Ansøg om tilladelse til omladning

Ansøg her

Ved omladning forstås en hver overførsel af fangst eller produkter heraf ombord på et fartøj, til et andet fartøj, uanset om den overførte mængde udgør hele lasten eller en del af lasten.

Der er altså tale om en overflytning af fangst eller produkter heraf fra et donorfartøj til et modtagerfartøj som transporterer fisken eller fiskeriprodukterne videre. Der er ikke tale om en indhandling, men en ren overførsel/overflytning.

 

Hvis du ønsker at udføre en omladning i Grønland, skal følgende betingelser opfyldes:

  • Før omladning af fisk og fiskeprodukter i grønlandsk farvand mellem fartøjer, skal der ansøges om en særlig omladningstilladelse hos Departementet for Fiskeri og Fangst.
  • Det fartøj, som du vil overflytte din fangst eller fiskeprodukter til, skal være fra et land som er medlem af en af de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer NAFO (Nordvestatlantisk Fiskeriforvaltnings Organisation) eller NEAFC (Nordøstatlantisk Fiskerikommission) eller være et samarbejdende ikke-medlemsland.
  • Fartøjet skal også være notificeret til enten NAFO eller NEAFC og fartøjet skal være godkendt til omladning af sine nationale myndigheder. Dette sikre at fartøjet har de lovpligtige overvågningsanlæg om bord samt at den nationale myndighed (Flagstaten) kan videresende overvågningspositioner til Grønlands Fiskerilicenskontrols fartøjsovervågningssystem (FMC).
  • Du kan finde en liste over medlemslande og samarbejdende ikke-medlemslande på https://www.neafc.org/ eller https://www.nafo.int/About-us/Overview-of-NAFO

 

Før omladning af fisk og fiskeprodukter i grønlandsk farvand mellem fartøjer, skal der ansøges om en særlig omladningstilladelse hos Departementet for Fiskeri og Fangst.

Du skal ansøge for både donor- og modtagerfartøj. Der skal gives 1 tilladelse til donorfartøjet – det fartøj som overleverer fisken og 1 tilladelse til modtagerfartøjet som modtager fisken.

Klik her og ansøgning om omladningstilladelse

 

  • Ansøgningen fremsendes til Departementet for Fiskeri og Fangst som sender en bekræftelse på modtagelse af ansøgningen. Hvis ansøgningen mangler information for at kunne behandles vil du blive kontaktet.
  • Departementet for Fiskeri og Fangst tjekker informationen omkring fartøjerne og om de lever op til betingelserne.
  • Departementet for Fiskeri og Fangst udsteder en omladningstilladelse til begge fartøjer (donor- og modtagerfartøj) eller giver et afslag.
  • Grønlands Fiskerilicenskontrol kan kræve at få en observatør eller en kontrollør ombord i forbindelse med omladningen.
  • Sagsbehandlingen tager som udgangspunkt 1-2 uger.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsproceduren, er du meget velkommen til at kontakte Departementet for Fiskeri og Fangst.

 

Du kan søge om tilladelse til omladning hele året.

 

Du kan som udgangspunkt ikke klage over en myndigheds skønsudøvelse. I tilfælde af at din ansøgning bliver afvist vil du modtage en begrundelse. Hvis du mener at beslutningen bygger på et forkert grundlag eller en misforståelse, kan du klage til Departementet for Fiskeri og Fangst som kan tage din sag op til genvurdering. Du skal sende din klage til Departementet for Fiskeri og Fangst hurtigst muligt efter du har modtaget afslag.

Din klage skal være skriftlig og du skal skrive hvorfor og hvad du klager over. Husk også at vedlægge en kopi af den afgørelse, du ønsker at klage over, da dette vil hjælpe sagsbehandlingen.

Departementet for Fiskeri og Fangst vil tage din klage til overvejelse og vil kontakte dig, når de har gennemgået din sag.

 

Skrevet af: Fiskeriafdelingen

Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.