Ansøg om tilladelse til indsættelse af indhandlingsfartøj

Ansøg her

Et ”indhandlingsfartøj” er fartøjer som opkøber direkte fra fiskerne i det kystnære fiskeri. Et indhandlingsfartøj er et fartøj som fungerer som et indhandlingssted, som modtager fisk til søs, til hel eller delvis forarbejdning ombord.

Du skal søge om tilladelse til at bruge et indhandlingsfartøj:

 • Når fisk bliver modtaget til søs, til hel eller delvis forarbejdning
 • Når fisk bliver overflyttet fra land til forarbejdning ombord på fartøjet med henblik på:
  • Indfrysning af landbaseret produktion
  • Når et fartøj overvintrer som indhandlingsfartøj, indefrosset i vinterise

 

Der er principper som gælder for alle indhandlingsfartøjer også andreprincipper som er specifikke, hvis du ønsker at indsætte indhandlingsfartøj til forskellige arter.

Generelle principper:

Indhandlingsfartøjet skal være grønlandsk registeret

 • Kun fartøjer med fungerende fartøjsovervågning ombord, inden indhandlingen påbegyndes får en tilladelse .
 • Besætningssammensætningen på indhandlingsfartøjer skal følge reglerne i bemandingsbekendtgørelsen
 • Tilladelse til indsættelse af indhandlingsfartøjer er begrænset til et nærmere defineret område frem for kommunegrænser
 • Du kan indsætte et indhandlingsfartøj, hvor det vurderes hensigtsmæssigt at muliggøre spredning i fiskeriet
 • Til selskaber med eksisterende landanlæg kan der kun blive givet en særlig tilladelse, hvis det bliver vurderet af Naalakkersuisut , at selskabets landanlæg ikke lever op til den forventede indhandlingskapacitet. ,.

Torsk:

 • Det ansøgende selskab har eksisterende indhandlingsanlæg
 • At indhandlingsfartøjet udelukkende bliver benyttet til aflastning af landanlæg i det pågældende område, hvis det bliver vurderet af Naalakkersuisut, at der er utilstrækkelig indhandlingskapacitet
 • Tilladelse bliver kun givet i højsæsonen maj – september
 • Tilladelse bliver kun givet til fartøjer med produktion ombord
 • Tilladelse til at indsætte indhandlingsfartøj til torsk gælder også andre arter som havkat og rødfisk 

Bemærk: Syd for forvaltningsområderne Disko bugt, Upernavik og Uummannaq gælder tilladelsen også til hellefisk.

Stenbider:

 • Det ansøgende selskab har eksisterende anlæg
 • Tilladelse bliver kun givet til transport uden produktion ombord
 • Det ansøgende selskab med eget landanlæg kan frit hyre fartøjer til transport af stenbider, men det er selskabet der foretager indhandlingen som skal ansøge om tilladelse til indsættelse af indhandlingsfartøj til transport

Krabber:

 • Det ansøgende selskab har eksisterende anlæg
 • Tilladelse bliver kun givet til transport

Hellefisk:

 • Der kan gives midlertidig tilladelse til indsættelse af indhandlingsfartøj til hellefisk i forvaltningsområderne; Upernavik og Uummannaq, hvor der ønskes en åbning for konkurrence på indhandlingspriser. Dette kan kun ske hvis indhandlingsfartøjet bruges som finansiering af et ny landanlæg..
 • Tilladelse bliver kun givet til fartøjer med produktion ombord
 • Tilladelse bliver kun givet til selskaber uden eksisterende landanlæg i forvaltningsområdet
 • Hvis du vil ansøge om indsættelse af indhandlingsfartøj til hellefisk i Upernavik og Uummannaq skal du vedlægge en 2-årig handlingsplan for opførsel af nyt landanlæg på lige vilkår med eksisterende landanlæg. Du skal også vedlægge dokumentation for; el- og vandforsyning, veterinærgodkendelse, arealtildelinger, arkitekttegninger m.v.

 

Hvis du ønsker at få indsat et indhandlingsfartøj skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det til Departementet for Fiskeri og Fangst på apn@nanoq.

Du skal vedlægge dokumentation for det fartøj som du ønsker at bruge som indhandlingsfartøj såsom:

 • målebrev, der viser fartøjets mål, og
 • nationalitetsbevis som viser hvilket land fartøjet er registeret i.

Ønsker du at indsætte et indhandlingsfartøj som basis for at bygge et landanlæg kræves yderligere dokumentation for:

 • Projektplan for opførsel af landanlæg
 • el- og vand forsyning
 • Veterinærgodkendelse
 • Areal tildeling fra kommunen
 • Arkitekttegninger

Klik her og ansøg om tilladelse til indsættelse af indhandlingsfartøj

 

Det er Naalakkersuisut som giver tilladelse til indsættelse af indhandlingsfartøjer på baggrund af de besluttede principper for indsættelse af indhandlingsfartøjer fra 2013. Se betingelser.

 1. Departementet for Fiskeri og Fangst sender dig en bekræftelse å at de har modtaget din ansøgningen og tager kontakt, hvis der mangler informationer for at kunne behandle din ansøgning
 2. Din ansøgningbliver vurderet ud fra principperne for indsættelse af indhandlingsfartøjer
 3. Din ansøgning bliver sendt i høring i Fiskerirådet og kommunen
 4. Departementet for Fiskeri og Fangst laver en indstilling til Naalakkersuisut
 5. Naalakkersuisut tager stilling til ansøgningen
 6. Du modtager en tilladelse eller et afslag på ansøgningenvia mail eller brev
 7. Sagsbehandlingen, inklusiv høring af Fiskerirådet og kommunen samt udarbejdelse af indstillingen til Naalakkersuisut tager tid. Det kan forventes at man får svar på sin ansøgning efter ca. 1 måned.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsproceduren, er du meget velkommen til at kontakte Departementet for Fiskeri og Fangst.

 

Du kan ansøge om indsættelse af et indhandlingsfartøj hele året

 

Du kan som udgangspunkt ikke klage over en myndigheds skønsudøvelse.
I tilfælde af at din ansøgning bliver afvist vil du modtage en begrundelse. Hvis du mener at beslutningen bygger på et forkert grundlag eller en misforståelse kan du klage til Departementet for Fiskeri og Fangst som kan tage din sag op til genvurdering. Du skal sende din klage til Departementet for Fiskeri og Fangst hurtigst muligt efter du har modtaget afslag.

Din klage skal være skriftlig og du skal skrive hvorfor og hvad du klager over. Husk også at vedlægge en kopi af den afgørelse, du ønsker at klage over, da dette vil hjælpe sagsbehandlingen.

Departementet for Fiskeri og Fangst vil tage din klage til overvejelse og vil kontakte dig når vi har gennemgået din sag.

 

Skrevet af: Fiskeriafdelingen

Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.