp, og afviser et job eller et tilbud om hjælp til at komme i arbejde.


Kontanthjælp
I Danmark kaldes offentlig hjælp for kontanthjælp. For at kunne modtage kontanthjælp, er det en betingelse at
  • du skal have fast bopæl og folkeregisteradresse i Danmark
  • der skal være sket ændringer i dit liv f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed eller at du og din samlever ikke længere lever sammen
  • ændringerne gør, at du ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til dig eller din families forsørgelse
  • dine behov ikke kan dækkes gennem andre ydelser
  • du maksimalt har en formue på 10.000 kr.

Din ægtefælle
Det er derudover en betingelse for at få kontanthjælp, at du eller din ægtefælle ikke har et rimeligt tilbud om arbejde. Det er også et krav, at du aktivt søger alle muligheder for at få et arbejde.


Du må ikke afvise tilbud
Du kan ikke få kontanthjælp, hvis du afviser et rimeligt tilbud om arbejde, aktivering eller andre tilbud, der kan hjælpe dig til at komme i arbejde. Derudover er der krav om, at du skal melde dig som ledig på et jobcenter.


Pligt
Du har som kontanthjælpsmodtager ret og pligt til at modtage tilbud om aktivering. Aktiveringen fastsættes i samarbejde med det lokale jobcenter.

Det er almindeligt at kommunerne kræver, at du har en folkeregisteradresse, for at du kan få udbetalt kontanthjælp.

Læs mere om kontanthjælp her


Dagpenge
Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse, bosiddende i Danmark og har været det i en periode, kan du modtage dagpenge derfra, hvis du mister dit arbejde. Hvis du ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, skal du være opmærksom på, at du først kan melde dig ind i en arbejdsløshedskasse, efter du er flyttet til Danmark, og at der vil være en karantæneperiode på op mod ét år.

Alternativt link til mere information om optagelse i a-kasser

Læs mere om arbejdsløshedsdagpenge her

Kommuneqarfik Sermersooq
Postboks 1005
3900 Nuuk
Telefon: 36 70 00
Fax: 31 11 51
E-mail: kommuneqarfik@sermersooq.gl
Hjemmeside: www.sermersooq.gl

Arsuk Borgerservice
B-820
Postboks 60
3932 Arsuk

Telefon: (+299) 68 50 51 / 68 50 22
Fax: (+299) 68 51 39
E-mail: arsuk@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Isortoq Borgerservice
B - 382
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 57 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Ittoqqortoormiit Borgerservice
B-118
Postboks 505
3980 Ittoqqortoormiit

Telefon: (+299) 99 10 77
Fax: (+299) 99 10 74
E-mail: kl@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag: 10 – 14
Onsdag: Lukket

Ivittuut borgerservice
Postboks 82
3930 Kangilinnguit
Telefon.: (+299) 69 10 77
Fax: (+299) 69 10 73
E-mail: ivittuut@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Alle hverdage: 8 - 16

Kapisillit Borgerservice
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 96 32
Fax: (+299) 35 96 13
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 12

Kulusuk Borgerservice
B - 178
3915 Kulusuk
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 69 80
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Kuummiut Borgerservice
B - 1156
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 40 27
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Borgerservice Nuuk
Kuussuaq 2
Postboks 1005
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 36 79 00
E-mail: innuttaasunut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 15
Torsdag: 12 – 17
Fredag: 10 – 12
Paamiut Borgerservice
Poul Ibsenip Aqq. 6
Postboks 93
3940 Paamiut

Telefon: (+299) 36 76 00 / 36 76 77
Fax: (+299) 68 14 48
E-mail: paamiut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15
Qeqertarsuatsiaat Borgerservice
B-155
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 90 22
Fax: (+299) 35 91 26
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Sermiligaaq Borgerservice
B - 196
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 54 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Tasiilaq Borgerservice
Nappartsimavimmut B - 1200
3913 Tasiilaq
Postboks 120
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 10 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10 - 15

Tiniteqilaaq Borgerservice B - 518 A
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 64 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A, 701
Postboks 970
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 345000
E-mail: ISN@nanoq.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.