Underret din kommune ved bekymring for en voksen borger med handicap

Hvis du/I har bekymring eller mistanke om, person med handicap/funktionsnedsættelse sundhed, trivsel og udvikling er i fare, har du/I pligt til at underrette kommunen.

Underret her
Hvis du/I har bekymring eller mistanke om, person med handicap/funktionsnedsættelse sundhed, trivsel og udvikling er i fare, har du/I pligt til at underrette kommunen.
At du som borger har pligt til at underrette betyder, at alle borgere i Grønland har underretningspligt, for at videregive sin bekymring til Kommunens socialforvaltning, hvis man får kendskab til at en borger med handicap har brug for hjælp og lever under forhold, der bringer personens trivsel, sundhed eller udvikling er i fare.

Alle borgere, har pligt til at underrette, ved bekymring eller mistanke om, at person med handicap/funktionsnedsættelses sundhed, trivsel og udvikling er i fare.

Det er en borgerpligt at reagere snarest og handle på sin bekymring, hvis man får kendskab til en person med handicap, som formodes at have brug for hjælp. Man har dermed som enkeltperson en umiddelbar pligt til at kontakte kommunens socialforvaltning og videregive sin bekymring for personen.

Der er ingen krav til formen i en underretning. Der kan underrettes telefonisk, skriftligt eller ved personlig henvendelse til Kommune i bygd eller by.

Som underretter bliver du ikke part i sagen. Derfor er personen, der har indgivet underretningen, ikke orienteres om sagens forløb.

Hvis du vil indsende din underretning digitalt, skal du trykke på ”underret her”.

Når du laver en underretning på en person med handicap/funktionsnedsættelse, er det vigtigt, at du laver en god og dækkende beskrivelse. Underretningen skal så vidt muligt bygge på faktiske og konkrete iagttagelser (det du har set, hørt og så videre).

Vil du anvende selvbetjeningsløsningen, skal du logge ind med dit personlige MitID.

Kontakt din kommune /socialforvaltning for at aflevere din underretning.

Hvad gør kommunen når de har modtaget en underretning:

  • Når du underretter kommunen om en person med handicap/funktionsnedsættelse, skal kommunen inden for syv hverdage sende en kvittering på underretningen til dig.
  • Kommunen har handlepligt, hvilket betyder, at det er kommunens ansvar at handle på bekymringen.
  • Når kommunen har modtaget en underretning om en person med handicap/funktionsnedsættelse, skal kommunen igangsætter undersøgelse af forholdet. Vurdering om der er behov for støtte hos borgeren med handicap. I så fald, skal kommunen tilbyde støtte til borgeren.
  • Kommunen skal hurtigst muligt, dog senest inden 5 arbejdsdage træffe afgørelse om, hvorvidt oplysninger i en underretning er af en sådan karakter, at en udredning iværksættes.
  • Hvis underretningen vedrører særligt grove forhold, oplistet som vanrøgt, vold og seksuelle overgreb, har kommunen en handlepligt til at iværksætte en udredning straks, dog senest inden 3 arbejdsdage.

Det er ikke muligt at underrette anonymt via sullissivik digital underretning.

Det er derimod muligt at underrette anonym, vær opmærkom på nedenstående hvis du vil underrette anonymt:

  • Du skal være opmærksom på, at når du underretter telefonisk har kommunen en notatpligt. Du skal derfor ikke opgive navn eller andre kontaktoplysninger, hvis du ønsker at være anonym.
  • Hvis du sender os en mail, skal du sikre dig, at den sendes fra en anonym mailadresse, hvor navn og andre kontaktoplysninger ikke fremgår.

Som anonym underretter vil du ikke modtage et kvitteringsbrev.

Når du har underrettet din kommune, bliver du ikkepart i sagen.
Du skal derfor ikke orienteres om sagens forløb og vil ikke have ret til at klage over de tiltag, som kommunen vælger at foretage eller vælger ikke at foretage.
Der er ingen tidsfrister for at underrette.
Du kan som underretter ikke klage.

Skrevet af: Afdeling for rådgivning for sagsbehandlere

Kommuneqarfik Sermersooq
Postboks 1005
3900 Nuuk
Telefon: 36 70 00
Fax: 31 11 51
E-mail: kommuneqarfik@sermersooq.gl
Hjemmeside: www.sermersooq.gl

Arsuk Borgerservice
B-820
Postboks 60
3932 Arsuk

Telefon: (+299) 68 50 51 / 68 50 22
Fax: (+299) 68 51 39
E-mail: arsuk@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Isortoq Borgerservice
B - 382
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 57 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Ittoqqortoormiit Borgerservice
B-118
Postboks 505
3980 Ittoqqortoormiit

Telefon: (+299) 99 10 77
Fax: (+299) 99 10 74
E-mail: kl@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag: 10 – 14
Onsdag: Lukket

Ivittuut borgerservice
Postboks 82
3930 Kangilinnguit
Telefon.: (+299) 69 10 77
Fax: (+299) 69 10 73
E-mail: ivittuut@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Alle hverdage: 8 - 16

Kapisillit Borgerservice
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 96 32
Fax: (+299) 35 96 13
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 12

Kulusuk Borgerservice
B - 178
3915 Kulusuk
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 69 80
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Kuummiut Borgerservice
B - 1156
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 40 27
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Borgerservice Nuuk
Kuussuaq 2
Postboks 1005
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 36 79 00
E-mail: innuttaasunut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 15
Torsdag: 12 – 17
Fredag: 10 – 12
Paamiut Borgerservice
Poul Ibsenip Aqq. 6
Postboks 93
3940 Paamiut

Telefon: (+299) 36 76 00 / 36 76 77
Fax: (+299) 68 14 48
E-mail: paamiut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15
Qeqertarsuatsiaat Borgerservice
B-155
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 90 22
Fax: (+299) 35 91 26
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Sermiligaaq Borgerservice
B - 196
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 54 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Tasiilaq Borgerservice
Nappartsimavimmut B - 1200
3913 Tasiilaq
Postboks 120
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 10 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10 - 15

Tiniteqilaaq Borgerservice B - 518 A
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 64 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.