airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Generelt

Hvis minimum tre personer går sammen, kan de etablere en andelsforening, som har til formål at opføre eller købe, eje og administrere andelsboligforeningen til brug for foreningens medlemmer.

En andelsboligforening skal minimum bestå af tre andelsejere, hvilket svarer til tre boliger.

Det er kun fysiske og myndige personer, der kan være medlemmer af en andelsboligforening.

En andelsbolig er en bolig, der er ejet af en andelsboligforening og som foreningens medlemmer har brugsret til. Det vil sige, at andelsboligforeningens medlemmer ikke ejer deres bolig, men har hver især andel i foreningens formue. Derfor kaldes medlemmer af andelsboligforeninger for andelshavere.

En andelsboligforening kan eje en eller flere ejendomme, men du har som andelshaver kun brugsret til én konkret bolig.

Din andel i andelsboligforeningens formue er beregnet ud fra dit boligareal i forhold til andelsboligforeningens samlede boligareal.

Eksempel
Andelsboligforeningens samlede boligareal = 1044 m2
Dit boligareal = 87 m2
Din andel af andelsboligforeningens formue = 1/12

Du kan hente hæftet "Andelsboligloven" ved at klikke her.

Bopælspligt
Du har som andelshaver pligt til at bo i din bolig. Bopælspligten indebærer, at du eller en anden person, der tilhører din husstand, overnatter i andelsboligen i mindst 6 måneder ud af et år.

Som andelshaver har du mulighed for at udleje et værelse eller hele din lejlighed i en begrænset periode.
Fremleje
Du kan som andelshaver ansøge bestyrelsen i andelsboligforeningen om at fremleje din andelsbolig. Det betyder, at en anden person lejer hele din andelsbolig for en periode, hvor du er fraværende.

Fremleje kræver, at dit fravær er midlertidigt, hvilket vil sige at fremlejeperioden ikke må vare mere end 12 måneder samlet i en periode på 5 år.

Fremlejeperioden må ikke være kortere end 3 måneder.
Du kan dog ansøge bestyrelsen om fremleje for en længere periode hvis fraværet f.eks. skyldes:
• Sygdom
• Uddannelse
• Anstaltsanbringelse
• Midlertidig forflyttelse, f.eks. på grund af arbejde

Du kan kun fremleje til myndige fysiske personer.
Andelsboligforeningen
Andelsboligforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. På generalforsamlingen har hver andelshaver én stemme. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse, herunder en formand og kasserer, som skal varetage foreningens daglige drift.

Andelsboligforeningen skal udarbejde vedtægter, som minimum skal indeholde de fastsatte regler i ”Normalvedtægt for andelsboligforeninger”.

Vedtægterne er andelsboligforeningens ”grundlov”, som indeholder regler om andelshavernes indbyrdes forhold.
Vedligeholdelse
Du har som andelshaver pligt til at vedligeholde den indvendige del af din andelsbolig.

Det omfatter f.eks.:
• Maling, hvidtning og tapetsering af vægge
• Udskiftning af gulve, indvendige døre og lister
• Vedligeholdelse eller udskiftning af køkkenborde, indbyggede skabe eller badeværelsesmiljø.

Du har som andelshaver ret til at foretage mindre indvendige forandringer i din andelsbolig, som f.eks. montering eller afmontering af døre og køkkenindretninger. Vil du foretage større indvendige forandringer af boligen, skal du have bestyrelsens godkendelse.

Andelsboligforeningen har ansvaret for:
• Den øvrige vedligeholdelse, der vedrører andelsboligen
• Den udvendige vedligeholdelse
• Vedligeholdelse af fællesarealer
Stiftelse af en andelsboligforening
Hvis du/I ønsker at stifte en andelsboligforening, skal du/I blandt andet foretage sig følgende:

1) Foreningen skal dannes med af gruppe på minimum 3 andelshavere dvs. minimum 3 boliger.
2) Gruppen skal finde en egnet byggegrund eller ejendom.
3) Stiftelsesoverenskomst skal udfærdiges og underskrives af samtlige stiftere.
3) Der skal udarbejdes vedtægter for foreningen - Der henvises til "Normalvedtægt for andelsboliger" som er en minimumsvedtægt, der gælder uanset hvordan den enkelte andelsboligforening udformer sin vedtægt.
4) Undersøge muligheder for finansiering
5) Der skal eventuelt tages kontakt til kommunen vedr. mulighed for lån til etablering af andelsboligforening.
6) Der skal afholdes en stiftende generalforsamling, hvor vedtægterne vedtages.
7) Herefter afhænger processen af om andelsboligforeningen selv ønsker at opføre eller om der skal købes en nyopført ejendom.

Bemærk! Ovenstående er kun vejledende og er ikke en udtømmende liste.
I mange tilfælde anbefales det at tage kontakt til en advokat eller lignende.
Kontakt
Kontakt Departementet for Boliger og Infrastruktur eller din kommune for yderligere information.

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl

Alluitsup Paa Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 90 30
Fax: 61 90 77

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Ammassivik Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 73 77
Fax: 61 73 78

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Eqalugaarsuit Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 97 77
Fax: 64 97 08

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Igaliku Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 61 77
Fax: 66 61 27

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Administrationen i Nanortalik
Lundip Aqqutaa B-1060
Postboks 166
3922 Nanortalik
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Administrationen i Narsaq
Erik Egedes Plads B-989
3921 Narsaq
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Narsarmijit Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 85 77
Fax: 61 85 76

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Narsarsuaq Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 52 75
Fax: 66 55 75

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Rådhuset i Qaqortoq
Anders Olsensvej B-900
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

 

Qassiarsuk Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 50 26
Fax: 66 50 20

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Qassimiut Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 95 77
Fax: 64 95 98

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Saarloq Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 90 77
Fax: 64 90 33

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Tasiusaq Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 88 77
Fax: 61 88 55

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Aappilattoq Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 76 77
Fax: 61 76 78

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00
Departementet for Boliger og Infrastruktur
Imaneq 1A - 601
Postboks 909
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: box909@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl