Selvbetjeningsløsningen: Til- og afmeld til Nukissiorfiit virker ikke i øjeblikket. Der bliver arbejdet på at få det rettet. Tak for din tålmodighed. - Vh. sullissivik.gl

Fiskeri efter ørred

Der findes specifikke oplysninger for din kommune.

Fiskeri efter fjeldørred (Salvelinus alpinus) har en lang tradition og ressourcen benyttes primært som et supplement til husholdningen. Fiskeri efter fjeldørred har traditionelt været en essentiel del af sommerens fangstudflugter, og således har nogle elve været benyttet af de samme familier gennem generationer. I de senere år har interessen for sportsfiskeri efter fjeldørred været stigende.

Fjeldørred er ikke en kommerciel art, og retten til at fiske den er fri for folk, der er fastboende i Grønland. Har du erhvervsjagtbevis kan du indhandle ørred på brættet.

 

Du må kun fiske efter fjeldørred med:

 • Kroge til lystfiskeri
 • Ketcher og garn med maskevidde over 100 mm

Hvis du vil bruge garn, gælder det yderligere at:
 • Længden af garnet højst må være 30 meter
 • Garnet skal være mærket med ejernavn, bådnavn og fartøjsnummer
 • Du skal altid holdeopsyn med udsat garn.
  Når du skal forlade fiskepladsen, skal du som ejer af garnet, tage garnet op, uanset garnets længde

 

Når du fisker med garn, skal du følge nedenstående regler:

 • Al garnfiskeri efter fjeldørred i elve og tilhørende bassiner er forbudt
 • Ved fiskeri i søer er det forbudt at sætte garn nærmere end 100 m fra til- eller afløbselve
 • Ved fiskeri i søer må garnet ikke dække mere end 1/3 af afstanden fra bred til bred
 • Garnsætning nærmere end 150 meter på begge sider af elvmundingen er forbudt
 • Garnet skal sættes sådan, at den inderste ende af selve garnet har kontakt med højvandszonen
 • Garnet må ikke dække mere end 1/3 af afstanden fra kyst til kyst
 • Garnet skal sættes i lige linje fra kysten. Andre arrangementer af garn, med massefangst som formål, er forbudt
 • Der skal være mindst 30 meters afstand mellem ørredgarn
 • Hvor stendæmning har været anvendt til spærrefangst af fjeldørred, skal dæmningen åbnes for passage, før fangststedet forlades

 

Fjeldørredfiskeri med garn er kun tilladt i perioden fra og med 15. juni, til og med 25. september.

Du kan fiske med andre redskaber hele året.

 

Skrevet af: Fiskeriafdelingen

Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.