Ansøg om licens til fiskeri efter laks

Ansøg her

Hvis du vil fiske erhvervsmæssigt efter laks, skal du have en gyldig fiskerilicens.

På denne side kan du læse om de specifikke krav og regler, der er til fiskeriet efter laks.

Det er din pligt som erhvervsfisker at følge de fastsatte regler og betingelser for fiskeriet. Det gælder også vedtægter, der kan være specifikke for din hjemkommune, som f.eks. beskytter fredede områder. Du kan læse mere om kommunale vedtægter på lovgivning.gl.

Du har rapporteringspligt som erhvervsfisker. Du skal både rapportere din fangst og din bifangst. Bifangst omfatter både fisk som ikke indhandles, fugle, havpattedyr, svampe og koraller.

Fangst af laks skal rapporteres dagligt. Hvis du ikke har fanget noget (0-fangst), eller hvis du ikke har været ude og fiske, skal du også rapportere.

Du har desuden et personligt ansvar for at passe på naturen. Havet er en fælles ressource og et fælles ansvar.

Laksefiskeriet er et subsistensfiskeri, og det er derfor ikke tilladt at eksportere laks eller indhandle laks. Derfor kan du som erhvervsfisker kun sælge til brættet og offentlige institutioner.

I det kystnære fiskeri efter laks fastsættes der en samlet kvote for hele Grønland, der bliver fordelt mellem erhvervsfiskere og fritidsfiskere. Fiskeriet efter laks foregår som olympisk fiskeri, hvor alle erhvervsfiskere fisker på den samme kvote. Fiskeriet slutter når kvoten er opfisket.

Du kan søge om licens som:

 • enkeltperson
 • selskab

En fiskerilicens gælder:

 • i 1 afgrænset område,
 • i 1 år, fra 1. januar til 31. december, eller
 • i en fiskeriperiode der udmeldes af Departementet for Fiskeri og Fangst.

Fiskeriet efter atlantisk laks forvaltes ud fra en forvaltningsplan.

Klik her for at læse forvaltningsplanen for fiskeri efter atlantisk laks i Grønland

 

Som erhvervsfisker skal du opfylde følgende betingelser for at kunne søge om en fiskerilicens:

 • Du betaler skat i Grønland og har gjort det de sidste 2 år
 • Du har bopæl i Grønland og har haft det de sidste 2 år
 • Du har de sidste to år været beskæftiget med erhvervsfiskeri. 2/3 af din indkomst skal de 2 sidste år være fra erhvervsfiskeri.
 • Du ejer dit eget laksegarn
 • Du ejer din egen jolle eller fartøj, som maksimalt må være 12,8 meter (42 fod) længde over alt.
 • Du har rapporteret din fangst fra det forudgående år inden for fristen (hvis du havde licens)

Du har mulighed for at søge om dispensation fra bopælskravet. Kontakt Departementet for Fiskeri og Fangst for at høre mere.

 

Fiskeri efter laks foregår kun i kystnære områder. Fiskeriet er opdelt i 3 forvaltningsområder:

 • Nordvestgrønland (nord for 64°15'N)
 • Sydvestgrønland (syd for 64°15'N)
 • Østgrønland (hele kysten)

Hvis du får tildelt en fiskerilicens, gælder den for det forvaltningsområde, der er tættest på din bopæl

Bemærk:
Kapisillit-elven må kun benyttes til ikke-erhvervsmæssigt fiskeri. Området dækker over fiskeri i elven samt de tilhørende søer og 1000 meter fra udmundingen.

 

Naalakkersuisut fastsætter efter samråd med KNAPK fiskerisæsonen for laksefiskeriet inden for de nedenstående perioder.

 Forvaltningsområde:   Fiskeriperiode: 
 Nordvest  1/9 - 31/10
 Sydvest  1/8 - 30/9
 Øst  15/8 - 15/10


Fiskeriet åbner efter udmelding fra Departementet for Fiskeri og Fangst og lukker når kvoten er opfisket.

 

Til erhvervsfiskeri efter laks, må du benytte følgende redskaber:

 • Kroge og
 • Op til 20 garn af 2000 knuder med maskestørrelse på 140 mm
 • Op til 5 garn bundet sammen

Regler for garnsætning

 • Fiskeredskaber skal mærkes tydeligt med ejerens og/eller fartøjets navn. Mærket skal være i vandbestandigt materiale.
 • Du skal røgte garnet dagligt.
 • Dit garn må ikke spærre for bugter, vige, sunde og løb. Der skal også tages hensyn til, at det ikke forhindrer sejlads i området.
 • Der skal være mindst 30 meters afstand mellem laksegarn
 • Dit garn skal sættes mindst 500 meter fra elvmundringer
 • Det er dit ansvar at alt fiskeudstyr fjernes efter brug. Hvis du ikke kan bjærge dit fiskeudstyr inden for 24 timer, skal du melde det til GFLK. Hvis du har mistet redskaber inden for 3 sømil af basislinien, skal du desuden melde det til kommunen.
 • Dit garn skal bjærges inden fiskeriet lukker i dit område. Du kan hole øje med lukning af fiskeriet via pressen

Bemærk: Det er ikke tilladt at benytte drivgarn.

 

Vil du søge om fiskerilicens til laks, kan du søge online via den gule knap til selvbetjening ”Ansøg her” øverst på denne side. Vælg ”udfyld og indsend”, for at udfylde og sende blanketten online.

Vil du anvende selvbetjeningsløsningen/webformen, skal du logge ind med dit personlige NemID.

I din ansøgning, skal du vedhæfte følgende bilag:

 • Nationalitetsbevis, der beviser at dit fartøj er grønlandsk og ejet af dig (gælder kun for fartøjer)
 • Målebrev, der beviser fartøjets dimensioner (gælder kun for fartøjer)
 • Evt. underskrevet købsaftale for fartøjet, som midlertidig dokumentation for nationalitetsbevis
 • Ejerbog (kun relevant for selskaber)

Du begynder på den digitale selvbetjening ved at klikke på den gule knap ”Ansøg her”

 

Vil du søge om fiskerilicens til laks, kan du udfylde en ansøgningsblanket.
Via den gule knap ”Ansøg her”, kan du:

 • Vælge ”Udskriv”, hvis du ønsker at printe formularen ud, udfylde den i hånden og aflevere den (kræver ikke NemID).

Du skal aflevere den udfyldte blanket til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

I din ansøgning, skal du medtage følgende bilag:

 • Nationalitetsbevis, der beviser at dit fartøj er grønlandsk og ejet af dig (gælder kun for fartøjer)
 • Målebrev, der beviser fartøjets dimensioner (gælder kun for fartøjer
 • Evt. underskrevet købsaftale for fartøjet, som midlertidig dokumentation for nationalitetsbevis
 • Ejerbog (kun relevant for selskaber)

 

Når du har indsendt din ansøgning, vil processen med at få udstedt en fiskerilicens gå i gang.

Har du ansøgt online vil din ansøgning blive sendt direkte til Departementet for Fiskeri og Fangst, som vil behandle din ansøgning. Du modtager en bekræftelse på mail omkring modtagelsen af din ansøgning.

Har du printet og udfyldt et ansøgningsskema, vil kommunen videresende din ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst, som vil behandle din ansøgning.

I begge tilfælde vil ansøgningen blive uddelt til den relevante sagsbehandler i Fiskeriafdelingen.

Sagsbehandling af din ansøgning vil vare omkring 10 arbejdsdage. Hvis der mangler information, for at din ansøgning kan behandles, vil du blive kontaktet.

Du får et svar på, om du har fået godkendt din ansøgning, eller om den er blevet afslået, til den mail du har oplyst i ansøgningsskemaet.

Har du afleveret din ansøgning til kommunen, vil få svar fra kommunen på, om du har fået godkendt din ansøgning eller om den er blevet afslået.

 

Du har pligt til at oplyse Departementet for Fiskeri og Fangst, hvis der sker ændringer i de oplysninger, der er i din nuværende fiskerilicens. Det kan fx være ændringer om dit selskab eller dit fartøj.

Når ændringerne er modtaget, vil du få udstedt en ny licens, der indeholder de nye oplysninger.

Det er dit ansvar som erhvervsfisker at have en gyldig licens med korrekte oplysninger til det fiskeri, du udfører.

 

Du skal rapportere alle dine laksefangster til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK), HVER gang du har røgtet dit garn eller har fanget laks med krog eller stang.

Du skal rapportere, selv hvis du ikke har fanget noget (0-fangst). Du skal også rapportere selvom du ikke har været ude og fiske efter laks.
Hvis du ikke har rapporteret til GFLK senest 14 dage efter fiskerisæsonen er afsluttet, kan du ikke få licens i det efterfølgende år.

Klik her for at rapportere din laksefangst

 

Du kan ansøge om licens til laks indtil fiskerisæsonen slutter i dit forvaltningsområde.

Bemærk: Rapportering af fangst skal ske dagligt. Fristen for rapportering er senest 14 dage efter fiskerisæsonen er afsluttet. Fristen gælder også hvis du ikke har fanget laks, og hvis du ikke har fisket efter laks.

 

Det er ikke muligt at klage over afgørelser afsagt af Departementet for Fiskeri og Fangst.

 

Skrevet af: Fiskeriafdelingen

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl

Alluitsup Paa Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 90 30
Fax: 61 90 77

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Ammassivik Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 73 77
Fax: 61 73 78

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Eqalugaarsuit Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 97 77
Fax: 64 97 08

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Igaliku Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 61 77
Fax: 66 61 27

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Administrationen i Nanortalik
Lundip Aqqutaa B-1060
Postboks 166
3922 Nanortalik
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Administrationen i Narsaq
Erik Egedes Plads B-989
3921 Narsaq
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Narsarmijit Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 85 77
Fax: 61 85 76

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Narsarsuaq Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 52 75
Fax: 66 55 75

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Rådhuset i Qaqortoq
Anders Olsensvej B-900
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

 

Qassiarsuk Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 50 26
Fax: 66 50 20

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Qassimiut Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 95 77
Fax: 64 95 98

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Saarloq Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 90 77
Fax: 64 90 33

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Tasiusaq Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 88 77
Fax: 61 88 55

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Aappilattoq Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 76 77
Fax: 61 76 78

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.