Imminut sullississut atassusigaq: Nukissiorfinnut atuilernermik atuiunnaarnermillu nalunaarneq ajorallarpoq. Aaqqinnissaa sulissutigineqarpoq. Qujanaq naammagittarlusi utaqqinissinnut. - In. sullissivik.gl

Qaleralinniarnermi angallatinut pisassiissutit nammineq pigisat

Sinerissap qanittuani aqutsiveqarfinni Qeqertarsuup Tunuani, Upernavimmi Uummannamilu (sumiiffimmi 47-mi) angallat atorlugu inuussutissarsiutigalugu qaleralinniarusukkuit taava pisassiissutit ilaannik pigisaqassaatit. Sumiiffimmi 47-mi angallatinut qaleralinniartunut malittarisassat sumiiffimmi tassani umiatsiaararsorluni qaleralinnianut kiisalu Kalaallit Nunaanni aqutsiveqarfinni sinneruttuni angallatinut umiatsiaararsortunullu qaleralinnianut malittarisassanit allaanerupput.

Sumiiffimmi 47-mi angallatit pisassiissutinik nammineq pigisanik niuerutigineqarsinnaasunillu pigisaqarput, tassalu imaappoq aqutsiveqarfinni taakkunani angallammik qaleralinniarniaraanni pisassiissutit ilaannik pigisaqartoqartariaqarpoq.

Aqutsiveqarfinni ataasiakkaani tamani Qeqertarsuup Tunuani, Upernavimmi Uummannamilu qalerallit pisassat tamarmiusut (TAC) Naalakkersuisunit ukiut tamaasa aalajangersarneqartarput. Tamatuma kingorna TAC sumiiffinni assigiinngitsuni umiatsiaaqqanut pisassiissutitut aamma angallatinut pisassiissutitut agguataarneqassapput. Angallatinut pisassiissutit ilaannik pigisaqarneq malillugu pisassiissutinik pigisaqartunut assigiinngitsunut agguaasoqassaaq. Pisassiissutit ilaannik pigisaqartutut qaleralinniarnerit aallartikkukku, akuersissutaatinni pisassiissutitut allasimasunit tunisinermi pisatit tamarmik ilanngaatigineqartassapput.

Pisassiissutit ilaannik pigisaqaruit aqutsiveqarfinnilu Qeqertarsuup Tunuani, Upernavimmi Uummannamilu qaleralinnik angallatinut pisassiissutinit pisassiissutit ilaannik pisiniaruit, piumasaqaatit pisussaaffiillu tamaasa kinguliani allassimasut naammassisimasussaavatit:
 • Ingerlatseqatigiiffik aktiaateqarluni ingerlatseqatigiiffiussaaq, piginneqataassuteqarluni ingerlatseqatigiiffiussaaq, piginneqatigiiffiussaaq imaluunniit piginneqatigiilluni umiarsuaatileqatigiiffiussalluni
 • Kalaallinut inuiaqatigiinnut aalajangersimasumik attuumassuteqassaatit
 • Kalaallit Nunaanni najugaqartutut inuit nalunaarsorsimaffianni nalunaarsorsimassaatit, Kalaallit Nunaannilu inuit aqqisa nalunaarsorsimaffianni ukiuni kingullerni marlunni nalunaarsorsimassallutit;
 • Kalaallit Nunaanni tamakkiisumik akileraartartuussaatit ukiullu siuliini marlunni Kalaallit Nunaanni akileraartartuusimassallutit.
 • Attavigineqarnissamut paasissutissiinissamik pisussaatitaavutit, soorlu angallatip aalisarnermut atortuutaanni ateq kinguliarlu, angallatip atia GR-normualu paasissutissiissutigineqassallutik.
 • Aalisarnermut atortuutit annaasat qaqissallugit pisussaatitaavutit.
 • Qaqitseriarneq iluatsinngitsoorukku aalisarnermut atortuutit annaasat nalunaarutigissallugit pisussaavutit kommuninnut aamma uunga gflk@nanoq.gl

Sumiiffimmi 47-mi sinerissap qanittuani aalisariutinik qaleralinniarnissamut piumasaqaatit
 • Angallatit 6 meterit sinnerlugit takissuseqarpat angallat inuussutissarsiutitut akuerisaasimassaaq aamma Imarsiorluni Aqutsisoqarfimmi nalunaarsorsimassaaq. Angallatit nalunaarsortinnissaa nammineq akisussaaffigaat. Aalisarsinnaanermut akuersissummik qinnuteqaatinnut angallatit nalunaarsorsimaneranut uppernarsaat ilanngullugu tapiliutissavat.
 • Sumiiffimmi 47-mi angallat qaleralinniarnermut atorneqarsinnaasoq annertunerpaamik 15 meterinik takissuseqartussaavoq. Ukiup siuliani pisassiissuteqarfiusumi angallammik 19,99 BRT/31,99 BT angullugu usitussusilimmik aalisarsimaguit angallammut tassunga pisassiissutinik suli pissarsisinnaavutit.
 • Angallatinnut akuersissummik nutaamik qinnuteqarniaruit naalagaaffimmut attuumassuteqarneq pillugu uppernarsaat tapiliutissavat, tassanilu uppernarsarneqassaaq angallatit Kalaallit Nunaaneersuusoq ilinnillu pigineqartoq, uuttuutaanillu uppernarsaat, tassanilu angallatip uutuuserneqarneri takuneqarsinnaassapput.

Qalerallit pillugit pisassiissutitigut aaqqissuussineq pisassiissutinik nammineq pigisanik niuerutigineqarsinnaasunillu tunngaveqarpoq. Tamanna ima paasineqassaaq; angallataatillit TAC-imit (Total Allowable Catches/Pisassat akuerineqarsinnaasut tamarmiusut) pisassiissutit tamarmiusut ilaannik pigisaqartuussasut. Tassa imaappoq angallammik qaleralinniarnermi peqataasinnaanermut angallammik piginnittut pisassat ilaannik pisassiissutinillu pisissapput.

Nutaatut ingerlatsisuusimaguit taamaammallu sumiiffik 47-mi siusinnerusukkut angallammik qaleralinniartuusimanngikkuit, akuersissummik qinnuteqarsinnaanissamut pisassiissutit ilaannik piseqqaarsimasariaqarputit. Niuerutigineqartut periarfissiissutaanersut isumannaarniarukku Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfiup pisassat niuerutaasut tamaasa akuersissutigissavai. Taamaammat pisinerit tunisinerillu pillugit isumaqatigiissutit tamarmik Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmut akuerisassanngorlugit nassiunneqassapput, uunga: aalisa@nanoq.gl. Niuerneq Naalakkersuisoqarfimmit akuerineqareerpat aalisarsinnaanermut akuersissutit nutaat ilinnut nassiunneqassapput.

Pisassiissutit ilaannik pigisaqareersimassaguit aalisarsinnaanermut akuersissutissat APNN-imit ukiut tamaasa nassiunneqartassaaq, tassanilu pisassiissutinit pigisatit aallaavigalugit ukiumoortumik pisassiissutaatitit aalajangersarneqarsimassapput. TAC Naalakkersuisunit aalajangerneqareeriarpat taanna nassiunneqassaaq. Piginnittunit tuniniaarusuttunit pisassanik amerlanerusunik pisisinnaavutit.

Pisassiissutinik imaluunniit pisassiissutit ilaannik piserusukkuit qaleralinnik pisassanik niuerfimmi pisassiissutaatilinnit assigiinngitsunit taamaaliorsinnaavutit. Pisassanik niuerfik tassaavoq pisassat aalisarneqarsimanngitsut pillugit takussutissiissut. Takussutissiissut ilinnut nassiunneqarsinnaavoq Kalaallit Nunaanni Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Nakkutilliisoqarfimmut (KANUAANA-mut) saaffiginninnikkut.

Niuerutigineqartut periarfissiissutaanersut isumannaarniarukku Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfiup pisassat niuerutaasut tamaasa akuersissutigissavai. Taamaammat pisinerit tunisinerillu pillugit isumaqatigiissutit tamarmik APNN-imut akuerisassanngorlugit nassiunneqassapput, uunga: aalisa@nanoq.gl. Niuerneq Naalakkersuisoqarfimmit akuerineqareerpat aalisarsinnaanermut akuersissutit nutaat ilinnut nassiunneqassapput.
Pisassiissutinik pisisinnaanissamut ukiumilu aalajangersimasumi qaleralinnik tonsinik amerlanernik pisaqarsinnaanissamut sumiiffimmi 47-mi pisassanik pigisaqareernissaq piumasaqaataavoq.

Una toorlugu “Ukiumut qaleralittassiissutinik imaluunniit sinerissap qanittuani qaleralinniarnissamut pisassiissutit ilaannik pisinissamik/tunisinissamik isumaqatigiissuteqarnissamut immersugassaq“ aajuk

Sumiiffimmi 47-mi angallammik qaleralinniarnermi eqaatsumik pisassiissutinik atuinissamut inatsisitigut periarfissiisoqarpoq, taamaalillutillu ukiumut pisassiissutinik aalisarneqanngitsoortunik ukiumi tulliuttumi arlaatigut annertussusilikkamik aalisarsinnaassallutit. Taamatuttaaq ukiumut tulliuttumut pisassiissutinik siumoortumik aalisarsinnaavutit. 'Pisassiissutinik nuussinermik' tamanna taaneqartarpoq. Periarfissat marluk atorlugit nuussisoqarsinnaavoq – siumoortumik utimoortumillu.

 • Ukiumut pisassiissutinit annertussutsit ukiumi aalajangersimasumi aalisarneqanngitsut ukiup tulliani 01. juli ilanngullugu aalisarneqarsinnaapput. Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmit ukiup siulianiit maanna ukiumut pisassiiffiusumut sinneruttut siumut nuunneqartarput. Ukiumut pisassiissutinit aalisarneqanngitsut ingerlaannaq siumut nuunneqassapput, akuersissullu iluarsisaq nassiunneqassaaq. Ukiumut pisassiissutit siumut nuunneqartut niuerutigineqarsinnaanngillat, kingusinnerpaamilu 01. juli aalisarneqarsimasussaallutik.
 • Ukioq naatinnagu ukiumut pisassiissutaatitit tamaasa aalisarsimassagukkit 15. novembarimiit ukiup tulliani pisassanik aalisarnivit nangissinnaanera pillugu akuerineqarnissamut Aaliarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmut qinnuteqarsinnaavutit. Tamanna pisarpoq, pisassiissutit aalajangersimasumik annertussusillit ukiumut pisassiiffiusumut nuunneqarnissaannik Naalakkersuisoqarfimmut attaveqarnikkut. Tamatuma kingorna pisassatut pigisatit tunngavigalugit ukiumi tulliuttumi pisassiiffiusumi pisassatut periarfissarisannit annertussutsit ilanngaatigineqassapput. Naalakkersuisoqarfimmit taamatut iliuuseqartoqassaaq, tamatumalu kingorna akuersissut iluarsisaq taassuma ilinnut nassiutissavaa. Annertussutsit qinnutiginikuusatit tamaasa ukiup naannginnerani aalisarsimanngikkukkit, taakku ingerlaannaq ukiumut nutaamut nuunneqassapput.

Uannga allanneqarpoq: Aalisarnermut immikkoortortaqarfik

Aalisarnermut, Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Nittartagaq: www.apn.gl
Suliffeqarfiutilimmut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Suliffeqarfiutilimmut isilerputit. Innuttaasumut nuunniaruit, qulaani ‘Innuttaasumut’ toqqassavat.