Erhvervs Støtte Afdeling (ESU)

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har blandt andet som opgave, at bidrage til at erhvervene indenfor fiskeri, fangst og landbrug hele tiden udvikler sig og er konkurrencedygtige. For at kunne bidrage med dette findes ordningen Erhvervs Støtte Afdeling – ESU.

ESU er økonomisk hjælp til fiskere, fangere og landbrugere. ESU kan bestå både af et erhvervsfremmelån og af et tilskud. Du kan f.eks. søge:
 • Lån og tilskud, hvis du vil reparere dit fartøj, udskifte din motor, anskaffe sikkerhedsudstyr eller fiskeredskaber
 • Lån og tilskud, hvis du vil overtage et fåreholdersted, have flere dyr eller mere materiel til driften
 • Tilskud til en erhvervsjolle
 • Tilskud til erhvervsbygninger (op til 15 %), selvbyggerhus (op til 95 %) eller jordforbedringsarbejder – for at få tilskud skal Landbrugskonsulenterne vurdere arbejdet. Tilskuddet afhænger af hvor meget jord, der er tale om
 • Tilskud til afdrag på ESU-lån
For at få et ESU-lån skal du kunne betale dit eget indskud. Du må ikke bruge dit ESU-lån til at betale gæld til det offentlige.

For at få et ESU-tilskud skal du kunne betale dine afdrag som aftalt.

Både landbrugere og fiskere kan søge om flere ESU-lån. Som fisker kan du f.eks. søge om lån, hvis du skal reparere dit fartøj, udskifte din motor, anskaffe sikkerhedsudstyr eller fiskeredskaber. Som landbruger kan du låne til f.eks. aftægtsbolig, driftsmateriel, udgifter til håndværkere eller til at overtage et landbrug.

Fælles for både landbrugere og fiskere er, at de kun kan søge om ESU-lån til ét fartøj - eller ét landbrug.

Særligt for landbrugere
Betingelserne for at søge tilskud er at:
 • Du driver landbrug
 • Du er mellem 21 og 65 år
 • Du kan dokumentere, at tilskuddet vil medvirke til at fremme og effektivisere landbruget

Særligt for tilskud til erhvervsjolle
Du kan ikke søge om lån til en erhvervsjolle, men du kan søge om tilskud. Betingelserne for at søge tilskud er at:
 • Du er fanger, eller at du er fisker og bor et sted, hvor der er mangel på fiskere
 • Du er mellem 18 og 65 år
 • Du har været erhvervsfisker eller -fanger i mindst 2 år
 • Jollen skal være mellem 16 og 19 fod

Bor du i Qaanaaq området eller i Østgrønland, er tilskuddet på 84 % af erhvervsjollens pris. For resten af Grønland er tilskuddet på 75 % af erhvervsjollens pris.

Du kan få hjælp til at søge om tilskud til en erhvervsjolle enten hos erhvervskonsulenten i din kommune eller hos Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Lånet er den del af ESU, som du skal betale tilbage med en rente på 4% om året. Tilskuddet skal du som udgangspunkt ikke betale tilbage.

Har du fået et ESU-lån, kan du også søge om tilskud til at afdrage lånet. Betingelsen for at få tilskud er, at du betaler dine afdrag, som du skal. Gør du det, kan du få op til 35 % af ESU-lånet som tilskud.

Hvis du f.eks. skal afdrage dit ESU-lån med 1.000 kroner og du gør det til tiden, vil tilskuddet på de 35 % udgøre 350 kroner. Det vil sige, at du skal betale forskellen mellem 1.000 kroner og 350 kroner – nemlig 650 kroner.

Betaler du ikke inden for tidsfristen, skal du betale hele afdraget på de 1.000 kr.
Vil du søge om ESU-lån, skal du udfylde et ansøgningsskema. Ansøgningen sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Hent ansøgningsskema

Du kan også få ansøgningsskemaet på dit lokale servicecenter, i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug eller hos konsulenten for Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut (SPS).

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge:
 • Dokumentation for at du er en dygtig fisker, fanger eller landbruger. Erhvervskonsulenten i din kommune, eller Konsulenttjenesten for Landbrug kan f.eks. lave en støtteskrivelse til dig
 • Budget for de næste 3 år
 • Dokumentation for at du kan betale eget indskud, f. eks. fra din bank. Indskuddet skal udgøre 10% af det beløb du søger om – for nystartede landbrugere er det 5%. Hvis du har købt nyt fartøj eller ny traktor, kan en del af det du har betalt, bruges som indskud
 • En oversigt over dine andre lån
 • En kopi af din fiskerilicens, hvis du er fisker

Du kan få hjælp til at udfylde din ansøgning på dit kommunale servicecenter. Du kan også kontakte Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug for at få hjælp.

Tilskud
Vil du søge om ESU-tilskud, skal du sende en ansøgning til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Når du får bevilliget et ESU-lån skal du skrive under på, at du vil afdrage lånet inden for en aftalt periode. Betaler du ikke tilbage inden for den aftalte periode, sker der følgende:
 1. Du får et rykkerbrev
 2. Betaler du stadig ikke, sender ESU-administrationen sagen videre til inkassoafdelingen i Skattestyrelsen, som står for at inddrive gæld
 3. Inkasso kan kræve, at du betaler hele din gæld på en gang, eller de kan holde dele af din indkomst tilbage som tvungen afdrag
Du risikerer at skulle betale ESU-tilskud tilbage, f.eks. hvis:
 • Du ikke overholder betingelserne for ESU-tilskud
 • Du har solgt din erhvervsjolle inden for 6 år fra du modtog tilskuddet
 • Du har solgt dit selvbyggerhus inden for 10 år fra du modtog tilskuddet
 • Du pantsætter din erhvervsjolle
 • Du ikke kan dokumentere din brug af erhvervsjollen de seneste 12 måneder

Du har pligt til at meddele ændringer i dine forhold.

Midlertidig pause
Kan du ikke afdrage dit lån, kan du søge om en midlertidig pause i dine afdrag på op til 2 år. Det kan du få lov til hvis:
 • Du har et ESU-lån, hvor der er sikkerhed på mindst 60 % af lånet
 • Din manglende betalingsevne er midlertidig. Det kan f.eks. være hvis du er syg og ikke kan arbejde i en periode

Ønsker du at sætte dine lån i bero, skal du sende en ansøgning til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Husk at medsende budgetter og en forklaring på, hvorfor du ikke kan betale dine afdrag i en periode.

Har du fået tilkendt en midlertidig pause i dine afdrag, kan du til enhver tid begynde at betale dine afdrag igen. De måneder, du ikke har betalt dine afdrag, bliver lagt til løbetiden for dine lån.
Har du fået afslag på en ansøgning om ESU, kan du klage hvis:
 • Du mener at afslaget er givet på et forkert grundlag
 • Du mener at der er kommet nye informationer, som vedrører din ansøgning

Du skal klage skriftligt senest 14 dage, efter du har fået afslag. Klagen skal sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Husk at begrunde din klage.

Du får svar, når din klage er blevet behandlet.

Er du ikke tilfreds med Departementets afgørelse, kan du forelægge sagen for Ombudsmanden.
Departementet for Fiskeri og Fangst

Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl / esu@nanoq.gl

Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.