Ansøg om licens til fiskeri efter makrel og sild

Ansøg her

Som erhvervsfisker skal du have en gyldig fiskerilicens fra Departementet for Fiskeri og Fangst.
En fiskerilicens gælder for 1 art:

 • I 1 afgrænset område
 • I 1 år fra 1. januar til 31. december eller
 • I en fiskeriperiode der udmeldes af Departementet for Fiskeri og Fangst

Makrel- og sildefiskeriet er forholdsvis nye fiskerier i Grønland. Det betyder, at fiskerierne fortsat er under løbende udvikling og, at Naalakkersuisut derfor løbende ændrer i betingelserne for fiskerierne. De gældende betingelser for året bliver offentliggjort ved en pressemeddelelse på Naalakkersuisut.gl.

Du / dit selskab skal opfylde følgende betingelser for at kunne ansøge om en fiskerilicens:

 • Selskabet skal enten være et aktieselskab, et anpartsselskab, et andelsselskab eller et partrederi
 • Mindst 2/3 af selskabets kapital skal være ejet direkte eller indirekte af enkeltpersoner, som:
  • skal have fast tilknytning til det grønlandske samfund,
  • har bopæl i Grønland og har haft det de sidste 2 år og
  • betaler skat i Grønland og har gjort det de sidste 2 år
 • Fartøjet/r skal have grønlandsk flag og være registeret i Søfartsstyrelsens skibsregister

Desuden bliver der hvert år fastsat nogle betingelser og kriterier, som kun gælder for fiskeri efter makrel og sild. Disse kriterier bliver offentliggjort på Naalakkersuisut.gl ved en pressemeddelelse. Dette sker typisk i foråret.

Det er dit ansvar som ansøger at orientere dig om de gældende kriterier for makrel- og sildefiskeriet.

Vil du søge om fiskerilicens til fiskeri efter makrel og sild, skal du søge online via den gule knap til selvbetjening ”Ansøg her” øverst på denne side. Vælg ”udfyld og indsend” for at udfylde og indsende blanketten online.

I din ansøgning skal du vedhæfte følgende bilag:

 • Kopi af nationalitetsbevis for fartøj
 • Kopi af målebrev på fartøj
 • Gældende ejerbog for selskabet

Du begynder på den digitale selvbetjening ved at klikke på den gule knap ”Ansøg her”.

Vil du søge om fiskerilicens til fiskeri efter makrel og sild, skal du udfylde en ansøgningsblanket.

Via den gule knap ”Ansøg her” kan du:

 • Vælge ”Udfyld og udskriv”, hvis du ønsker at udfylde formularen online og udskrive den.

I din ansøgning skal du medtage følgende bilag:

 • Kopi af nationalitetsbevis for fartøj
 • Kopi af målebrev på fartøj
 • Gældende ejerbog for selskabet

Du skal aflevere den udfyldte blanket til Departementet for Fiskeri og Fangst.

Når du har indsendt din ansøgning, bliver din ansøgning registreret af Departementet for Fiskeri og Fangst, og du modtager en bekræftelse på, at de har modtaget din ansøgning.
Herefter vil processen med at få udstedt en fiskerilicens gå i gang.

 • Ansøgningerne bliver behandlet af Departementet for Fiskeri og Fangst, når ansøgningsfristen er udløbet.
 • Ansøgningerne bliver behandlet ud fra de gældende kriterier, som Naalakkersuisut har fastsat for året.
 • Når sagsbehandlingen er overstået, og Naalakkersuisut har fordelt kvoterne, bliver der
  • udstedt licenser til de ansøgere, som har fået tildelt kvoter.
  • sendt et begrundet afslag til de ansøgere, der ikke har fået tildelt kvoter.
 • Du vil typisk modtage svar på din ansøgning 3 uger efter, at ansøgningsfristen er udløbet.
 • Kvotefordelingen bliver offentliggjort på Naalakkersuisut.gl ved en pressemeddelelse.

 

Du har pligt til at oplyse Departementet for Fiskeri og Fangst, hvis der sker ændringer i de oplysninger, der er i din nuværende fiskerilicens. Det kan fx være ændringer om dit selskab eller dit fartøj.

Når ændringerne er modtaget, vil du få udstedt en ny licens, der indeholder de nye oplysninger.

Det er dit ansvar som erhvervsfisker, at din licens indeholder korrekte oplysninger til det fiskeri, du udfører.
Naalakkersuisut fastsætter ansøgningsfristen for makrel- og sildefiskeriet.
Når Naalakkersuisut har fastsat ansøgningsfristen, bliver den offentliggjort på Naalakkersuisut.gl ved en pressemeddelelse. Dette sker typisk i foråret.
Du kan som udgangspunkt ikke klage over en myndigheds skønsudøvelse.

Hvis du modtager et afslag på din ansøgning, vil du modtage en begrundelse.
Hvis du mener, at beslutningen bygger på et forkert grundlag eller en misforståelse, kan du klage til Departementet for Fiskeri og Fangst, som kan tage din sag op til genvurdering. Du skal sende din klage til Departementet hurtigst muligt efter, at du har modtaget afslag.

Din klage skal være skriftlig, og du skal skrive hvorfor, og hvad du klager over. Husk også at vedlægge en kopi af den afgørelse, du ønsker at klage over, da dette vil hjælpe sagsbehandlingen.
Du vil blive kontaktet, når din sag er blevet behandlet.

Skrevet af: Fiskeriafdelingen

Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.