Anmeldelse af Zoonoser (rabies)


En zoonose er en sygdom, der smitter fra dyr til mennesker. Rabies er en zoonose der er udbredt blandt Grønlands vilde dyr og særligt blandt ræve i Grønland. Husdyr og mennesker kan blive smittet med rabies ved at have været bidt af et smittet dyr.

Vær opmærksom på, at det er lovpligtigt, at alle hunde og katte i Grønland skal vaccineres i mod rabies.

Du kan læse mere her: Vejledning til borgere om rabiesvaccination.

Dit husdyr kan være smittet med rabies, hvis det har været i kontakt med en ræv eller andre dyr smittet med rabies. De vigtigste symptomer på rabies er følgende (listen er ikke udtømmende):

  • Savlen
  • Synkebesvær
  • Uro
  • Unormal adfærd, såsom bider efter ting
  • Skyhed eller forvirret opførsel
  • Aggressivitet og derefter sløvhed
  • Angrebslyst
  • Hel eller delvis lammelse af især underkæbe og bagben

Alle vildtlevende dyr kan have rabies. Oftest ser man det ved at de har unormal adfærd som manglende skyhed eller de virker forvirret. De kan også have stemmeforandring, altså at de lyder anderledes end normalt. Hos mange dyr ser man også at de går til angreb på ting de normalt ville flygte fra, mennesker eller andre dyr.

En ræv der ikke er sky og udviser unormal adfærd, er næsten med garanti inficeret med rabies, og man skal derfor holde afstand og kontakte myndighederne med det samme (politi, kommune, Veterinær- og Fødevaremyndigheden).

Forholdsregler ved mistanke om rabies
Det er vigtigt, at du holder afstand til dyr, der mistænkes for at have rabies, og at disse dyr aflives hurtigst muligt i samråd med Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG). Aflivning ved skydning skal så vidt muligt ske så dyrets hoved ikke beskadiges. Smitten sidder bl.a. i hjernen, og hovedet kan derfor benyttes til diagnostik hvis VFMG finder det relevant.

Hvis du eller en anden bliver bidt af en ræv eller et dyr der mistænkes for at være smittet, skal du straks vaske bidsåret med sæbe og henvende dig til sundhedsvæsenet omgående.

Anmeldelse
Har du formodning om, at et dyr er angrebet af rabies, skal du anmelde det til en dyrlæge, politiet eller kommunefogeden. Myndighederne indberetter anmeldelsen videre til VFMG, som tager stilling til det videre forløb.

Ved begrundet mistanke om rabies aflives dyret og VFMG tager stilling til om der skal udtages materiale til indsendelse. Hvis du bliver bedt om at sende noget af dyret til VFMG, vil du få grundig instruktion i hvordan du skal gøre det.

Kommunalbestyrelsen skal i samråd med VFMG og politiet tage stilling til om der skal oprettes et afspærringsdistrikt

Ved konstatering af rabies underrettes kommunen, sygehuset og politiet i området, af VFMG.

Efter anvisning fra VFMG laver kommunen opslag i lokalområdet om hvilke forholdsregler borgere i området skal tage.

Skrevet af: Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)
Postboks 269
Noorlernut 4, st.
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: uumasut@nanoq.gl

Alle henvendelser til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland bedes i første omgang sendt til uumasut@nanoq.gl

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Embedsdyrlæge
Pernille Sofie Østergaard
Telefon: (+299) 345652
E-mail: peso@nanoq.gl

 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Ledende dyrlæge
Anna Jespersen
Telefon: (+299) 34 53 53
E-mail: ajes@nanoq.gl

Grænsedyrlæge
Stella Ege Kristensen
Telefon: (+299) 34 53 90
E-mail: sekr@nanoq.gl

 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Ledende dyrlæge
Anna Jespersen
Telefon: (+299) 34 53 53
E-mail: ajes@nanoq.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.