airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Beboerdemokrati hos INI – Afdelingsbestyrelsens opgaver

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Beboerdemokrati hos INI – Afdelingsbestyrelsens opgaver
En INI lejebolig er en offentlig lejebolig, som enten er ejet af Selvstyret eller kommunerne og som administreres af INI. Det vil sige, at INI tager sig af meget af det praktiske omkring boligen. Du kan dog som lejer hos INI også selv være med til at præge din beboerafdeling. Det kaldes beboerdemokrati.

Alle INI lejeboliger er delt op i boligafdelinger, som hver har en afdelingsbestyrelse. Det er afdelingsbestyrelsens opgave at fortælle INI om de ønsker, afdelingens beboere har fremført på afdelingsmøderne. På afdelingsmøderne kan beboerne diskutere f.eks.:
  • Istandsættelse og tekniske spørgsmål om boligafdelingen
  • Spørgsmål om boligafdelings økonomi og beboermidler
  • Kurser og lignede for afdelingsbestyrelsen
  • Udarbejdelse af eventuelle tilføjelser til ordensregler

Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for at lave mødereferater. INI hjælper gerne med at skrive, oversætte, trykke og uddele alle afdelingens materialer til beboerne.


Afdelingsbestyrelsens 5 bud
Afdelingsbestyrelsens medlemmer arbejder ud fra 5 principper:
  1. Du er valgt til at træffe beslutninger og planlægge – ikke til at administrere. Det er INI der er administrator
  2. Du er valgt som tillidsrepræsentant for alle beboerne også for tilflyttere udefra. Du skal varetage alle beboernes interesser
  3. Du er beboernes kontaktled til INI
  4. Du skal fungere som igangsætter af aktiviteter i afdelingen. Du skal ikke nødvendigvis udføre alle praktiske opgaver selv. Opgaverne kan uddelegeres til andre interesserede beboer
  5. Du skal vide og vise at andre beboeres holdninger og meninger er lige så meget værd som dine, også selvom du sidder i afdelingsbestyrelsen

De 5 principper har til formål at sikre beboerdemokrati.


Bemærk
Hver boligafdeling råder over en vis sum penge. Det er afdelingens penge og derfor kan du og dine naboer på afdelingsmøderne komme med forslag til og beslutte hvad pengene skal bruges til. Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for at lave et budget over beboermidlerne. Budgettet skal afleveres til din lokale INI for at blive godkendt.