Imminut sullississut atassusigaq: Nukissiorfinnut atuilernermik atuiunnaarnermillu nalunaarneq ajorallarpoq. Aaqqinnissaa sulissutigineqarpoq. Qujanaq naammagittarlusi utaqqinissinnut. - In. sullissivik.gl

Qaleralinniarsinnaanermut akuersissummik qinnuteqarneq

Inuussutissarsiutigalugu aalisartuuguit imaluunniit aalisartunngorusukkuit qaleralinniarsinnaanermut akuersissuteqartuarnissat pisariaqarpoq. Sinerissap qanittuani qaleralinniarneq immikkoortunit marlunnit ingerlanneqarpoq: aalisariutinit umiatsiaaqqanillu.

 • Aqutsiveqarfinni Qeqertarsuup Tunuani, Uummannami Upernavimmilu angallatit pisassiissutinik nammineq pigisanik tuniniarneqarsinnaasunillu pigisaqarput, tamatumanilu inuussutissarsiutigalugu aalisartoq pisassiissutit ilaannik pigisaqarlunilu ukiut tamaasa pisassiissutinik pissarsisarpoq, taakkulu pisassiissuteqarfiusuni taakkunani pingasuni tamani aalisarneqarsinnaassapput.
 • Aqutsiveqarfinni Qeqertarsuup Tunuani, Uummannami Upernavimmilu umiatsiaaqqat pisassat nungunnissaasa tungaanut pisassiissutinik avisseqatigiittarput, taakkulu aqutsiveqarfinnut taakkununnga agguataarneqartarput. T.i. aalisartunut tamanut aqutsiveqarfinni ataasiakkaani ataatsimoorussamik pisassiissuteqartoqartarpoq, taakkulu aamma qaammatinut aggulunneqartarput. Aqutsiveqarfinni ataasiakkaani aqutsiveqarfimmi qaammatikkaartumik pisassiissutit nungukkaangata aalisarneq unitsinneqartarpoq.
 • Aqutsiveqarfinni Qaannaami, Sisimiunit-Maniitsumut, Nuummi aamma Paamiunit-Qaqortumut angallatit umiatsiaaqqallu pisassiissutinik aqutsiveqarfinnut taakkununnga sisamanut aggulunneqarsimasunik pisassat nungunnissaasa tungaanut avisseqatigiittarput. Tassa imaappoq; aqutsiveqarfinni tamani aalisartunut tamanut ukiumoortumik ataatsimoorussamik pisassiissuteqartoqartarpoq, aqutsiveqarfimmilu pisassiissutit nungunneqaraangata aqutsiveqarfimmi aalisarneq unitsinneqartarpoq.
 • Kalaallit Nunaata kangiani pisassiissutinik aalajangersaasoqarnikuunngilaq.

Inuussutissarsiutigalugu aalisartutut sinerissap qanittuani qaleralinniassaguit, tassa ima pisavit tuninissaat siunertaralugu aalisassaguit, taava aalisarsinnaanermut akuersissummik qinnuteqassaatit. Aalisarsinnaanermut akuersissut tassaavoq artinut pisassiissutigineqartunut malittarisassaqartinneqartunullu inuussutissarsiutigalugu aalisarsinnaanermut akuersissut. Taakku saniatigut qinnuteqaammi isiginiarneqarnissamut piumasaqaatit tunngavigisallu arlallit naammassineqarsimassapput.

Akuersissummik qinnuteqarsinnaavutit imatut:

 • Nammineq inuttut
 • Umiarsuaatileqatigiittut
 • Ingerlatseqatigiiffittut

Aalisarsinnaanermut akuersissut aalisarnernut ukununnga atuuppoq:
 • Artimik aalajangersimasumik aalisarnermut
 • Sumiiffimmut aalajangersimasumut ataatsimut
 • Ukiumi ataatsimi januarip aallaqqaataaniit decembarip 31-anut

Pisassiissutit nammineq pigisat tuniniarneqarsinnaasullu tunngavigalugit aalisarnermik ingerlatsiguit ukiut ataasiakkaarlugit taamaallaat akuersissusiunneqartassaatit, ukiulli tullianut akuersissusiunneqarnissat pisinnaatitaaffigaat, taannalu ingerlaannaq pisassanik tunniunneqartunik ilanngussilluni tunniunneqartassaaq.

Sinerissap qanittuani umiatsiaararsorluni inuussutissarsiutigalugu aalisarnissamut piumasaqaatit:
 • Umiatsiaaqqat takinerpaaffimmini 6 meterinik takissuseqarsinnaavoq.
 • Umiatsiaararsorluni taamaallaat ataatsimik aalisarsinnaanermut akuersissutaateqarsinnaavutit uku arlaannut; aqutsiveqarfimmut Qeqertarsuup tunuanut, Uummannamut aamma Upernavimmut (sumiiffik 47-mut), imaluunniit aqutsiveqarfiit sinnerisa arlaannut.

Sinerissap qanittuani angallammik inuussutissarsiutigalugu aalisarsinnaanermut piumasaqaatit:
 • Angallatit 6 meterit sinnerlugit takissuseqarpat angallat inuussutissarsiutitut akuerisaasimassaaq aamma Søfartsstyrelsenimi nalunaarsorsimassaaq. Angallativit nalunaarsortinnissaa nammineq akisussaaffigaat. Aalisarnissamut akuersissuteqalernissamut qinnuteqaatinnut angallativit nalunaarsorsimaneranut uppernarsaat ilanngullugu kakkiutissavat.
 • Aqutsiveqarfinni Qeqertarsuup Tunuani, Uummannami aamma Upernavimmi (Sumiiffik 47-mi) angallatit qaleralinniutit takinerpaaffimminni 15 meteriusinnaapput. Qinnuteqartut ukiup pisassiiffiusup siuliani angallammut usitunerpaaffiani annertunerpaamik 19,99 BRT/31,99 BT-iusumut akuersissutaateqartoq angallammik taassuminnga aalisarsinnaanermut akuersissummik suli pissarsisinnaapput.
 • Kalaallit Nunaata sinnerani aqutsiveqarfinni qaleralinniutitut aalisartussat usitunerpaaffimminni annertunerpaamik 75 BRT/120 BT-mik usitussuseqarsinnaapput.

Aalisariutaatit 6 meterit sinnerlugit takissuseqarpat naalagaaffimmut atassuteqarneranut allagartaa, angallatip Kalaallit Nunaanneernerannut ilinnilu pigineqarneranut uppernarsaataasoq, aammalu angallatip uuttuutaanut allagartaq aalisarsinnaanermut akuersissummik qinnuteqaammut ilanngullugit kakkiutissavatit.

Sumiiffik 47-mut angallateqatigiinnut immikkoortunut assigiinngitsunut marlunnut pisassiissutit aalajangersarneqartarput, immikkoortunut siullernut angallatinut pisassiissutinut nammineq pigisanut tuniniarneqarsinnaasunullu aalisarsinnaasunut, immikkoortullu aappaannut umiatsiaaqqanut pisassat nungunissaasa tungaanut aalisarsinnaasunut. Kalaallit Nunaata sinnerani aqutsiveqarfinnut angallatinut umiatsiaaqqanullu pisassiissutit pisassiissutit nungunneqarnissaasa tungaanut aalisarneqarsinnaasunik ataatsimoortumik pisassiisoqartarpoq.

Sumiiffik 47-mi aqutsiveqarfiit uku atuupput:

 • Upernavik
 • Uummannaq
 • Qeqertarsuup Tunua

Kalaallit Nunaata sinnerani aqutsiveqarfiit uku atuupput:
 • Qaanaaq
 • Sisimiut-Maniitsoq
 • Nuuk
 • Paamiut-Qaqortoq
 • Kalaallit Nunaata kangia Upernavik

Sinerissap qanittuani qaleralinniarsinnaanermut akuersissummik qinnuteqarniaruit illit kommuninni inuussutissarsiornermut siunnersortimut saaffiginnissaatit.
Akuersissut ukiumut pisassiiffiusumut ataatsimut atuuppoq, taamaattumillu ukiut tamaasa akuersissummik nutaamik qinnuteqartassaatit. Ukioq pisassiiffiusoq 1. januaarimiit 31. december tungaanut atuuttarpoq. Arajutsinaveersaassavat ullormit akuersissummi allassimasumiit ukiup pisassiiffiusup naanissaanut akuersissutaatit aatsaat atuutissammat.

Sumiiffik 47-mi ingerlatsisussanut nutaanut akuersissusiortoqassanngilaq, tassa ukiup siuliani sumiiffik 47-mi qaleralinniarsimanngikkuit akuersissummik tunineqarsinnaanngilatit. Malittarisassaq taanna pissutsini immikkuullarissuni atuutissanngilaq.

 • Upernavimmi aalajangersimasumik najugaqaruit sumiiffimmi 47-mi ingerlatsisussatut nutaatut qaleralinniarsinnaanermut akuersissummik qinnuteqarsinnaavutit.
 • Kalaallit Nunaata sinnerani aqutsiveqarfinni qaleralinniarsinnaanermut akuersissutaateqaruit aqutsiveqarfimmullu Uummannamut imaluunniit Qeqertarsuup Tunuanut nuukkuit sumiiffik 47-mi qaleralinniarsinnaanermut akuersissummik qinnuteqarsinnaavutit.

Ingerlatsisussatut nutaatut qinnuteqassaguit uku piumasaqaataapput:
 • 18-it 29-llu akornanni piffissap qinnuteqarfiup nalaani ukioqassaatit,
 • Imarsiornermik ilinniarsimasuussaatit imaluunniit taamaaqataanik piginnaasaqarnerit uppernarsarsinnaassavat. Taamaaqataanik aalisarnermut piginnaasatit aalisartut piniartullu peqatigiiffianit attuumassuteqarfigisannit, aalisarnermit sulisitsisunnit aamma / imaluunniit inuussutissarsiornermut siunnersortinnit oqaaseqaammik uppernarsarneqarsinnaassapput.
 • Inuussutissarsiornermut umiatsiaaqqamik pigisaqassaatit.
 • Aalisarnermut atortuutinik naleqquttunik pigisaqassaatit.
 • Aalisarsinnaanermut akuersissummik tunineqaruit taanna aqutsiveqarfimmut najukkannut qaninnerpaasumut atuutissaaq.

Qaanaami, Kalallit Nunaata kangiani imaluunniit Kujataani najugaqaruit aamma allatigut suliffissaqanngippat, piumasaqaatit siuliani taaneqartut naammassinngikkaluarlugit ingerlatsisussatut nutaatut aalisarsinnaanermut akuersissummik qinnuteqarsinnaavutit.

Aalisarsinnaanermut akuersissummik qinnuteqaatit kommunerisanni suliarineqartarput. Inuussutissarsiutigalugu aalisartunut piumasaqaatit naammassigukkit akuersissummik tunineqarsinnaavutit.

Umiatsiaararsorluni aalisarneq

 • Umiatsiaararsorluni aalisarsinnaanermut akuersissutaatit nutartissagukku kommunip akuersissusiussinnaavaatit.
 • Siullermeertumik (ingerlatsisussatut nutaatut) umiatsiaararsorluni aalisarsinnaanermut akuersissummik qinnuteqaruit, taava qinnuteqaatit kommunip Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmut ingerlateqqissavaa, taassumalu suliarissavaa.

Angallatinik aalisarneq
 • Angallammik aalisarsinnaanermut akuersissutaatit nutartissagukku, taava qinnuteqaatit kommunip Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmut ingerlateqqissavaa, taassumalu qinnuteqaatit suliarissavaa.
 • Angallammik aalisarsinnaanermut akuersissummik siullermeertumik (ingerlatsisussatut nutaatut) qinnuteqaruit, qinnuteqaatit kommunip Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmut ingerlateqqissavaa, taassumalu qinnuteqaatit suliarissavaa.

Qinnuteqaatinnut ileqquusutut ullut 14-t ingerlaneranni akissutisissaatit. Qinnuteqaativit suliarineqarnissaanut paasissutissat amigarpata attavigineqarumaarputit.
Qinnuteqariaatsimut apeqqutissaqaruit Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmut attaveqarsinnaavutit.

Sinerissap qanittuani qaleralinniarnermi qassutit qalorsuilluunniit atorneqaqqusaanngillat. Pissutsini immikkut ittuni kommunini aalisaarnermut atortuutit pillugit allanik malittarisassaqarsinnaasarpoq. Taamaattoqarnersoq illit nammineerlutit kommunerisanni misissussallugu pisissaaffigivat.

Aalisarnermut atortuutivit inissinniarneranni aalisartumit qaninnerpaamit minnerpaamik 50 meterinik ungasissuseqassaatit. Atortuutitit allat atortuutaannut ilagussimassappata, illit nammineq atortuutitit kipissavatit. Attavigineqarnissamut paasissutissiinissamik pisussaatitaavutit, soorlu angallatip aalisarnermut atortuutaani ateq kinguliarlu, angallatip atia GR-normualu.

Aalisarneq unitsinneqarpat aalisarnermut atortuutitit piaarnerpaamik qaqissavatit taamaalillunilu annaasaqaataanngitsumik aalisaannarnissaat pinngitsoortinneqassalluni.
Aalisarnermi atortutit annaasatit qaqissallugit pisussaatitaavutit, qaqeriarnissaannillu iluatsitsinngikkuit aalisarnermi atortuutitit annaasatit kommuninnut aamma Kalaallit Nunaani Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Nakkutilliisoqarfimmut uunga (gflk@nanoq.gl) nalunaarutigissallugit pisussaatitaavutit.

Uannga allanneqarpoq: Aalisarnermut immikkoortortaqarfik

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Nittartagaq: www.kujalleq.gl

Alluitsup Paa Sullissivik
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 61 90 30
Fax: 61 90 77

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Ammassivik Sullissivik
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 61 73 77
Fax: 61 73 78

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Eqalugaarsuit Sullissivik
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 64 97 77
Fax: 64 97 08

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Igaliku Sullissivik
3921 Narsaq
Oqarasuaat: 66 61 77
Fax: 66 61 27

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Nanortalik Sullissivik
Lundip Aqqutaa B-1060
Postboks 166
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Narsaq Sullissivik
Erik Egedes Plads B-989
3921 Narsaq
Oqarasuaat: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Narsarmijit Sullissivik
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 61 85 77
Fax: 61 85 76

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Narsarsuaq Sullissivik
3921 Narsaq
Oqarasuaat: 66 52 75
Fax: 66 55 75

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Qaqortoq Sullissivik
Anders Olsensvej B-900
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Qassiarsuk Sullissivik
3921 Narsaq
Oqarasuaat: 66 50 26
Fax: 66 50 20

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Qassimiut Sullissivik
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 64 95 77
Fax: 64 95 98

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Saarloq Sullissivik
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 64 90 77
Fax: 64 90 33

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Tasiusaq Sullissivik
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 61 88 77
Fax: 61 88 55

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Aappilattoq Sullissivik
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 61 76 77
Fax: 61 76 78

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00
Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: aalisa@nanoq.gl
Nittartagaq: www.apn.gl
Suliffeqarfiutilimmut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Suliffeqarfiutilimmut isilerputit. Innuttaasumut nuunniaruit, qulaani ‘Innuttaasumut’ toqqassavat.