Selvbetjeningsløsningen: Til- og afmeld til Nukissiorfiit virker ikke i øjeblikket. Der bliver arbejdet på at få det rettet. Tak for din tålmodighed. - Vh. sullissivik.gl

Ansøg om licens til fiskeri efter hellefisk

Er du eller vil du være erhvervsfisker, skal du altid have en licens for at kunne fiske efter hellefisk. I det kystnære fiskeri efter hellefisk findes der to segmenter: fartøjer og joller.

 • Fartøjerne i forvaltningsområde Diskobugten, Uummannaq og Upernavik har en Individuel Omsættelige Kvote (IOK), hvor en erhvervsfisker ejer en kvoteandel og modtager en kvotemængde hvert år der kan fiskes i alle tre forvaltningsområder.
 • Jollerne i forvaltningsområde Diskobugten, Uummannaq og Upernavik deler en kvote til olympisk fiskeri, fordelt på de tre områder. Det vil sige at der er en fælleskvote for alle fiskere i hvert område, som yderligere er opdelt i måneder. Fiskeriet i hvert område ophører når den månedlige kvote for et område er opbrugt.
 • Fartøjerne og jollerne i forvaltningsområderne Qaanaaq, Sisimiut-Maniitsoq, Nuuk og Paamiut-Qaqortoq deler en kvote til olympisk fiskeri, fordelt på de fire områder. Det vil sige at der er en årlig fælleskvote for alle fiskere i hvert område, og fiskeriet i et område stopper når kvoten for det område er opbrugt.
 • Østgrønland har ingen fastsat kvote.

Skal du fiske kystnært efter hellefisk som erhvervsfisker, det vil sige at fiske med henblik på at indhandle din fangst, skal du ansøge om en fiskerilicens. En fiskerilicens er en tilladelse til at drive erhvervsmæssigt fiskeri efter kvoterede og regulerede arter, heriblandt hellefisk. Du skal have opfyldt en række krav og kriterier for at kunne komme i betragtning.

Du kan søge om licens som:

 • Enkeltperson
 • Partrederi
 • Selskab

En fiskerilicens gælder til fiskeri:
 • Efter én bestemt art
 • I ét bestemt område
 • I 1 år fra 1. januar til 31. december.

Når du fisker i et IOK fiskeri vil licensen stadig kun blive udstedt for et år af gangen, men du har ret til at få næste års licens udstedt og den udstedes automatisk med tildelt kvotemængde.

Kriterier til erhvervsfiskeri med joller i kystnært fiskeri:
 • Din jolle må være max. 6 meter i længden.
 • Du må kun have en fiskerilicens til jolle til enten forvaltningsområderne Diskobugten, Uummannaq og Upernavik (område 47) eller til resten af forvaltningsområderne.

Kriterier til erhvervsfiskeri med fartøjer i kystnært fiskeri:
 • Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter langt, skal det være godkendt som erhvervsfartøj og være registreret i søfartsstyrelsen. Du har selv ansvaret for at få dit fartøj registeret. Du skal vedlægge dokumentation for registrering af dit fartøj som en del af ansøgningen til en fiskerilicens.
 • Fartøjer der skal benyttes til fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområderne Diskobugten, Uummannaq og Upernavik (område 47) må max. have en størrelse på 15 meter. Ansøgere der har haft licens til et fartøj med en størrelse på max. 19,99 BRT/31,99 BT i foregående kvoteår kan fortsat få en fiskerilicens til samme fartøj.
 • Fartøjer der skal benyttes til fiskeri efter hellefisk i et forvaltningsområde i resten af Grønland, må max. have en størrelse på 75 BRT/120 BT.

Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter langt skal du vedlægge nationalitetsbeviset som beviser at dit fartøj er grønlandsk og ejet af dig og målebrevet som viser fartøjets dimensioner sammen med ansøgningen til en fiskerilicens.

Der fastsættes kvoter for 2 segmenter for område 47, for IOK-fiskeri med fartøjer og for olympisk fiskeri med joller. I forvaltningsområderne i resten af Grønland fastsættes fælleskvote for olympisk fiskeri med både fartøjer og joller.

Område 47 består af følgende forvaltningsområder:

 • Upernavik
 • Uummannaq
 • Diskobugten

Resten af Grønland består af følgende forvaltningsområder:
 • Qaanaaq
 • Sisimiut-Maniitsoq
 • Nuuk
 • Paamiut-Qaqortoq
 • Østgrønland Upernavik

Ønsker du at ansøge om fiskerilicens til kystnært fiskeri efter hellefisk, skal du henvende dig til erhvervskonsulenten i din kommune.

Licensen gælder for 1 kvoteår ad gangen, og du skal derfor søge om en ny licens hvert år. Et kvoteår går fra den 1. januar til den 31. december. Du skal dog være opmærksom på, at din licens først gælder fra den dato, som står på licensen og kun frem til kvoteårets slutning.

Der udstedes ikke licenser til nye aktører i område 47, altså har du ikke fisket efter hellefisk i område 47 i forudgående år kan du ikke få tildelt licens. Der er dog få særlige undtagelser for denne regel:

 • Hvis du har fast bopæl i Upernavik kan du ansøge om licens til hellefisk i område 47 som ny aktør.
 • Hvis du har en licens til hellefisk i forvaltningsområderne i resten af Grønland og tilflytter forvaltningsområderne Uummannaq eller Diskobugten kan dy ansøge om licens til hellefisk i område 47.

Skal du ansøge som ny aktør er der følgende kriterier:
 • Du er mellem 18 og 29 år ved ansøgningstidspunktet.
 • Du har en maritimuddannelse eller kan dokumentere at du har tilsvarende fiskerikundskaber. Tilsvarende fiskeri kundskaber skal kunne dokumenteres med en udtalelse fra din fisker- og fangerforening, en udtalelse fra din arbejdsgiver fra fiskeriet og/eller en udtalelse fra din erhvervskonsulent.
 • Du ejer en erhvervsjolle.
 • Du ejer det relevante fiskeriudstyr.
 • Hvis du får tildelt en fiskerilicens, gælder den for det forvaltningsområde der er tættest på din bopæl.

Hvis du bor i Qaanaaq, Østgrønland eller Sydgrønland og der ikke er andre arbejdsmuligheder, kan du ansøge om en fiskerilicens som ny aktør uden at opfylde overstående kriterier.

Ansøgninger til kystnære fiskerilicenser sker hos ens hjemkommune. Opfylder du de krav, der er for erhvervsfiskere kan du få udstedt en licens.

Fiskeri med joller

 • Skal du forny din jollelicens, så kan kommunen udstede licensen til dig.
 • Søger du om fiskerilicens til jolle for første gang (som ny aktør), så vil kommunen videresende din ansøgning til
 • Departementet for Fiskeri og Fangst som vil behandle din ansøgning.

Fiskeri med fartøjer
 • Skal du forny din fartøjslicens, så vil kommunen videresende din ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst som vil behandle din ansøgning
 • Søger du om fiskerilicens til fartøj for første gang(som ny aktør), så vil kommunen videresende din ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst som vil behandle din ansøgning.

Du vil typisk få svar på din ansøgning inden for 14 dage. Hvis der mangler information for at din ansøgning kan behandles vil du blive kontaktet.
Hvis du har spørgsmål til ansøgningsproceduren, er du meget velkommen til at kontakte Departementet for Fiskeri og Fangst.

I det kystnære fiskeri efter hellefisk er det ikke tilladt at fiske med garn eller trawl. Der kan i særlige tilfælde forekomme andre regler om fiskeriudstyr i kommunerne, Du har selv ansvaret for at undersøge hos din egen kommune om dette er tilfældet.

Når du skal placere dit fiskeriudstyr, skal du holde dig minimum 50 meter fra nærmeste fisker. Hvis dit udstyr sammenvikles med andres udstyr, skal du bortskære dit eget udstyr. Du er forpligtig til at sætte kontaktoplysninger som navn, efternavn, fartøjsnavn og fartøjets GR nummer på dine fiskeriudstyr.

Når fiskeriet er ophørt, skal du bjærge alt dit fiskeriudstyr hurtigst muligt, så vi kan undgå spildfuldt spøgelsesfiskeri.
Du er forpligtet til at hale mistet fiskeriudstyr op, ved mislykket ophalingsforsøg er du forpligtet til at rapportere mistet fiskeriudstyr hos din kommune og Grønlands Fiskerilicenskontrol (gflk@nanoq.gl).

Skrevet af: Fiskeriafdelingen

Departementet for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: aalisa@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.