Ansøg om fiskerilicens til kystnært fiskeri med fartøj

Bemærk: Denne side er kun for erhvervsfiskere, de ønsker licens til fiskeri med fartøj. Selvbetjening (den gule knap) er kun for nye ansøgere.

Ansøg her

Som erhvervsfisker skal du have en gyldig fiskerilicens.

Her kan du søge om licens til følgende arter:

 • Torsk
 • Krabber
 • Stenbider
 • Hellefisk (dog ikke fartøjer i område 47)

Du kan søge om licens som:

 • enkeltperson
 • selskab

En fiskerilicens gælder:

 • i 1 afgrænset område,
 • i 1 år, fra 1. januar til 31. december, eller
 • i en fiskeriperiode der udmeldes af Departementet for Fiskeri og Fangst.

Hver art har hver deres totale fiskekvote. Denne kvote kan være delt mellem flere områder, så hvert område har sin egen kvote. Fiskeriet slutter i de enkelte områder, når kvoten er fisket op.
I fiskeriet efter hellefisk i område 47 har fartøjer individuelle kvoter, og de kan fiske indtil de har opbrugt deres egen kvote.

Det er din pligt som erhvervsfisker at følge de fastsatte regler og betingelser for fiskeriet. Det gælder også vedtægter, der kan være specifikke for din hjemkommune, som f.eks. beskytter fredede områder. Du kan læse mere om kommunale vedtægter på lovgivning.gl.

Du har desuden et personligt ansvar for at passe på naturen. Havet er en fælles ressource og et fælles ansvar.

Bemærk:
Du kan kun sende din ansøgning digitalt, hvis du logger ind med MitID. Selvbetjening med MitID er kun for nye ansøgere.

 

Som erhvervsfisker skal du opfylde følgende betingelser for at kunne søge om en fiskerilicens:

 • Du har haft en tilsvarende licens i det forudgående år / har haft samme licens sidste år
 • Du kan bevise, at dit fartøj er grønlandsk og ejet af dig (Nationalitetsbevis)
 • Du betaler skat i Grønland og har gjort det de sidste 2 år
 • Du har bopæl i Grønland og har haft det de sidste 2 år

Dispensation for nye ansøgere
Hvis du ikke har haft en fiskerilicens sidste år, er du ny ansøger, og du skal derfor opfylde følgende betingelser, for at kunne få en licens:

 • Du er mellem 18 og 29 år ved ansøgningstidspunktet.
 • Du har en maritimuddannelse eller kan dokumentere, at du har fiskerierfaring. Fiskerierfaring kan dokumenteres med et erhvervsfangstbevis, en udtalelse fra din lokale fisker- og fangerforening, en udtalelse fra en erhvervsfisker du har fisket med og/eller en udtalelse fra din erhvervskonsulent i din hjemkommune. (skal vedhæftes/vedlægges ansøgningen)
 • Du ejer et fartøj.
 • Du ejer det relevante fiskeriudstyr.

Hvis du bor i Qaanaaq, Østgrønland eller Sydgrønland, og der ikke er andre beskæftigelsesmuligheder, kan du ansøge om dispensation fra de betingelser, der stilles til nye ansøgere.

Du har mulighed for at søge om dispensation fra bopælskravet (læs mere om dette under vejledning).

Du kan læse om hvilke betingelser, der gælder for de enkelte arter, ved at klikke på fanerne ude til venstre.

 

Vil du søge om en fiskerilicens til stenbider, krabber, torsk og hellefisk kan du søge online via den gule knap til selvbetjening ”Ansøg her” øverst på denne side. Vil du anvende selvbetjeningsløsningen, skal du logge ind med dit personlige MitID.

Bemærk: kun nye ansøgere kan bruge selvbetjening med MitID. Skal du forny din licens, skal du i stedet aflevere en ansøgningsblanket via mail (se nedenfor).

I din ansøgning, skal du vedhæfte følgende bilag:

 • Dokumentation for registrering af fartøj i Søfartsstyrelsens skibsregister
 • Nationalitetsbevis, der beviser at dit fartøj er grønlandsk og ejet af dig
 • Målebrev, der beviser fartøjets dimensioner
 • Evt. underskrevet købsaftale for fartøjet, som midlertidig dokumentation for nationalitetsbevis
 • Ejerbog (kun relevant for selskaber)
 • Uddannelsespapirer fra relevant maritim uddannelse eller,
 • Dokumentation for fiskerierfaring. Fiskerierfaring kan dokumenteres med et erhvervsfangstbevis, en udtalelse fra din lokale fisker- og fangerforening, en udtalelse fra en erhvervsfisker du har fisket med og/eller en udtalelse fra din erhvervskonsulent i din hjemkommune

Du begynder på den digitale selvbetjening ved at klikke på den gule knap ”Ansøg her”

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ansøgningen, kan du læse vejledning til ansøgning nedenfor eller kontakte din kommune.

Vil du søge om en fiskerilicens til stenbider, krabber, torsk og hellefisk kan du udfylde en ansøgningsblanket.

I din ansøgning, skal du medbringe følgende bilag:

 • Dokumentation for registrering af fartøj i Søfartsstyrelsens skibsregister
 • Nationalitetsbevis, der beviser at dit fartøj er grønlandsk og ejet af dig
 • Målebrev, der beviser fartøjets dimensioner
 • Evt. underskrevet købsaftale for fartøjet, som midlertidig dokumentation for nationalitetsbevis
 • Ejerbog (kun relevant for selskaber)
 • Uddannelsespapirer fra relevant maritim uddannelse eller,
 • Dokumentation for fiskerierfaring. Fiskerierfaring kan dokumenteres med et erhvervsfangstbevis, en udtalelse fra din lokale fisker- og fangerforening, en udtalelse fra en erhvervsfisker du har fisket med og/eller en udtalelse fra din erhvervskonsulent i din hjemkommune

Klik her for at hente ansøgningsskemaet

Du skal aflevere din ansøgning hos din hjemkommune, som også skal underskrive ansøgningen.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ansøgningen, kan du læse vejledning til ansøgning nedenfor eller kontakte din kommune.

Her kan du se forklaring på nogle af de ord og betegnelser, der bliver brugt i ansøgningen.

Ansøgningen til fiskerilicens med fartøj er inddelt i punkter (f.eks. punkt 3.8). Disse punkter er ens i ansøgningsskemaet online og det i papirform.
Har du yderligere spørgsmål til ansøgningen kan du tage kontakt til din hjemkommune, for at få hjælp.

Du skal som minimum udfylde de felter hvor der er en stjerne (*).

2. betingelser og dokumentationskrav
Hvis du søger som ny ansøger, skal du opfylde visse dispensationskrav, for at kunne få tildelt en fiskerilicens. En ny ansøger er en, der ikke havde fiskerilicens sidste år. Du skal bl.a. være mellem 18-29 år og have en relevant maritim uddannelse eller have fiskerierfaring. Du kan få en særlig dispensation fra disse dispensationskrav, hvis du kommer fra følgende områder:

 • Qaanaaq
 • Østgrønland
 • Kommune Kujalleq

Opfylder du alligevel nogle af kravene til nye ansøgere, skal du stadig vedhæfte relevante bilag.

3.4 Kopi af nationalitetsbevis
Her skal du vedhæfte dit nationalitetsbevis.
Alle fartøjer der benyttes i det kystnære fiskeri, skal være registreret og godkendt som erhvervsfartøjer.
Du skal derfor lade dit fartøj registrere hos Søfartsstyrelsen. Du kan hente hjælp hos KNAPK eller ved at udfylde en ansøgningsblanket hos Søfartsstyrelsen. Ansøgningsformularen kan findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside.
Du kan se følgende informationer på nationalitetsbeviset:

 • fartøjets navn
 • fartøjets type
 • fartøjets radiokaldesignal
 • fartøjets hjemsted med havnekending nummer (GR-Nr.)
 • fartøjets tonnage (lasteevne)
 • dit eller selskabets navn som ejer til fartøjet
 • dato, måned og år til du fik udstedt nationalitetsbeviset
  Søger du licens til fiskeri med flere fartøjer, skal du vedhæfte nationalitetsbevis for samtlige fartøjer.

  3.5 Kopi af målebrevet
  Her skal du vedhæfte en kopi af dit målebrev
  Målebrevet indeholder følgende informationer:
  • længde overalt
  • bredde
  • højde
  • rumfang eller lasteevne
  • fartøjets byggeår

Du kan skaffe målebrevet hos producenten/sælgeren af fartøjet. Hvis det ikke er muligt, kan du få en autoriseret myndighed til at opmåle fartøjet.
Søger du licens til fiskeri med flere fartøjer, skal du vedhæfte målebrev for samtlige fartøjer.

3.6 Kopi af købsaftale
Her skal du vedhæfte en kopi af din købsaftale, som midlertidig dokumentation i stedet for nationalitetsbevis.
Købsaftalen er underskrevet af sælger og køber, og den beviser at du ejer fartøjet.
Søger du licens til fiskeri med flere fartøjer, skal du vedhæfte købsaftale for samtlige fartøjer.
Købsaftalen kan bruges som midlertidig dokumentation for, at du er ejer af fartøjet indtil du har anskaffet nationalitetsbeviset. Når du har modtaget dit nationalitetsbevis, skal du sende det til Departementet for Fiskeri og Fangst. Nationalitetsbeviset er den endelige dokumentation for, at dit fartøj er godkendt til erhvervsfiskeri, og at det er registreret i Søfartsstyrelsen.

3.7 Lejeaftale eller charteraftale
Her skal du vedhæfte en kopi af din lejeaftale eller charteraftale. Dette er kun hvis du har lejet eller chartret et fartøj, der ikke ejes af dig.
Søger du licens til fiskeri med flere fartøjer, skal du vedhæfte lejeaftale/charteraftale for samtlige fartøjer.

3.8 Fiskeudstyr
Du skal bekræfte at du har fiskeudstyr i afsnit 3.8. Hvis du har planer om at benytte specielle fiskeudstyr, kan du bruge FAO koder til inspiration og skrive om dine planer i punkt 5 (særlige bemærkninger) og vedlægge selve beskrivelsen om dine planer i punkt 6 (bilag).

4.2 Hellefisk i forvaltningsområde 47
For at få en licens til fiskeri efter hellefisk i område 47, skal du eje en kvoteandel. Når du ejer en kvoteandel, kan du købe kvotemængder. For at købe kvoteandele og kvotemængder, skal du udfylde en aftale med sælger og køb & salg. Klik her for at anmode om køb og salg af kvoteandele og kvotemængder.

5. særlige bemærkninger
Her kan du skrive om dine planer eller projekter, der vedrører din ansøgning, heriblandt om hvilket fiskeudstyr du har tænkt dig at benytte i fiskeriet.
Du kan også skrive din begrundelse til din dispensationsansøgning, hvis du ikke har opfyldt 2 års skattepligt- og 2 års bopælskrav.

7. dispensationsansøgning
Du kan søge om dispensation, hvis du ikke opfylder kravet om at have fast bopæl i Grønland, samt betale skat i Grønland de sidste 2 år. Det kan du, hvis du midlertidigt har opholdt dig uden for Grønland i forbindelse med uddannelse eller lignende. Skriv din begrundelse i afsnit 5

8. Udfyldes af kommunen
Hvis du udfylder ansøgningsskemaet som papirform udfyldes afsnit 8 i ansøgningsskemaet af Kommunen. Kommunen skal bekræfte, at det er dig der er ansøgeren, og at du har opfyldt 2 års bopæls- og skattepligtskrav.

 

Når du har indsendt din ansøgning, vil processen med at få udstedt en fiskerilicens gå i gang.

Hvis du har ansøgt online, vil din ansøgning blive sendt direkte til Departementet for Fiskeri og Fangst, som vil behandle din ansøgning. Du modtager en bekræftelse på mail omkring modtagelsen af din ansøgning.
Har du printet og udfyldt et ansøgningsskema, vil kommunen videresende din ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst, som vil behandle din ansøgning.

I begge tilfælde vil ansøgningen blive uddelt til den relevante sagsbehandler i Fiskeriafdelingen.

Sagsbehandling af din ansøgning vil vare omkring 10 arbejdsdage. Hvis der mangler information, for at din ansøgning kan behandles, vil du blive kontaktet.

Har du ansøgt online, får du et svar til den mail du har sendt din ansøgning fra, om du har fået godkendt din ansøgning eller om den er blevet afslået.
Har du afleveret din ansøgning til kommunen, får du svar fra kommunen, om du har fået godkendt din ansøgning eller om den er blevet afslået.

 

Du har pligt til at oplyse Departementet for Fiskeri og Fangst, hvis der sker ændringer i de oplysninger, der er i din nuværende fiskerilicens. Det kan f.eks. være ændringer om dit selskab eller dit fartøj.

Når ændringerne er modtaget, vil du få udstedt en ny licens, der indeholder de nye oplysninger.

Det er dit ansvar som erhvervsfisker at have en gyldig licens med korrekte oplysninger til det fiskeri, du udfører.

 

Du kan ansøge om en fiskerilicens til torsk, hellefisk, krabber og stenbider hele året.

 

Det er ikke muligt at klage over afgørelser afsagt af Departementet for Fiskeri og Fangst.

 

Skrevet af: Fiskeriafdelingen

Departementet for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: aalisa@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.