Oplysningspligt m.m.

Offentlig hjælp er en subsidiær ydelse og ydes, når du ikke selv har økonomisk mulighed for at klare dig selv og når du ikke er i stand til at afholde de livsnødvendige udgifter.

Når du modtager offentlig hjælp, har du en oplysningspligt over for kommunen/myndigheden. Det er for, at du altid får det, du i henhold til lov om offentlig hjælp er berettiget til.

Når du modtager en afgørelse om offentlig hjælp, bliver du samtidig vejledt om din oplysningspligt.

Oplysningspligt betyder, at du er forpligtiget til at oplyse kommunen om de ændringer, som kan resultere til ændringer i og/eller stop af din ydelse.

Ændring af ydelsen
Ændringer, der betyder at den offentlige hjælp skal ændres eller stoppes, kan f.eks. være:

  • du får arbejde,
  • du begynder på en uddannelse,
  • du bliver pensionist,
  • du er ikke længere enlig eller du indgår i et parforhold af ægteskabslignende karakter eller
  • du arver.

Underretning af ændringerne kan ske mundtligt eller skriftligt. Myndigheden kan kræve, at oplysninger gives på en bestem blanket. Kommunen/myndigheden vil i så fald vejlede dig herom. Du skal altid få en bekræftelse på kommunens modtagelse af dine indberetninger.

Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af modtagne offentlig hjælp, hvis:

- du har bevidst undladt at meddele kommunen de oplysninger, som kunne påvirke størrelsen af hjælpen,
- du har bevidst modtaget ydelser, som du ikke har været berettiget til,
- du senere får udbetalt erstatning, offentlig pension, underholdsbidrag eller lignende, som vedrører samme tidsrum som modtagelse af offentlig hjælp, eller
- du, som allerede modtager offentlig hjælp, skal på grund af uforsvarlige økonomiske eller arbejdsmæssige handlinger, blive nødt til at søge om yderligere hjælp.

Uforsvarlig økonomiske eller arbejdsmæssige handlinger
Det kan være tilfælde, hvis du har brugt hele din hjælp i kort tid og har derfor ikke råd til livsfornødenheder i resten af periode. Et andet eksempel vil være hvis du er blevet bortvist fra dit arbejde på grund af ulovligt fravær på dit arbejde.
Hvis kommunen træffer en afgørelse om offentlig hjælp med tilbagebetalingspligt grundet uforsvarlige økonomiske eller arbejdsmæssige handlinger, skal det meddeles dig skriftligt senest samtidig med udbetaling af den offentlige hjælp.
Krav på tilbagebetaling af offentlig hjælp i dette tilfælde forældes 2 år efter udbetalingen.
Er du uenig i afgørelsen, kan du påklage afgørelsen til Det Sociale Ankenævn.

Kommunen skal foretage sig en politianmeldelse, hvis der foreligger oplysninger, der giver kommunen rimelig grund til at antage, at du eller din partner:

- bevidst har meddelt forkerte oplysninger, eller
- undladt at oplyse om ændringer af betydning for udbetaling af offentlig hjælp.

Skrevet af: Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Kommuneqarfik Sermersooq
Postboks 1005
3900 Nuuk
Telefon: 36 70 00
Fax: 31 11 51
E-mail: kommuneqarfik@sermersooq.gl
Hjemmeside: www.sermersooq.gl

Arsuk Borgerservice
B-820
Postboks 60
3932 Arsuk

Telefon: (+299) 68 50 51 / 68 50 22
Fax: (+299) 68 51 39
E-mail: arsuk@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Isortoq Borgerservice
B - 382
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 57 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Ittoqqortoormiit Borgerservice
B-118
Postboks 505
3980 Ittoqqortoormiit

Telefon: (+299) 99 10 77
Fax: (+299) 99 10 74
E-mail: kl@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag: 10 – 14
Onsdag: Lukket

Ivittuut borgerservice
Postboks 82
3930 Kangilinnguit
Telefon.: (+299) 69 10 77
Fax: (+299) 69 10 73
E-mail: ivittuut@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Alle hverdage: 8 - 16

Kapisillit Borgerservice
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 96 32
Fax: (+299) 35 96 13
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 12

Kulusuk Borgerservice
B - 178
3915 Kulusuk
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 69 80
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Kuummiut Borgerservice
B - 1156
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 40 27
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Borgerservice Nuuk
Kuussuaq 2
Postboks 1005
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 36 79 00
E-mail: innuttaasunut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 15
Torsdag: 12 – 17
Fredag: 10 – 12
Paamiut Borgerservice
Poul Ibsenip Aqq. 6
Postboks 93
3940 Paamiut

Telefon: (+299) 36 76 00 / 36 76 77
Fax: (+299) 68 14 48
E-mail: paamiut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15
Qeqertarsuatsiaat Borgerservice
B-155
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 90 22
Fax: (+299) 35 91 26
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Sermiligaaq Borgerservice
B - 196
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 54 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Tasiilaq Borgerservice
Nappartsimavimmut B - 1200
3913 Tasiilaq
Postboks 120
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 10 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10 - 15

Tiniteqilaaq Borgerservice B - 518 A
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 64 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A, 701
Postboks 970
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 345000
E-mail: ISN@nanoq.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.