Fiskeri efter krabber

Bemærk: Du skal først have licens til kystnært fiskeri med jolle/fartøj, hvis du som erhvervsfisker vil fiske efter krabber

Hvis du vil fiske erhvervsmæssigt efter krabber, skal du have en gyldig fiskerilicens.
På denne side kan du læse om de specifikke krav og regler, der er til fiskeriet efter krabber. Det er din pligt som erhvervsfisker at følge de fastsatte regler og betingelser for fiskeriet. Det gælder også vedtægter, der kan være specifikke for din hjemkommune, som f.eks. beskytter fredede områder. Du kan læse mere om kommunale vedtægter på lovgivning.gl.

Du har rapporteringspligt som erhvervsfisker. Du skal både rapportere din fangst og din bifangst. Bifangst omfatter både fisk som ikke indhandles, fugle, havpattedyr, svampe og koraller.
Bifangst af bløde krabber skal også rapporteres. Bifangst af bløde krabber fratrækkes ikke kvoten. Hvis fangsten består af mere en 20 % bløde krabber skal fiskeriet flyttes.

Du har desuden et personligt ansvar for at passe på naturen. Havet er en fælles ressource og et fælles ansvar.

Fiskeriet efter krabber er inddelt i forvaltningsområder. Hvert område har sin egen kvote. Fiskeriet foregår som olympisk fiskeri, hvor alle fisker på den samme kvote. Fiskeriet slutter når kvoten er opfisket.

Fiskeriet efter krabber forvaltes efter en forvaltningsplan.
    
Klik her for at læse forvaltningsplanen for snekrabber i Vestgrønland

Klik her for at se Grønlands Naturinstituts video om bløde krabber

Fiskeri efter krabber foregår i både kystnære og havgående områder.

Fiskeriet efter krabber er opdelt i 12 forvaltningsområder. Du kan søge om licens til fiskeri i 8 af områderne:

 • Upernavik, kystnært (forvaltningsområde 37)
 • Diskobugt – Uummannaq, kystnært (forvaltningsområde 36)
 • Sisimiut, kystnært (forvaltningsområde 32-K)
 • Sisimiut, havgående (forvaltningsoråde 32-H)
 • Maniitsoq – Kangaamiut, kystnært (forvaltningsområde 31)
 • Nuuk – Paamiut, kystnært (forvaltningsområde 30-K)
 • Nuuk – Paamiut, havgående (forvaltningsområde 30-H)
 • Narsaq – Qaqortoq, kystnært (forvaltningsområde 29)

Bemærk: Du må højst ansøge om fiskerilicens til 3 forvaltningsområder per kvoteår.

Du kan søge om licens til forsøgsfiskeri i disse 4 forvaltningsområder:

 • Upernavik, havgående
 • Diskobugt – Uummannaq, havgående
 • Maniitsoq – Kangaamiut, havgående
 • Narsaq – Qaqortoq, havgående

Klik her for at læse mere om forsøgsfiskeri

Der er forskellig fiskerisæson for forvaltningsområderne i fiskeriet efter krabber:
1. januar – 31. december:

 • Narsaq – Qaqortoq, kystnært
 • Narsaq – Qaqortoq, havgående (kun forsøgsfiskeri)
 • Nuuk – Paamiut, kystnært
 • Nuuk – Paamiut, havgående
 • Maniitsoq – Kangaamiut, havgående (kun forsøgsfiskeri)
 • Maniitsoq – Kangaamiut, kystnært

1. april – 31. december:

 • Sisimiut, kystnært
 • Sisimiut, havgående
 • Diskobugt – Uummannaq, kystnært
 • Diskobugt – Uummannaq, havgående (kun forsøgsfiskeri)
 • Upernavik, kystnært
 • Upernavik, havgående (kun forsøgsfiskeri)

Der gælder følgende krav til dit fiskeudstyr til krabber:

 • Du må kun fiske efter krabber med tejner.
 • Mindstemålet for maskestørrelsen for halvmaske i nettet er 70 mm.  
 • Du må højst forbinde 50 tejner i én lænke ad gangen.
 • Når dine tejner ikke er brug, må de ikke opbevares i havet.
 • Du skal bruge et ”escape window” i din tejne.
 • Fiskeredskaber skal mærkes tydeligt med ejerens og/eller fartøjets navn. Mærket skal være i vandbestandigt materiale.
 • Det er dit ansvar at alt fiskeudstyr fjernes efter brug. Hvis du ikke kan bjærge dit fiskeudstyr inden for 24 timer, skal du melde det til GFLK. Hvis du har mistet redskaber inden for 3 sømil af basislinjen, skal du desuden melde det til kommunen.

Krav om ”escape window"

Det er et krav, at du skal bruge et ”escape window” som er en bionedbrydelig snor, der skal indsættes i nettet på din krabbetejne for at lave en flugtvej i tejnen, som er med til at forhindre spøgelsesfiskeri. Spøgelsesfiskeri er når tabt og efterladt fiskeudstyr fortsat fanger fisk, uden at fangsten bjærges.

I hver krabbetejne skal du installere minimum 1 escape window, som holdes lukket ved hjælp af en bomuldssnor. Bomuldssnoren skal indsættes hen over 12 halvmasker.

Den anvendte bomuldssnor må maksimalt have 96 tråde i snoren.

Her vises hvordan du skal placere bomuldssnoren i halvmaskerne:

Billede: GFLK

 

Dit fartøj (over 6 meter længde over alt) til fiskeri efter krabber skal være mindre end 75 BRT/120 BT.
Dette gælder både i de kystnære og havgående forvaltningsområder.

Vil du fiske efter krabber som erhvervsfisker, skal du have en licens.  

Er du erhvervsfisker med jolle, skal du henvende dig til din kommune for at søge om fiskerilicens.
Er du erhvervsfisker med fartøj, kan du ansøge om fiskerilicens online.

•    Klik her for at læse om licens til fiskeri med joller
•    Klik her for at søge om licens til fiskeri med fartøjer

 

Skrevet af: Fiskeriafdelingen

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl

Alluitsup Paa Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 90 30
Fax: 61 90 77

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Ammassivik Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 73 77
Fax: 61 73 78

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Eqalugaarsuit Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 97 77
Fax: 64 97 08

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Igaliku Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 61 77
Fax: 66 61 27

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Administrationen i Nanortalik
Lundip Aqqutaa B-1060
Postboks 166
3922 Nanortalik
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Administrationen i Narsaq
Erik Egedes Plads B-989
3921 Narsaq
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Narsarmijit Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 85 77
Fax: 61 85 76

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Narsarsuaq Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 52 75
Fax: 66 55 75

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Rådhuset i Qaqortoq
Anders Olsensvej B-900
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

 

Qassiarsuk Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 50 26
Fax: 66 50 20

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Qassimiut Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 95 77
Fax: 64 95 98

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Saarloq Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 90 77
Fax: 64 90 33

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Tasiusaq Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 88 77
Fax: 61 88 55

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Aappilattoq Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 76 77
Fax: 61 76 78

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00
Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.