Ansøg om licens til fiskeri efter laks

Er du eller vil du være erhvervsfisker, skal du have en licens for at kunne fiske efter laks.

Det er ikke tilladt at eksporter laks eller indhandle laks. Derfor kan du som erhvervsfisker kun sælge til brættet og institutioner.

Naalakkersuisut fastsætter efter samråd med KNAPK fiskerisæsonen for laksefiskeriet.

 

Er du eller vil du være erhvervsfisker, skal du have en fiskerilicens for at kunne drive kystnært fiskeri efter laks. For at få udstedt en licens til fiskeri efter laks kræver det, at du har fremsendt fangstrapportering fra det foregående år inden for fristen.

En fiskerilicens er en tilladelse til at drive erhvervsmæssigt fiskeri efter kvoterede og regulerede arter.

Hvis du vil fiske efter regulerede og kvoterede fiskearter, skal du søge om en licens, hvis du er eller vil være:

 • Erhvervsjollefisker, eller
 • Fartøjsfisker

Derudover skal du som erhvervsfisker have opfyldt en række krav og kriterier for få udstedt en licens

Du kan søge om licens som:

 • Enkeltperson
 • Partrederi
 • Selskab

En fiskerilicens gælder til fiskeri:

 • Efter én bestemt art
 • I ét bestemt område

Betingelser for fiskefartøjer i kystnært fiskeri

 • Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter lang må den max være 42 fod og skal det være godkendt som erhvervsfartøj og være registreret i søfartsstyrelsen. Du har selv ansvar for at få dit fartøj registeret. Du skal vedlægge dokumentation for registrering af dit fartøj som en del af ansøgningen til en fiskerilicens.
 • Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter lang skal du vedlægge nationalitetsbeviset som beviser at dit fartøj er grønlandsk og ejet af dig og målebrevet som viser fartøjets dimensioner sammen med ansøgningen til fiskerilicens.

 

Ønsker du at ansøge om fiskerilicens til kystnært fiskeri efter laks, skal du henvende dig til erhvervskonsulenten i din kommune.

Fiskeri med joller

 • Forny din jollelicens
  Skal du forny din jollelicens, så kan kommunen udstede licensen til dig. Det kræver, at du har rapporteret din fangst rettidig, også selvom du ikke har fanget noget.
 • Når du, for første gang, ansøger om fiskerilicens til jolle 
  Søger du om fiskerilicens til jolle for første gang, så vil kommunen videresende din ansøgning til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug som vil behandle din ansøgning
 • Når du ansøger om erhvervsfiskeri med jolle første gang, skal du vedhæfte nedenstående bilag:
  • Maritimuddannelsespapir vedlægges
  • Udtalelse fra fisker- og fangerforening
  • Udtalelse fra arbejdsgiver fra fiskeriet
  • Udtalelse fra erhvervskonsulenten

Fiskeri med fartøjer

 • Forny din fartøjlicens
  Skal du forny din fartøjslicens, så vil kommunen videresende din ansøgning til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug som vil behandle din ansøgning
 • Når du, for første gang, ansøger om fiskerilicens til farttøj
  Søger du om fiskerilicens til fartøj for første gang, så vil kommunen videresende din ansøgning til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug som vil behandle din ansøgning, fartøjet må have en max længde på 42 fod, er fartøjet større en 42 fod får du afslag til din ansøgning.

Fiskerilicenser udstedes til kystnært fiskeri. Licensen gælder for 1 kvoteår ad gangen, og du skal derfor søge om en ny licens hvert år.

For at får udstedt en lakselicens kræver det, at du har fremsendt rettidigt fangstrapportering fra det foregående år også selv om du ikke har fanget noget, dette gælder både for erhvervsfiskere og fritidsfiskere.

Klik her for at hente ”Ansøgning om fiskerilicens til kystnært fiskeri efter laks”

 

Ansøgninger til kystnære fiskerilicenser sker hos ens hjemkommune.

Opfylder du de krav, der er for erhvervsfiskere, kan du få udstedt en licens.

Du vil typisk få svar på din ansøgningen inden for 14 dage. Hvis der mangler information for at din ansøgning kan behandles vil du blive kontaktet.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsproceduren, er du meget velkommen til at kontakte Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

 

Til erhvervsfiskeri, må du benytte følgende redskaber:

 • Kroge og
 • 2000 knuders garn med maskestørrelse på 140 mm

Bemærk
Det er ikke tilladt at benytte drivgarn.

 

Du skal rapportere alle dine laksefangster til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK), HVER gang du har røgtet dit garn eller har fanget laks med krog eller stang.

Du skal rapportere, selv hvis du ikke har fanget noget.,

Hvis du ikke har rapporteret til GFLK senest 30 dage efter fiskerisæsonen er afsluttet, vil du ikke få licens i det næste år.

Klik her og rapporter din laksefangst

 

Du kan som udgangspunkt ikke klage over en myndigheds skønsudøvelse. I tilfælde af at din ansøgning bliver afvist, vil du modtage en begrundelse. Hvis du mener at beslutningen bygger på et forkert grundlag eller en misforståelse, kan du klage til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug som kan tage din sag op til genvurdering. Du skal sende din klage til Departementet hurtigst muligt efter du har modtaget afslag.

Din klage skal være skriftlig og du skal skrive hvorfor og hvad du klager over. Husk også at vedlægge en kopi af den afgørelse, du ønsker at klage over, da dette vil hjælpe sagsbehandlingen.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug vil tage din klage til overvejelse og vil kontakte dig når de har gennemgået din sag.

 

Skrevet af: Fiskeriafdelingen

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Servicecenter Atammik
Atammik B-800
3912 Maniitsoq
Telefon: (+299) 81 85 44
Fax: (+299) 81 85 96
E-mail: atako@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Itilleq Servicecenter
Itilleq
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 86 96 77
Fax: (+299) 86 96 97
E-mail: itilleq@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Kangerlussuaq Servicecenter
Servicecenter
Postbox 89
3910 Kangerlussuaq
Telefon: (+299) 84 12 77
Fax: (+299) 84 13 77
E-mail: kangerlussuaq@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Kangaamiut Servicecenter
Kangaamiut Kommunip Allaffia
Postboks 9
3912 Maniitsoq
Telefon : (+299) 81 94 20
Fax: (+299) 81 94 19
E-mail: kangko@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Maniitsoq Servicecenter
Kuuttartoq B1077
Postboks 100
3912 Maniitsoq
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: maniitsoq@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Napasoq Servicecenter
Napasoq Kommunip Allaffia
3912 Maniitsoq
Telefon : (+299) 81 86 44
Fax: (+299) 81 86 43
E-mail: atako@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Sarfannguit Servicecenter
Sarfannguit kommune kontor
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 86 95 15
Fax: (+299) 86 95 43
E-mail: sarfannguit@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Sisimiut Borgerservice
Makkorsip Aqq. 2
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: sisimiut@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: aalisa@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apnn.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.