Ansøg om licens til havgående fiskeri

Ansøg her

Det havgående fiskeri foregår fra 3 sømils grænsen og ud til 200 sømils grænsen. Det havgående fiskeri foregår både på vest- og østkysten. Der fiskes også i andre landes territoriale farvande i henhold til bilaterale fiskeriaftaler og i internationalt farvand på fælles bestande.

I det havgående fiskeri fiskes der primært efter rejer, hellefisk, torsk, og rødfisk samt pelagiske arter som lodde, sild og makrel.

Grønlandsk fiskeri i andre farvande
Grønlandske havgående fartøjer har adgang til at fiske i færøsk, norsk og russisk farvand. Adgang til fiskeri i udenlandsk farvand sker på baggrund af årlige forhandlinger, hvor der udveksles kvoter gennem gensidige aftaler mellem de pågældende lande og Grønland.

Ud over fiskeri i andre landes farvand har Grønland adgang til fiskeri i de to internationale havområder, der ligger sydvest for Grønland (NAFO området) og øst for Grønland (NEAFC området).

Ønsker du at drive havgående fiskeri, skal du have en fiskerilicens fra Departementet for Fiskeri og Fangst.

Læs mere om Grønlands fiskeri, kvoter, Forvaltningsplaner osv. på apnn.gl.

 

Hvis du vil have en fiskerilicens til havgående fiskeri, skal du opfylde en række grundlæggende betingelser for at kunne få udstedt licensherunder:

 • Selskabet skal enten være et aktieselskab, et anpartsselskab, et andelsselskab eller et partrederi
 • Mindst 2/3 af selskabets kapital – ved rejefiskeri hele selskabets kapital - ejes direkte eller indirekte af enkeltpersoner, som:
  • skal have fast tilknytning til det grønlandske samfund,
  • skal have folkeregisteradresse i Grønland og have haft folkeregisteradresse i Grønland i de 2 forudgående 2 år, og
  • skal være fuldt skattepligtige i Grønland og have været fuldt skattepligtige i Grønland i de 2 forudgående kalenderår.
 • Fartøjet/r skal have grønlandsk flag og være registeret i Søfartsstyrelsens skibsregister

 

Ønsker du at ansøge om licens til havgående kvoter, skal du udfylde et ansøgningsskema til havgående fiskeri. Dette gælder også hvis du ønsker at ansøge om licens til fiskeri i internationalt eller norsk, russisk og færøsk farvand til de bilaterale fiskeriaftaler som Grønland har indgået.

Vær opmærksom på at licenser bliver udstedet for ét kvoteår ad gangen og at du derfor skal søge om en ny licens hvert år. Et kvoteår går fra 1. januar til 31. december.

Du skal udfylde ansøgningsskemaet korrekt og vedlægge følgende bilag:

 • Gældende ejerbog for selskabet
 • Kopi af målebrev på fartøj
 • Kopi af nationalitetsbevis for fartøj

Du skal sende en separat ansøgning for hver art som du ønsker at fiske efter, det vil sige én ansøgning for rødfisk, én for hellefisk.

Klik her og send din ansøgning om fiskerilicens til havgående fiskeri

Vær opmærksom på at kvotefordelingen mellem licenshavere vil blive offentliggjort hvert år på Naalakkersuisut.gl.

 

Når du har indsendt din ansøgning om licens til havgående fiskeri, bliver din ansøgning registreret af Departementet for Fiskeri og Fangst og du modtager en bekræftelse på at de har modtaget din ansøgning. Har Departementet for Fiskeri og Fangst brug for flere oplysninger fra dig for at kunne behandle din ansøgning, vil du blive kontaktet.

 • Ansøgningsfristen for fiskeri til havgående fiskeri er den 30. november. Alle ansøgninger bliver først behandlet efter ansøgningsfristen.
 • Naalakkersuisut fastsætter hvert år en totalt tilladt fangstmængde (TAC) for alle de havgående fiskerier. Efter TAC’en er fastsat, forhandler Departementet for Fiskeri og Fangst med bilaterale partnere om kvoter.
 • Når forhandlingerne er overstået, bliver kvoterne fordelt mellem de grønlandske ansøgere om licens til havgående fiskeri.
 • Det er Naalakkersuisut som fordeler kvoterne mellem de grønlandske ansøgere
 • Når sagsbehandlingen er overstået og Naalakkersuisut har fordelt kvoterne, bliver der:
  • udstedet licenser til de ansøgere som har fået tildelt kvoter og
  • sendt et begrundet afslag til de ansøgere som der ikke har fået tildelt en kvote.
 • Du vil modtage et svar på din ansøgning i slutningen af december måned eller starten af januar.
 • En oversigt over kvotefordeling vil blive offentliggjort hvert år på Departementet for Fiskeri og Fangst side på Naalakkersuisut.gl

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsproceduren, er du meget velkommen til at kontakte Departementet for Fiskeri og Fangst.

 

Har du nogen ændringer til din ansøgning til havgående fiskeri eller til din licens, f.eks. hvis du har fået et nyt fartøj, så skal du straks informere Departementet for Fiskeri og Fangst.

 

Ansøgningsfristen for havgående fiskeri for det kommende år er den 30. november.

Først efter ansøgningsfristen, den 30. november, vil Departementet for Fiskeri og Fangst påbegyde sagsbehandlingen.

 

Du kan som udgangspunkt ikke klage over en myndigheds skønsudøvelse. I tilfælde af at din ansøgning bliver afvist, vil du modtage en begrundelse. Hvis du mener at beslutningen bygger på et forkert grundlag eller en misforståelse, kan du klage til Departementet for Fiskeri og Fangst som kan tage din sag op til genvurdering. Du skal sende din klage til Departementet hurtigst muligt efter du har modtaget afslag.

Din klage skal være skriftlig og du skal skrive hvorfor og hvad du klager over. Husk også at vedlægge en kopi af den afgørelse, du ønsker at klage over, da dette vil hjælpe sagsbehandlingen.

Departementet for Fiskeri og Fangst vil tage din klage til overvejelse og vil kontakte dig når de har gennemgået din sag.

 

Skrevet af: Fiskeriafdelingen

Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.