Rensdyr jages for sit kød, skind og gevirer. Det er et planteædende pattedyr, der lever enkeltvis eller i mindre flokke langs Vestkysten og i Thuleområdet.

Du skal være opmærksom på, at der muligvis er en særlig kommunal vedtægt om rensdyrjagt i din kommune. Fx. kan den enkelte kommune selv bestemme, om fritidsjægere må sælge deres fangst på brættet.

Du har pligt til at sætte dig ind i dette, inden du tager på rensdyrjagt.

Rensdyr må jages med rifler samt bue og pil:

  • Rifler skal til erhvervsfangst og fritidsjagt have en kaliber på mindst .222.
  • Rifler skal til trofæjagt have en kaliber på mindst .243.
  • Du må kun jage med bue og pil, hvis du har bestået buejagtprøve i Grønland, Danmark eller tilsvarende andre lande. Buen skal være en Compound-bue, sammensat / moderne med fast indstillede sigtemidler og trækkraft på minimum 45 pund, 21 kg, når der anvendes pile med fast spids og minimum 55 pund, 25 kg, når der anvendes pile med mekanisk spids. Pilens vægt skal ved fast spids minimum være 385 grains, 25 gram og pile med mekanisk spids skal veje mindst 425 grains, 28 gram. Pile kan således være med fast spids eller mekanisk spids.

Anvendelse af transportmidler
Det er forbudt at jage fra motoriserede transportmidler og du må ikke tage hunde med på rensdyrjagt.

Du skal holde afstand til levende rensdyr på minimum 500 meter, når du færdes på motoriserede transportmidler i det åbne land.

Bemærk
Såfremt du anskyder et rensdyr, er du forpligtet til at aflive dyret så hurtigt som muligt. Du skal rapportere til Departementet for Fiskeri og Fangst eller jagtbetjenten såfremt et anskudt rensdyr ikke bliver genfundet og aflivet.


Ønsker du at jage rensdyr, skal du:
•    Være mindst 15 år.
•    Have et gyldigt jagtbevis.
•    Have en gyldig rensdyrlicens.

Anskaffelse af jagtbevis
Ansøg eller forny dit jagtbevis her

Anskaffelse af rensdyrlicens
Du skal henvende dig til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor for at få en rensdyrlicens.

En rensdyrlicens er en tilladelse til at nedlægge et bestemt antal rensdyr i et bestemt fangstområde. Rensdyrlicensen er personlig. Det betyder, at du ikke må sælge eller give den til andre. Du har pligt til at have licensen med, når du tager på jagt.

Du skal have betalt dit jagtbevis senest 1. maj for at få en rensdyrlicens til efterårsjagten.

Du skal indberette din fangst af rensdyr. Det kan du gøre på 2 måder:

  • Hvis du har et MitID, kan du klikke her for at indberette din fangst online her på sullissivik.gl

  • Har du ikke MitID, kan du indberette din fangst ved at udfylde årsskemaet i Piniarneq-hæftet, som du får med dit jagtbevis og aflevere den i dit lokale borgerservicekontor i din by eller bygd.

Du skal også rapportere din fangst på et særskilt rapporteringsskema/særmeldingsskema, som er på bagsiden af din rensdyrlicens. Du skal returnere licensen med udfyldt skema til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor senest 14 dage efter fangstperiodens afslutning.

Bemærk
Du skal indberette din fangst, for at kunne få et jagtbevis året efter - også selvom du ikke har fanget noget.

 


Fangstkvoter for rensdyr bliver fordelt af 2 omgange.

Først bestemmer Naalakkersuisoq for Fangst efter offentlig høring fangstkvotens størrelse og nationale fordeling.

Herefter fordeler kommunerne i samråd med de lokale KNAPP’er fangstkvoterne regionalt.

Den regionale fordeling sker enten ved lodtrækning eller efter ansøgning.

De fastsatte kvoter for fangståret 2023 kan ses her


Fangstperioder og -kvoter for Rensdyr og Moskusokser – Sommer og Efterår 2023. (naalakkersuisut.gl)

Der er 11 fangstregioner til rensdyrjagt:
•    2 i Thuleområdet
•    9 på vestkysten


Fangstregionerne har forskellige fangstperioder. For alle regioner gælder dog, at fangstperioden først starter efter kælvningsperioden, som normalt er i maj og juni måned.

Rensdyrjagt perioder gældende for året 2023

Region 2, 3, og 4: Erhvervsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 31. december. Fritidsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 31. oktober. Fangst af køer med kalve er kun tilladt i Region 3 og Region 4.

Region 1, 5, 6, 7, 8 og 11:
Erhvervsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 15. oktober. Fritidsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 30. september. Fangst af køer med kalve er forbudt.

Region 9 og 10 (Olrik Fjord, Prudhoe Land og Inglefield Land):
Erhvervs- og fritidsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 31. december. Fangst af køer med kalve er forbudt.

Klik her for at se pressemeddelelsen på Naalakkersuisut.

 


Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.