Fiskeri efter stenbider

Bemærk: Du skal først have licens til kystnært fiskeri med jolle/fartøj, hvis du som erhvervsfisker vil fiske efter stenbider

Hvis du vil fiske erhvervsmæssigt efter stenbider, skal du have en gyldig fiskerilicens.
På denne side kan du læse om de specifikke krav og regler, der er til fiskeriet efter stenbider. Det er din pligt som erhvervsfisker at følge de fastsatte regler og betingelser for fiskeriet. Det gælder også vedtægter, der kan være specifikke for din hjemkommune, som f.eks. beskytter fredede områder. Du kan læse mere om kommunale vedtægter på lovgivning.gl.

Du har rapporteringspligt som erhvervsfisker. Du skal både rapportere din fangst og din bifangst. Bifangst omfatter både fisk som ikke indhandles, fugle, havpattedyr, svampe og koraller.

Du har desuden et personligt ansvar for at passe på naturen. Havet er en fælles ressource og et fælles ansvar.

Fiskeriet efter stenbider er inddelt i forvaltningsområder. Hvert område har sin egen kvote. Fiskeriet foregår som olympisk fiskeri, hvor alle fisker på den samme kvote. Fiskeriet slutter når kvoten er opfisket.

Der er forskel på fangst af stenbiderhannen og stenbiderhunnen (kvabso). Fiskeriet efter stenbiderhunnen er et kvoteret fiskeri, og der fastsættes årligt en kvote for hvor meget rogn, der må indsamles.

Fiskeriet efter stenbider forvaltes efter en forvaltningsplan og er certificeret af Marine Stewardship Council (MSC).

Klik her for at læse forvaltningsplanen for det kystnære fiskeri efter stenbiderhunner i Vestgrønland

Der fiskes kun efter stenbider i kystnære områder.  

Fiskeriet efter stenbider er opdelt i 7 forvaltningsområder:

 • Forvaltningsområde 510-K 1A (Qasigiannguit, Ilulissat, Qeqertarsuaq, Uummannaq og Upernavik)
 • Forvaltningsområde 521-K 1Ba (Aasiaat)
 • Forvaltningsområde 522-K 1Bb (Sisimiut)
 • Forvaltningsområde 530-K 1C (Maniitsoq)
 • Forvaltningsområde 540-K 1D (Nuuk)
 • Forvaltningsområde 550-K 1E (Paamiut)
 • Forvaltningsområde 560-K 1F (Sydgrønland)

Du kan kun få licens til 2 forvaltningsområder per kvoteår. Det ene område skal være der, hvor du har bopæl. Det andet område skal være et tilstødende forvaltningsområde (naboområde).

Fiskerisæsonen for stenbiderhunner starter tidligst 1. april, og slutter senest 15. juli. Fiskeriperioden er forskellig for hvert forvaltningsområde, men varer i højst 60 dage eller indtil kvoten er opfisket.

Starttidspunktet for fiskeriet fastlægges på ny i hver sæson og for et samlet forvaltningsområde ad gangen.

Det er den lokale fabriksledelse og fiskerrepræsentant, der anbefaler myndighederne, hvornår fiskeriet skal starte i de enkelte forvaltningsområder. Departementet for Fiskeri og Fangst tager den endelige beslutning.
Meddelelser om fiskeriperiode og kvote for hvert forvaltningsområde meddeles af Departementet for Fiskeri og Fangst i en pressemeddelelse på naalakkersuisut.gl.


Du må ikke fiske efter stenbiderhunner i perioden 16. juli – 1.april.
Du må ikke fiske efter stenbiderhanner i perioden 16.juli – 31. januar.

Der gælder følgende krav til dit fiskeudstyr til stenbider:

 • Hvis du bruger garn, er mindstemålet for maskestørrelsen i nettet 260 mm.
 • Fiskeredskaber skal mærkes tydeligt med ejerens og/eller fartøjets navn. Mærket skal være i vandbestandigt materiale.
 • Det er dit ansvar at alt fiskeudstyr fjernes efter brug. Hvis du ikke kan bjærge dit fiskeudstyr inden for 24 timer, skal du melde det til GFLK. Hvis du har mistet redskaber inden for 3 sømil af basislinjen, skal du desuden melde det til kommunen.
 • Du må bjærge og beholde stenbidergarn der ikke er taget op af havet 7 dage efter stenbiderfiskeriets afslutning, hvis ejeren af garnet ikke kan identificeres.

Det er yderst vigtigt, at du rapporterer din bifangst i stenbiderfiskeriet af hensyn til Grønlands MSC-certificering. Bifangst af fugle og havpattedyr skal rapporteres, også selv om du er kommet til at smide bifangsten overbord på turen. De fleste opkøbere har et bifangstskema, du skal udfylde.
Du kan få tilladelse til omladning af stenbider mellem din egen jolle og dit eget fartøj. Dit fartøj skal være godkendt til erhvervsmæssigt fiskeri. Tilladelsen udstedes af Departementet for Fiskeri og Fangst, og vil fremgå af din licens.

Klik her for at ansøge om tilladelse til omladning

Vil du fiske efter stenbider som erhvervsfisker, skal du have en licens.  

Er du erhvervsfisker med jolle, skal du henvende dig til din kommune for at søge om fiskerilicens.
Er du erhvervsfisker med fartøj, kan du ansøge om fiskerilicens online.

 

Skrevet af: Fiskeriafdelingen

Departementet for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: aalisa@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.