Fiskeri efter ørred

Der findes specifikke oplysninger for din kommune.

Fjeldørred er ikke en kommerciel art, og retten til at fiske den er fri for alle, der er fastboende i Grønland. Har du erhvervsjagtbevis kan du indhandle ørred på brættet.
Det er din pligt som erhvervsfisker at følge de fastsatte regler og betingelser for fiskeriet. Det gælder også vedtægter, der kan være specifikke for din hjemkommune, som fx beskytter fredede områder.

Klik her for at ansøge om erhvervsjagtbevis

Du må kun fiske efter fjeldørred med:

 • Kroge til lystfiskeri
 • Ketcher og garn med maskevidde over 100 mm

Hvis du vil bruge garn, gælder det yderligere at:

 • Længden af garnet højst må være 30 meter
 • Fiskeredskaber skal mærkes tydeligt med ejerens og/eller fartøjets navn. Mærket skal være i vandbestandigt materiale.
 • Du skal altid holde opsyn med udsat garn.
 • Det er dit ansvar at alt fiskeudstyr fjernes efter brug. Hvis du ikke kan bjærge dit fiskeudstyr inden for 24 timer, skal du melde det til GFLK. Hvis du har mistet redskaber inden for 3 sømil af basislinjen, skal du desuden melde det til kommunen.

Når du forlader fiskepladsen, skal du som ejer af garnet, tage garnet op.

 

Når du fisker med garn, skal du følge nedenstående regler:

 • Al garnfiskeri efter fjeldørred i elve og tilhørende bassiner er forbudt
 • Ved fiskeri i søer er det forbudt at sætte garn nærmere end 100 meter fra til- eller afløbselve
 • Ved fiskeri i søer må garnet ikke dække mere end 1/3 af afstanden fra bred til bred
 • Garnsætning nærmere end 150 meter på begge sider af elvmundingen er forbudt
 • Garnet skal sættes sådan, at den inderste ende af selve garnet har kontakt med højvandszonen
 • Garnet må ikke dække mere end 1/3 af afstanden fra kyst til kyst
 • Garnet skal sættes i lige linje fra kysten. Andre arrangementer af garn, med massefangst som formål, er forbudt
 • Der skal være mindst 30 meters afstand mellem ørredgarn

Hvis du har lavet en stendæmning til spærrefangst af fjeldørred, skal dæmningen åbnes for passage, før du forlader fiskepladsen.

Fjeldørredfiskeri med garn er kun tilladt i perioden fra og med 15. juni, til og med 25. september.

Du kan fiske med andre tilladte redskaber hele året.

Skrevet af: Fiskeriafdelingen

Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.