airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt
En INI lejebolig er en offentlig lejebolig, som enten er ejet af Selvstyret eller kommunerne, og som administreres af INI. Det vil sige, at INI tager sig af det praktiske omkring boligen.

Hvis du beslutter dig at fraflytte din bolig, skal din bolig synet i god tid for at få det vurderet, om det kan betale sig at male den selv, eller om det vil bedre betale sig at få den malet af en maler.
Malerarbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt, og alle malervarer skal være af anerkendt kvalitet.

Du skal udføre malerarbejdet korrekt for at undgå fordyrelse, på grund af at håndværkere skal male dit arbejde om. Det kan derfor altid betale sig at lave malerarbejdet grundigt og godt.

Når du er færdig med at male, skal de færdige overflader fremstå ensartede i kulør og glans. Huller og revner skal være lukkede, og flader og kanter på loft og væg skal være glatte at føle på.

Det anbefales, at du overlader lakering af gulv og maling af vådrum til professionell håndværkere.
Når du maler din bolig
Når synet af din bolig er overstået, og det vurderes, at du kan male din bolig, skal du være opmærksom på følgende:

Forarbejdet
Husk altid at sørge for god afdækning med malertape og plastik. Der må nemlig ikke komme maling på:
• Fodpaneler
• Indfatninger
• Stikkontakter
• Gulve

Maling af lofter
Når du skal male lofter, skal du følge disse 6 punkter:
1. Start med at skrabe løstsiddende maling af
2. Lav en grundig afvaskning af loftet med grundrengøringsmiddel og svamp
3. Vask grundigt efter med rent vand og lad det tørre
4. Dæk grundigt af, så loftsmalingen ikke sprøjter på gulve, vinduer og paneler
5. Efter afrensning og afdækning grundes hele loftet, hvorefter huller spartles/fuges ud
6. Mal loftet med en vandbaseret akrylloftsmaling eller plastmaling glans 5

Du skal være opmærksom på, at gipslofter kan blive ødelagt, hvis du bruger for meget vand på én gang.

Du må ikke male trælofter uden tilladelse fra INI.

Maling af vægge
Når du skal male vægge, skal du følge disse 4 punkter:
1. Lav en grundig afvaskning med grundrengøringsmiddel og svamp
2. Vask grundigt efter med rent vand og lad det tørre
3. Dæk paneler, indfatninger, stikkontakter og gulve grundigt af med malertape og plastik
4. Mal med en plastmaling glans 10

Du må gerne male vægge, der er tapetseret med savsmuldstapet, strukturtapet eller lignende. Du må også gerne male vægge, hvor der ikke er opsat tapet, der i forvejen er malede.

Når du har spartlet/fuget huller i loft og vægge, skal du slibe eventuelle kanter.
Efter malerarbejdet
Hvis du har brugt en anden farve end hvid, skal du huske at boligen skal males hvid igen, når du flytter. Du skal selv betale for at boligen bliver malet hvid igen.