NemID er ude af drift. Nets arbejder på højtryk for at løse problemet. Vi beklager ulejligheden.

Ansøg om licens til forsøgsfiskeri

Ansøg her

Forsøgsfiskeri er en måde at få viden om potentialet for at udvikle nye fiskerier, brug af andre eller nye fiskerimetoder samt brugen af andre former for fangstredskaber i eksisterende fiskerier.

Forsøgsfiskeri kan være kystnært såvel som havgående. Forsøgsfiskeri kan være at:

 • Udforske arter, som er ukendte, f.eks. søpindsvin
 • Udforske områder, som er ukendte – f.eks. hvis der ikke har været fisket der før
 • Udforske fiskeri med nye metoder eller redskaber

Har du et forslag til et forsøgsfiskeri, kan du henvende dig til Departementet for Fiskeri og Fangst.

 

Hvis du vil have fiskerilicens til forsøgsfiskeri skal du opfylde en række grundlæggende betingelser for at kunne komme i betragtning, herunder:

 • Du skal være erhvervsfisker, eller have andel i et grønlandsk partrederi eller være et grønlandsk selskab
 • Selskabet skal enten være et aktieselskab, et anpartsselskab, et andelsselskab eller et partrederi
 • Mindst 2/3 af selskabets kapital ejes direkte eller indirekte af enkeltpersoner, som
  • skal have fast tilknytning til det grønlandske samfund,
  • skal have folkeregisteradresse i Grønland og have haft folkeregisteradresse i Grønland i de 2 forudgående 2 år,
  • og skal være fuldt skattepligtige i Grønland og have været fuldt skattepligtige i Grønland i de 2 forudgående kalenderår.

Bemærk
Vær opmærksom på, at der eksisterer et rapporterings- og evalueringskrav når du udfører forsøgsfiskeri.

Der kan også være krav om prøvetagning til Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut). Dette vil fremgå af kriterierne eller licensen.

 

Ønsker du at ansøge om licens til forsøgsfiskeri, skal du udfylde et ansøgningsskema til forsøgsfiskeri. Du kan få hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet hos KNAPK eller din kommune.

I din ansøgning, skal du fremlægge følgende information:

 • Hvorfor du gerne vil lave forsøgsfiskeri
 • Hvilken/ hvilke art(er) du ønsker at fiske efter
 • Hvilket område du ønsker at fiske i
 • Hvor store mængder du ønsker og forventer at fiske
 • Hvilken type redskaber og metode, du ønsker at anvende
 • Hvilket/ hvilke fartøj(er) fiskeriet skal udføres med
 • Et budgetoverslag og om du ansøger om støtte

Du skal udfylde ansøgningsskemaet korrekt og vedlægge relevante bilag:
 • Gældende ejerbog for selskabet
 • Kopi af målebrev på fartøj
 • Kopi af nationalitetsbevis for fartøj

Klik her og ansøg om fiskerilicens til forsøgsfiskeri

 

Når Naalakkersuisut har oprettet forsøgsfiskerier meddeles en ansøgningsfrist og kriterier for deltagelse i forsøgsfiskerierne til offentligheden via Naalakkersuisut.gl.

Når du har indsendt en ansøgning om licens til forsøgsfiskeri registrerer Departementet for Fiskeri og Fangst den og du modtager en bekræftelse på modtagelse. Har Departementet for Fiskeri og Fangst brug for flere oplysninger fra dig for at kunne behandle din ansøgning vil du blive kontaktet.

 • Ansøgningerne behandles først efter ansøgningsfristen er udløbet
 • Departementet for Fiskeri og Fangst behandler alle ansøgninger som er modtaget inden for ansøgningsfristen.
 • Ansøgningerne behandles ud fra de af Naalakkersuisut fastsatte kriterier.
 • Det er Naalakkersuisut som fordeler kvoterne til forsøgsfiskeri
 • Når sagsbehandlingen er overstået og Naalakkersuisut har fordelt kvoterne udstedes licenserne til de ansøgere som har fået tildelt kvoter og der sendes et begrundet afslag til de ansøgere som der ikke har fået tildelt kvote
 • Du vil typisk modtage et svar på din ansøgning 3 uger efter ansøgningsfristen er udløbet.

 

Når Naalakkersuisut har oprettet forsøgsfiskerier melder Departementet for Fiskeri og Fangst ud til offentligheden hvornår der er ansøgningsfrist for de specifikke fiskerier på Naalakkersuisut.gl.

 

Du kan som udgangspunkt ikke klage over en myndigheds skønsudøvelse. I tilfælde af at din ansøgning bliver afvist, vil du modtage en begrundelse. Hvis du mener at beslutningen bygger på et forkert grundlag eller en misforståelse kan du klage til Departementet for Fiskeri og Fangst som kan tage din sag op til genvurdering. Du skal sende din klage til Departementet for Fiskeri og Fangst hurtigst muligt efter du har modtaget afslag.

Din klage skal være skriftlig og du skal skrive hvorfor og hvad du klager over. Husk også at vedlægge en kopi af den afgørelse, du ønsker at klage over, da dette vil hjælpe sagsbehandlingen.

Departementet for Fiskeri og Fangst vil tage din klage til overvejelse og vil kontakte dig når de har gennemgået din sag.

 

Skrevet af: Fiskeriafdelingen

Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.