airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Til- og afmeld dagrenovation

Særligt for Kommuneqarfik Sermersooq

Interval
I Kommuneqarfik Sermersooq tømmes skraldespandene 1 til 2 gange ugen afhængigt af hvilken ordning du har tilmeldt dig. Tømningen sker på faste ugedage. Hvilke dage afhænger af hvor i kommunen du bor. Efter behov kan du mod betaling få foretaget ekstra tømninger.

Takster
Du kan finde taksterne i takstbladet nedenfor.

Takstblad - 2020
Dagrenovation er en del af den offentlige ordning, der hører under Affaldshåndtering. Affaldshåndtering drejer sig om hvordan vi gør med vores affald, så vi beskytter natur og mennesker mest mulig.

Det område, der hedder Dagrenovation, har til opgave at indsamle vores husaffald. Husaffald, der også kan kaldes naturligt affald, er f.eks. madrester, mælkekartoner og andet emballage, køkkenaffald og engangsbleer.

Det er kommunens ansvar, at sørge for at alle, der bor i hus, er med i dagrenovationsordningen.

Bor du i hus, uanset om du er lejer eller ejer, har du en række pligter i forbindelse med ordningen om Dagrenovation:
  • Du skal samle dit affald i en skraldespand
  • Det er dit eget ansvar at anskaffe dig en skraldespand
  • Du skal selv tilmelde dig dagrenovationsordningen

Det er de enkelte kommuner, der selv beslutter hvor ofte skraldespandene skal tømmes. Hver gang din skraldespand bliver tømt, sætter renovationsmedarbejderne en ny skraldepose i din skraldespand.

Regningen vil blive sendt til dig.

Tilmelding, afmelding og ændring
For at til- eller afmelde dig dagrenovation eller ændre f.eks. antallet af afhentninger skal du udfylde en blanket.

Har du NemID, kan du udfylde og sende blanketten online.

Har du ikke NemID, skal du aflevere den udfyldte blanket til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.
Relaterede artikler