Fiskeri efter krabber

Bemærk: Du skal først have licens til kystnært fiskeri med jolle/fartøj, hvis du som erhvervsfisker vil fiske efter krabber

Hvis du vil fiske erhvervsmæssigt efter krabber, skal du have en gyldig fiskerilicens.
På denne side kan du læse om de specifikke krav og regler, der er til fiskeriet efter krabber. Det er din pligt som erhvervsfisker at følge de fastsatte regler og betingelser for fiskeriet. Det gælder også vedtægter, der kan være specifikke for din hjemkommune, som f.eks. beskytter fredede områder. Du kan læse mere om kommunale vedtægter på lovgivning.gl.

Du har rapporteringspligt som erhvervsfisker. Du skal både rapportere din fangst og din bifangst. Bifangst omfatter både fisk som ikke indhandles, fugle, havpattedyr, svampe og koraller.
Bifangst af bløde krabber skal også rapporteres. Bifangst af bløde krabber fratrækkes ikke kvoten. Hvis fangsten består af mere en 20 % bløde krabber skal fiskeriet flyttes.

Du har desuden et personligt ansvar for at passe på naturen. Havet er en fælles ressource og et fælles ansvar.

Fiskeriet efter krabber er inddelt i forvaltningsområder. Hvert område har sin egen kvote. Fiskeriet foregår som olympisk fiskeri, hvor alle fisker på den samme kvote. Fiskeriet slutter når kvoten er opfisket.

Fiskeriet efter krabber forvaltes efter en forvaltningsplan.
    
Klik her for at læse forvaltningsplanen for snekrabber i Vestgrønland

Klik her for at se Grønlands Naturinstituts video om bløde krabber

Fiskeri efter krabber foregår i både kystnære og havgående områder.

Fiskeriet efter krabber er opdelt i 12 forvaltningsområder. Du kan søge om licens til fiskeri i 8 af områderne:

 • Upernavik, kystnært (forvaltningsområde 37)
 • Diskobugt – Uummannaq, kystnært (forvaltningsområde 36)
 • Sisimiut, kystnært (forvaltningsområde 32-K)
 • Sisimiut, havgående (forvaltningsoråde 32-H)
 • Maniitsoq – Kangaamiut, kystnært (forvaltningsområde 31)
 • Nuuk – Paamiut, kystnært (forvaltningsområde 30-K)
 • Nuuk – Paamiut, havgående (forvaltningsområde 30-H)
 • Narsaq – Qaqortoq, kystnært (forvaltningsområde 29)

Bemærk: Du må højst ansøge om fiskerilicens til 3 forvaltningsområder per kvoteår.

Du kan søge om licens til forsøgsfiskeri i disse 4 forvaltningsområder:

 • Upernavik, havgående
 • Diskobugt – Uummannaq, havgående
 • Maniitsoq – Kangaamiut, havgående
 • Narsaq – Qaqortoq, havgående

Klik her for at læse mere om forsøgsfiskeri

Der er forskellig fiskerisæson for forvaltningsområderne i fiskeriet efter krabber:
1. januar – 31. december:

 • Narsaq – Qaqortoq, kystnært
 • Narsaq – Qaqortoq, havgående (kun forsøgsfiskeri)
 • Nuuk – Paamiut, kystnært
 • Nuuk – Paamiut, havgående
 • Maniitsoq – Kangaamiut, havgående (kun forsøgsfiskeri)
 • Maniitsoq – Kangaamiut, kystnært

1. april – 31. december:

 • Sisimiut, kystnært
 • Sisimiut, havgående
 • Diskobugt – Uummannaq, kystnært
 • Diskobugt – Uummannaq, havgående (kun forsøgsfiskeri)
 • Upernavik, kystnært
 • Upernavik, havgående (kun forsøgsfiskeri)

Der gælder følgende krav til dit fiskeudstyr til krabber:

 • Du må kun fiske efter krabber med tejner.
 • Mindstemålet for maskestørrelsen for halvmaske i nettet er 70 mm.  
 • Du må højst forbinde 50 tejner i én lænke ad gangen.
 • Når dine tejner ikke er brug, må de ikke opbevares i havet.
 • Du skal bruge et ”escape window” i din tejne.
 • Fiskeredskaber skal mærkes tydeligt med ejerens og/eller fartøjets navn. Mærket skal være i vandbestandigt materiale.
 • Det er dit ansvar at alt fiskeudstyr fjernes efter brug. Hvis du ikke kan bjærge dit fiskeudstyr inden for 24 timer, skal du melde det til GFLK. Hvis du har mistet redskaber inden for 3 sømil af basislinjen, skal du desuden melde det til kommunen.

Krav om ”escape window"

Det er et krav, at du skal bruge et ”escape window” som er en bionedbrydelig snor, der skal indsættes i nettet på din krabbetejne for at lave en flugtvej i tejnen, som er med til at forhindre spøgelsesfiskeri. Spøgelsesfiskeri er når tabt og efterladt fiskeudstyr fortsat fanger fisk, uden at fangsten bjærges.

I hver krabbetejne skal du installere minimum 1 escape window, som holdes lukket ved hjælp af en bomuldssnor. Bomuldssnoren skal indsættes hen over 12 halvmasker.

Den anvendte bomuldssnor må maksimalt have 96 tråde i snoren.

Her vises hvordan du skal placere bomuldssnoren i halvmaskerne:

Billede: GFLK

 

Dit fartøj (over 6 meter længde over alt) til fiskeri efter krabber skal være mindre end 75 BRT/120 BT.
Dette gælder både i de kystnære og havgående forvaltningsområder.

Vil du fiske efter krabber som erhvervsfisker, skal du have en licens.  

Er du erhvervsfisker med jolle, skal du henvende dig til din kommune for at søge om fiskerilicens.
Er du erhvervsfisker med fartøj, kan du ansøge om fiskerilicens online.

•    Klik her for at læse om licens til fiskeri med joller
•    Klik her for at søge om licens til fiskeri med fartøjer

 

Skrevet af: Fiskeriafdelingen

Avannaata Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
Fax: (+299) 70 11 77
E-mail: avannaata@avannaata.gl
Hjemmeside: www.avannaata.gl

Servicecenter Ikerasak
B-1200 Ikerasak
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 50 77
E-mail: byg_ikerasak@avannaata.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Ilimanaq
B-1694, Ilimanaq
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 38 74 01
E-mail: ilimanaq@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Ilulissat
Postboks 520
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
Fax: (+299) 70 11 77
E-mail: ilulissat@avannaata.gl

Åbningstider 
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Innaarsuit
B-1063, Innaarsuit
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 75 77
Fax: (+299) 96 75 79
E-mail: byg_innaarsuit@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 14:00
Servicecenter Kangersuatsiaq
B-930, Kangersuatsiaq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 60 77
E-mail: byg_kangersuatsiaq@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Kullorsuaq
B-693, Kullorsuaq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 88 05
E-mail: byg_kullorsuaq@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Niaqornat
B-125, Niaqornat
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 55 77
E-mail: byg_niaqornat@avannaata.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 10:00 - 15:00
Servicecenter Nutaarmiut
B-723, Nutaarmiut
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 77 77
Fax: (+299) 96 77 77
E-mail: byg_nutaarmiut@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Nuussuaq
B-1062, Nuussuaq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 83 77
Fax: (+299) 96 83 77
E-mail: byg_nuussuaq@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Naajaat
B-722, Naajaat
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 68 77
Fax: (+299) 96 68 77
E-mail: byg_naajaat@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Oqaatsut
B-1585, Oqaatsut
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 38 74 06
E-mail: oqaatsut@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 16:00
Servicecenter Qeqertaq
B-1518, Qeqertaq
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 38 74 11
E-mail: qeqertaq@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Qeqertat
B-169, Qeqertat
3971 Qaanaaq

Telefon (iridium): +881641432237

Åbningstider
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Qaanaaq
B-44 A
3971 Qaanaaq

Telefon: (+299) 38 77 00
Fax: (+299) 97 10 73
E-mail: qaa_sullissivik@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Qaarsut
B-1226, Qaarsut
3964 Qaarsut

Telefon: (+299) 95 76 77
E-mail: byg_qaarsut@avannaata.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Onsdag 09:00 - 14:00
Servicecenter Saqqaq
Postboks 43
B-1382, Saqqaq
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 38 74 29 / (+299) 38 74 21
E-mail: saqqaq@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag: Lukket
Servicecenter Savissivik
B-608, Savissivik
3971 Qaanaaq

Telefon: (+299) 97 45 76
Fax: (+299) 97 45 76
E-mail: savissivik3970@gmail.com

Åbningstider
Mandag - Fredag 10:00 – 14:00
Servicecenter Siorapaluk
B-638, Siorapaluk
3971 Qaanaaq

Telefon: (+299) 97 57 77 / (+299) 38 75 16
Fax: (+299) 97 57 73
E-mail: siorapaluk@greennet.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 10:00 – 15:00
Servicecenter Saattut
B-1377, Saattut
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 68 77 / (+299) 95 69 77
E-mail: byg_saattut@avannaata.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Tasiusaq
B-1610, Tasiusaq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 72 77
Fax: (+299) 96 72 78
E-mail: byg_tasiusaq@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Ukkusissat
B-1114, Ukkusissat
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 62 77
E-mail: byg_ukkusissat@avannaata.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Upernavik
Napparsimaviup Aqq. B-1100
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 78 18 00
Fax: (+299) 96 11 77
E-mail: upe_sullissivik@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Upernavik Kujalleq
B-1065, Upernavik Kujalleq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 56 77
Fax: (+299) 96 56 78
E-mail: byg_upernavik_kujalleq@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Uummannaq
Sanatoriamut B-710
Box 200
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 70 18 00 / (+299) 38 78 01
E-mail: uummannaq@avannaata.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Aappilattoq
B-1064, Aappilattoq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 64 77
Fax: (+299) 96 64 78
E-mail: byg_aappilattoq@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.