airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Generelt om andelsboliger

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt om andelsboliger

En andelsbolig er en bolig, der er ejet af en andelsboligforening og som foreningens medlemmer har brugsret til. Det vil sige, at andelsboligforenings medlemmer ikke ejer deres bolig. Derimod har de hver især andel i foreningens formue. Derfor kaldes medlemmer af andelsboligforeninger for andelshavere. En andelsboligforening kan eje en eller flere ejendomme, men du har som andelshaver kun brugsret til 1 konkret bolig.

Du har som andelshaver pligt til at bo i din bolig. Bopælspligten indebærer, at du eller en anden person, der tilhører din husstand, overnatter i andelsboligen i mindst 6 måneder ud af et år.

Som andelshaver har du del i andelsboligforeningens formue. Din andel i andelsboligforeningens formue er beregnet ud fra dit boligareal i forhold til andelsboligforeningens samlede boligareal.

Eksempel:

  • Andelsboligforeningens samlede boligareal = 1044 m2
  • Dit boligareal = 87 m2
  • Din andel af andelsboligforeningens formue = 1/12


Andelsboligforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. På generalforsamlingen har hver andelshaver 1 stemme. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse, herunder en formand og kasserer, som skal varetage foreningens daglige drift.


Vedligeholdelse
Du har som andelshaver pligt til at vedligeholde den indvendige del af din andelsbolig. Det omfatter f.eks.:

  • Maling, hvidtning og tapetsering af vægge
  • Udskiftning af gulve, indvendige døre og lister
  • Vedligeholdelse eller udskiftning af køkkenborde, indbyggede skabe eller badeværelse


Andelsboligforeningen har ansvaret for den øvrige vedligeholdelse vedrørende andelsboligen, samt den udvendige vedligeholdelse og vedligeholdelse af fællesarealer.

Du har som andelshaver ret til at foretage mindre indvendige forandringer i din andelsbolig, som f.eks. montering eller afmontering af døre og køkkenindretninger. Vil du foretage større indvendige forandringer af boligen, skal du have bestyrelsens godkendelse.


Bemærk
Det er kun fysiske og myndige personer, der kan være medlemmer af en andelsboligforening.

Relaterede artikler