Indberet dine økonomiske oplysninger for erhvervsmæssigt fiskeri

Indberet her
Fiskeriet er Grønlands vigtigste erhverv. Det er derfor blevet besluttet, at der skal indsamles data fra virksomheder, som indhandler fisk og/eller som opkøber fisk. Dette data bliver blandt andet brugt til statistik.
Hvis din virksomhed har indhandlet fiskevarer med et fartøj over 6 meter, f.eks. til en fabrik eller et landingssted, eller hvis din virksomhed har opkøbt fiskeprodukter, skal du indberette dine økonomiske oplysninger. Oplysningerne skal godkendes af en autoriseret revisor, men du kan fint selv indberette dem. Hvis din licens udstedt til din virksomhed, skal du logge ind på den her side med MitID Erhverv. Er din licens i stedet er udstedt i dit eget navn, skal du logge ind med MitID.

Det er et krav, at du bruger den digitale løsning, som er stillet til rådighed af Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK). Der er ikke mulighed for at aflevere oplysningerne via e-mail eller fysisk gennem posten.

Du starter din indberetning ved at klikke på den gule knap ”Indberet her”. Herefter skal du vælge ”udfyld blanket” og trykke ”næste”. Herefter kan du vælge, hvilket fartøj eller landingssted/fabrik du vil indberette for og trykke ”næste”. Herefter kan du indberette dine oplysninger. Du kan også anmode din revisor om at lave indberetningen. Du skal altid huske at sikre dig at have afklaret med din revisor, at vedkommende skal lave indberetningen. Det er nemlig dit ansvar, og ikke revisorens, at der bliver indberettet.

Hvis en revisor skal lave indberetningen, skal vedkommende først være oprettet som revisor i GFLKs system.
Dette gøres ved at revisoren trykker ”log ind” på indberetningssiden. Herefter vil der komme en fejlside
med en besked i bunden, hvor der kan trykkes ”Tryk på næste hvis du ønsker at blive registreret som revisor”. Revisoren skal derefter udfylde sine oplysninger, og vil få besked, når vedkommende er oprettet hos GFLK.

Når revisoren er oprettet, kan revisoren derefter anmode dig om fuldmagt til at lave
indberetningen. Dette gøres ved at revisoren taster ”anmod om fuldmagt”, indtaster oplysningerne på
din virksomhed, og trykker ”anmod om fuldmagt”. Herefter skal du logge ind på din side og godkende anmodningen. Derefter kan revisoren lave indberetningen.

Indberetningen er delt op i tre:

 • Fartøjsoplysninger for havgående fartøjer og kystnære rejefartøjer
 • Fartøjsoplysninger for kystnære fartøjer over 6 meter (omfatter ikke kystnært rejefiskeri)
 • Fiskefabrikker og indhandlingsanlæg

De oplysninger der skal indberettes for fartøjer er:

 • Fartøjsoplysninger
 • Brændstof og beskæftigelse
 • Fangstmængder i tons, fordelt på arter
 • Indhandlingsmængder i tons, fordelt på arter
 • Eksporteret mængde i tons, fordelt på arter
 • Omsætning, eksport
 • Omsætning, indhandlingsværdi
 • Øvrig omsætning
 • Omkostninger

De oplysninger der skal indberettes for fiskefabrikker og indhandlingsanlæg er:

 • Fabriksoplysninger
 • Beskæftigelse
 • Indhandlingsmængder i tons, fordelt på arter
 • Produktion, eksport
 • Produktion, hjemmemarked
 • Omsætning, eksport
 • Omsætning, hjemmemarked
 • Øvrig omsætning
 • Omkostninger
Ved fejl:
Hvis du ikke kan se dit fartøj, dit landingssted eller din fabrik, skal du kontakte GFLK med dokumentation for, at du ejer fartøjet/landingsstedet/fabrikken. Hvis du derimod kan se et fartøj, som ikke længere er dit, skal du først forsikre dig, at du har valgt det rigtige år at indberette for. Hvis året er korrekt, skal du indsende dokumentation for at fartøjet er solgt eller sunket eller på anden vis ikke længere er dit, eller at landingsstedet/fabrikken er lukket. Hvis du kan se et fartøj eller et landingssted eller en fabrik, som aldrig har været dit, skal du også skrive til GFLK. Alle disse henvendelser foregår på gflk@nanoq.gl

Ved revisor:
Når GFLK modtager en anmodning om at blive oprettet som revisor, så vil den blive behandlet muligt, og revisoren vil få besked, når behandlingen er færdig. Hvis ikke revisoren modtager svar inden for tre arbejdsdage, skal revisoren henvende sig til GFLK på gflk@nanoq.gl.

Ved indberetning:
Når du er færdig med at indberette, vil du modtage en kvittering. Det er vigtigt, at du gemmer denne kvittering som bevis på at du har indberettet. Det er også vigtigt, at du tjekker din kvittering for om tallene stemmer. Hvis du opdager fejl i kvitteringen, skal du kontakte GFLK på gflk@nanoq.gl med det samme.
Indberetningsfristen er senest første november året efter at indhandlingen er foregået. Hvis du ikke får indberettet i tide, vil du modtage en påmindelse fra GFLK. Hvis du stadig ikke har indberettet inden udgangen af måneden, vil du blive pålagt en bøde.
Hvis du eller din revisor ønsker at indberette fejl i selvbetjeningsløsningen, skal du sende en mail der beskriver fejlen sammen med et skærmbillede eller andet bevis til GFLK på gflk@nanoq.gl.

Hvis du ønsker at klage over GFLKs beslutning, for eksempel ved for sen rapportering, skal du indsende din klage til aalisa@nanoq.gl.

Skrevet af: Grønlands Fiskerilicenskontrol

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK)
Indaleeqqap Aqq. 3
Postboks 501
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 60
E-mail: gflk@nanoq.gl
Hjemmeside: www.GFLK.gl eller www.KANUAANA.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.