Sådan klager du

Når du søger om offentlig hjælp, skal myndigheden behandle din ansøgning. Myndigheden træffer en afgørelsen i forbindelse med behandling af din ansøgning. Du kan få fuldt medhold, delt medhold eller afslag.
Har du ikke fået fuldt medhold og du er uenig med afgørelsen, kan du klage over afgørelsen.
Der skal i den skriftlige afgørelse, du har fået fra myndigheden, fremgå en udførlig klagevejledning. Det vil sige oplysninger om, hvor du skal klage til, hvordan du klager og fristen for fremsendelse af klagen.
Det Sociale Ankenævns afgørelser er endelige og kan derfor ikke påklages til en anden administrativ myndighed. Afgørelserne kan indbringes for domstolene.

Hvis du er uenig i den afgørelse, du har fået og vil klage over afgørelsen, skal du sende din klage til Det Sociale Ankenævn, som er den øverste administrative klageinstans.
Det Sociale Ankenævn vil så behandle din klage og træffe en afgørelse. Afgørelsen kan f.eks. være, at sagen bliver hjemvist til fornyet behandling. Det betyder, at kommunen skal behandle din ansøgning forfra. Det sociale Ankenævn kan også træffe afgørelse om at stedfæste afgørelsen eller give dig medhold i din klage.

Du kan klage til Det Sociale Ankenævn på forskellige måder:

  • Har du MitID, kan du sende din klage ved at udfylde klageskemaet online. Klage her
  • Udfyld et blanket og send den til Det Sociale Ankenævn. Blanketten finder du her
  • skrive et brev
  • skrive en e-mail
  • ringe
  • rette personlig henvendelse

Det vil hjælpe Det Sociale Ankenævn ved behandlingen af din sag, hvis du vedlægger:

  • den skriftlige afgørelse, vel at mærke hvis du har modtaget afgørelsen skriftligt.
  • eventuelt andre dokumenter fra kommunen

Bemærk
Du kan læse mere på Det Sociale Ankenævns hjemmeside aua.gl/da/Social. På hjemmesiden kan du også finde de principielle afgørelser, som Det Sociale Ankenævn har truffet, og som kommunerne i hele Grønland skal rette sig efter.


Du skal være opmærksom på, at der som udgangspunkt er 6 ugers frist til at klage over kommunens afgørelse. Det vil fremgå af udførlig klagevejledning, kommunen ved afgørelsen har givet dig.

Skrevet af: Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A, 701
Postboks 970
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 345000
E-mail: ISN@nanoq.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.