airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
INI lejebolig – Depositum til
En INI lejebolig er en offentlig lejebolig, som enten er ejet af Selvstyret eller kommunerne og som administreres af INI. Det vil sige, at INI tager sig af meget af det praktiske omkring boligen som f.eks. at administrere dit depositum.

Har du fået tildelt en lejebolig, skal du betale et depositum, før du kan flytte ind. Depositummet svarer til 3 måneders husleje. Depositummet bruges til at dække eventuelle udgifter til istandsættelse af boligen, når du igen flytter fra boligen. Det kan f.eks. være udgifter til:
  • At der bliver malet af vægge og lofter
  • At gulvet bliver lakeret
  • Udbedre skader i lejligheden som f.eks. nye døre eller huller i væggen

Når du skal flytte fra din lejlighed, syner en inspektør fra INI din bolig. Herefter bliver det vurderet om du vil få hele dit depositum tilbage eller om dele heraf eller det hele skal bruges til at istandsætte lejligheden.


Bemærk
Du kan afdrage dit depositum over en periode på op til 12 måneder. Det koster dog et gebyr, hvis du vil lave en afdragsordning. Gebyret er på 500 kr. plus yderligere 50 kr. for hver måned, som afdragsordningen omfatter.

Hvis du tjener under 180.000 kr. om året, skal du ikke betale gebyr.