Ansøgning om genetableringsstøtte

Departementet for Fiskeri og Fangst har blandt andet som opgave, at bidrage til at erhvervene indenfor fiskeri og fangst hele tiden udvikler sig og er konkurrencedygtige, i det kystnære fiskeri. For at kunne bidrage med dette findes ordningen Erhvervs Støtte Afdeling – ESU.ESU er økonomisk hjælp til fiskere og fangere. Og du kan ansøges til følgende:

 • Tilskud til erhvervsjoller
 • Genetableringsstøtte
 • Tilskud til erhvervsfartøj
 • Tilskud til ophugning af forældet fartøj
 • Tilskud til katastrofehjælp til manglende indtjening forårsaget klimatiske ændringer.

Særligt for tilskud til erhvervsjolle


Betingelserne for at søge tilskud er at:


 • Du er erhvervsfanger, og du erhvervsfisker og skal have fastbopæl i Grønland.
 • Du er mellem 18 og 65 år
 • Du har været erhvervsfisker eller -fanger i mindst 2 år
 • Jollen skal være mellem 16 og 19 fod og være tilskudsberettiget

Bor du i Qaanaaq området eller i Østgrønland, og Sydgrønland er tilskuddet på 84 % af erhvervsjollens pris. For resten af Grønland er tilskuddet på 75 % af erhvervsjollens pris.
𠊍u kan få hjælp til at søge om tilskud til en erhvervsjolle enten hos erhvervskonsulenten i din kommune eller hos KONFIFA www.konfifa.gl


Vil du søge om Genetableringsstøtte, skal du udfylde et ansøgningsskema. Ansøgningen sendes til Departementet for Fiskeri og Fangst. esu@nanoq.gl

HENT ansøgningsskema til genetableringsstøtte
Du kan også få ansøgningsskemaet på dit lokale servicecenter, i Departementet for Fiskeri og Fangst eller hos konsulenten hos KONFIFA.

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge følgende:

Dokumentation for at du er en fisker og fanger. Erhvervskonsulenten i din kommune, eller konsulenttjenesten kan lave en støtteskrivelse til dig.

 • Indkomstoplysninger for de sidste 3 år
 • Beviser for at du er erhvervsfisker og erhvervsfanger
 • Tilbud fra Leverandør
 • Hvor meget man vil søge om støtte til genetablering
 • Udtalelse fra fagforening.
 • Beskrivelse af hændelsesforløb.

Bemærk; Genetableringsstøtte udbetales som en engangsydelse kr. 2.000,00 - kr. 25.000,00

Du kan få hjælp til at udfylde din ansøgning på dit kommunale servicecenter. Du kan også kontakt Departementet for Fiskeri og Fangst eller KONFIFA for at få hjælp.

Tilskud:

Vil du søge om ESU-tilskud skal du sende en ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst esu@nanoq.gl


Arbejdsgang for særligt for tilskud til erhvervsjolle.

 1. Efter dit lokale servicecenter sender din genetableringsansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst, sender vi modtagelses brev til dit lokale servicecenter at vi modtager din ansøgning, og at du vil høre fra os inden 10 dags arbejdsdage.
 2. Medarbejdere som er i Erhvervsstøtte Afdelingen er sagsbehandler
 3. Genetableringsansøgninger gælder finansår.
 4. Du/lokale servicecenter for en brev/e-mail efter 10 dags arbejdsdag.
 5. Der vil stå om du er blevet givet tilskud eller om du er blevet afslået.

Forretningsgangsbeskrivelser for ansøgninger om jolletilskud, genetableringsstøtte, fartøjstilskud, og klimarelaterede kortvarige manglende indtjening.

 1. Jolletilskud. Ansøgninger modtages og samles frem til slutningen af Marts i den gældende finansår.
 2. Genetableringsstøtte: behandles løbende som ansøgningerne modtages.
 3. Fiskerifinansieringspulje til fartøj: behandles løbende som ansøgningerne modtages.
 4. Ophugningsstøtte: ansøgninger modtages og samles frem til slutningen af Marts i den gældende finansår, hvorefter de behandles af ophugningsudvalg.
 5. Klimarelaterede kortvarige manglende indtjening: ansøgningerne behandles løbende, og der kan søged hele året.

Har du fået afslag på en ansøgning om ESU, kan du klage hvis:


 • Du mener at afslaget er givet på et forkert grundlag
 • Du mener at der er kommet nye informationer, som vedrører din ansøgning

Du skal klage skriftligt senest 14 dage, efter du har fået afslag.

Klagen skal sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.Husk at begrunde din klage.Du får svar, når din klage er blevet behandlet.Er du ikke tilfreds med Departementets afgørelse, kan du forelægge sagen for Ombudsmanden.

Departementet for Fiskeri og Fangst

Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl / esu@nanoq.gl

Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.