Ansøg om licens til fiskeri efter kammuslinger

Ansøg her
Som erhvervsfisker skal du have en gyldig fiskerilicens fra Departementet for Fiskeri og Fangst.

Du kan søge om fiskerilicens som:
• enkeltperson
• selskab

En fiskerilicens gælder:
• i 1 afgrænset område,
• i 1 år, fra 1. januar til 31. december, eller
• i en fiskeriperiode der udmeldes af Departementet for Fiskeri og Fangst.

I fiskeriet efter kammuslinger kan du søge en tidsbegrænset licens, der varer fra 1. januar til 31. december. På licensen vil det fremgå hvor mange tons kammuslinger du maksimalt må fiske i det år licensen er gyldig.

På denne side kan du læse om de specifikke krav og regler, der er til fiskeriet efter kammuslinger. Dette gælder bl.a. særlige krav og regler om hygiejne, der følger dansk lovgivning, og særlige regler til fartøjets størrelse. Det er din pligt som erhvervsfisker at følge de fastsatte regler og betingelser for fiskeriet.

Du har rapporteringspligt som erhvervsfisker. Du skal både rapportere din fangst og din bifangst. Bifangst omfatter både fisk som ikke indhandles, fugle, havpattedyr, svampe og koraller.

Du har desuden et personligt ansvar for at passe på naturen. Havet er en fælles ressource og et fælles ansvar.

Som erhvervsfisker skal du opfylde følgende betingelser for at kunne søge om en fiskerilicens:

 • Dit fartøj skal være registreret i Søfartsstyrelsens skibsregister.
 • Du betaler skat i Grønland og har gjort det de sidste 2 år
 • Du har bopæl i Grønland og har haft det de sidste 2 år

Derudover er der følgende betingelser for selskaber:

 • Selskabet skal enten være et aktieselskab, et anpartsselskab, et andelsselskab eller et partrederi
 • Mindst to tredjedele af selskabets kapital direkte eller indirekte ejes af enkeltpersoner, der
  • Har fast tilknytning til det grønlandske samfund (ejerbog + folkeregisteret)
  • Har folkeregisteradresse i Grønland og har haft det i de forudgående to kalenderår
  • Er fuldt skattepligtige i Grønland i de forudgående to kalenderår
 • Selskabet skal kunne sikre et helt års økonomisk bæredygtigt fiskeri

Særlige regler til fartøjer i fiskeriet efter kammuslinger:
Der er ikke størrelseskrav til fartøjer i fiskeriet efter kammuslinger. Store fartøjer må gerne fiske i kystnære områder, og mindre fartøjer må gerne fiske i havgående områder.

Fødevarekrav:

Fiskeriet efter kammuslinger er underlagt strenge fødevarekrav. Det betyder, at du har pligt til at udtage en prøve af muslingerne den første fiskedag i hver uge fiskeriet foregår. Du skal herefter sende muslingerne til et laboratorium. Laboratoriet skal være godkendt af den danske Fødevarestyrelse. Kammuslinger kan indeholde farlige algegifte, og laboratoriet undersøger, om der er algegifte i de indsendte prøver. Du står selv for at dække alle udgifter i forbindelse med prøvetagning.

Krav til dit fiskeudstyr:

 • Fiskeredskaber skal mærkes tydeligt med ejerens og/eller fartøjets navn. Mærket skal være i vandbestandigt materiale.
 • Det er dit ansvar at alt fiskeudstyr fjernes efter brug. Hvis du ikke kan bjærge dit fiskeudstyr inden for 24 timer, skal du melde det til GFLK. Hvis du har mistet redskaber inden for 3 sømil af basislinien, skal du desuden melde det til kommunen.

Fiskeriet efter kammuslinger er opdelt i 7 forvaltningsområder:

 • Nuuk
 • Mudderbugten (lukket for fiskeri)
 • Attu
 • Sisimiut-syd
 • Sisimiut-nord
 • Nordre-Strømfjord
 • Øvrige Grønland

Når du udfylder ansøgningsskemaet, skal du vælge hvilke forvaltningsområder, du ønsker licens til.

Vil du søge om licens til fiskeri efter kammuslinger, kan du søge online via den gule knap til selvbetjening ”Ansøg her” øverst på denne side. Vælg ”udfyld og indsend”, for at udfylde og sende blanketten online.

I din ansøgning, skal du vedhæfte følgende bilag:

 • Ejerbog (kun relevant for selskaber)
 • Dokumentation for registrering af dit fartøj i Søfartsstyrelsens skibsregister (kun for ny ansøger/fartøj)
 • Nationalitetsbevis, der beviser at dit fartøj er grønlandsk og ejet af dig (kun for ny ansøger/fartøj)
 • Målebrev, der beviser fartøjets dimensioner (kun for ny ansøger/fartøj)
 • Evt. underskrevet købsaftale for fartøjet, som midlertidig dokumentation for nationalitetsbevis
 • Digitalt farvefoto af fartøjet (kun for ny ansøger/fartøj)

Vil du søge om licens til fiskeri efter kammuslinger, kan du søge via den gule knap til ”Ansøg her” øverst på denne side. Vælg ”udfyld og udskriv”, for at udfylde skemaet i Sullissivik og printe den (kræver ikke MitID).

Ansøgningen og de relevante bilag sendes via e-mail til Departementet for Fiskeri og Fangst.

I din ansøgning skal du medbringe følgende bilag:

 • Ejerbog (kun relevant for selskaber)
 • Dokumentation for registrering af dit fartøj i Søfartsstyrelsens skibsregister (kun for ny ansøger/fartøj)
 • Nationalitetsbevis, der beviser at dit fartøj er grønlandsk og ejet af dig (kun for ny ansøger/fartøj)
 • Målebrev, der beviser fartøjets dimensioner (kun for ny ansøger/fartøj)
 • Evt. underskrevet købsaftale for fartøjet, som midlertidig dokumentation for nationalitetsbevis
 • Digitalt farvefoto af fartøjet (kun for ny ansøger/fartøj)

Når du har indsendt din ansøgning, bliver din ansøgning registreret af Departementet for Fiskeri og Fangst, og du modtager en bekræftelse på, at Departementet har modtaget din ansøgning.

 • Ansøgningerne bliver behandlet af Departementet for Fiskeri og Fangst, når ansøgningsfristen er udløbet. Ansøgningsfristen for det havgående fiskeri er d. 1. november.
 • Når sagsbehandlingen er overstået, og Naalakkersuisut har fordelt kvoterne efter bekendtgørelsen om licenser og kvoter til fiskeri, bliver der
  • udstedt licenser til de ansøgere, som har fået tildelt kvoter.
  • sendt et begrundet afslag til de ansøgere, der ikke har fået tildelt kvoter.
 • Du vil modtage svar på din ansøgning i slutningen af december måned eller starten af januar.
 • Kvotefordelingen bliver offentliggjort på Naalakkersuisut.gl ved en pressemeddelelse.
Du har pligt til at oplyse Departementet for Fiskeri og Fangst, hvis der sker ændringer i de oplysninger, der er i din nuværende licens. Det kan fx være ændringer om dit selskab eller dit fartøj.

Når ændringerne er modtaget, vil du få udstedt en ny licens, der indeholder de nye oplysninger.

Det er dit ansvar som erhvervsfisker at have en gyldig licens med korrekte oplysninger til det fiskeri, du udfører.

Ansøgningsfrist for fiskeri efter kammuslinger for det kommende år er den 1. november.

Det er ikke muligt at klage til Departementet for Fiskeri og Fangst over en afgørelse, som er blevet truffet af Departementet for Fiskeri og Fangst.

Skrevet af: Fiskeriafdelingen

Departementet for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: aalisa@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.