Ansøgning om jolletilskud

Departementet for Fiskeri og Fangst har blandt andet som opgave, at bidrage til at erhvervene indenfor fiskeri og fangst hele tiden udvikler sig og er konkurrencedygtige, i det kystnære fiskeri. For at kunne bidrage med dette findes ordningen Erhvervs Støtte Afdeling – ESU.ESU er økonomisk hjælp til fiskere og fangere. Og du kan ansøges til følgende:

 • Tilskud til erhvervsjoller
 • Genetableringsstøtte
 • Tilskud til erhvervsfartøj
 • Tilskud til ophugning af forældet fartøj
 • Tilskud til katastrofehjælp til manglende indtjening forårsaget klimatiske ændringer

Særligt for tilskud til erhvervsjolle


Betingelserne for at søge tilskud er at:


 • Du er erhvervsfanger, og du erhvervsfisker og skal have fastbopæl i Grønland.
 • Du er mellem 18 og 65 år
 • Du har været erhvervsfisker eller -fanger i mindst 2 år
 • Jollen skal være mellem 16 og 19 fod og være tilskudsberettiget

Bor du i Qaanaaq området eller i Østgrønland, og Sydgrønland er tilskuddet på 84 % af erhvervsjollens pris. For resten af Grønland er tilskuddet på 75 % af erhvervsjollens pris.


Du kan få hjælp til at søge om tilskud til en erhvervsjolle enten hos erhvervskonsulenten i din kommune eller hos KONFIFA www.konfifa.gl

Jolleansøgning

Hent ansøgningsskema til jolletilskud.

Du kan også få ansøgningsskemaet på dit lokale servicecenter, i Departementet for Fiskeri og Fangst eller hos konsulenten hos KONFIFA


Sammen med din ansøgning skal du vedlægge:


 • Dokumentation for at du er erhvervsfisker og erhvervsfanger. Erhvervskonsulenten i din kommune, eller Konsulenttjenesten kan f.eks. lave en støtteskrivelse til dig
 • Tilbud fra leverandøren.
 • Budget for de næste 3 år
 • Indkomstoplysninger de sidste 3 år.
 • En kopi af din fiskerilicens, hvis du er fisker eller erhvervsjagtbevis.

Du kan få hjælp til at udfylde din ansøgning på dit kommunale servicecenter. Du kan også kontakte KONFIFA for at få hjælp.

Ansøgningen skal sendes til esu@nanoq.gl

Arbejdsgang for særligt for tilskud til erhvervsjolle.

 1. Efter dit lokale servicecenter sender din Jolleansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst, sender vi modtagelses brev til dit lokale servicecenter at vi modtager din ansøgning, og at du vil høre fra os i slutningen af Marts.
 2. Medarbejdere som er i Erhvervsstøtte Afdelingen er sagsbehandler
 3. Ansøgninger modtages og samles frem til slutningen af marts i den gældende finansår.
 4. Du/lokale servicecenter for en brev/e-mail i starten af April måned.
 5. Der vil stå om du er blevet givet tilskud til erhvervsjolle eller om du er blevet afslået.

Forretningsgangsbeskrivelser for ansøgninger om jolletilskud, genetableringsstøtte, fartøjstilskud, og klimarelaterede kortvarige manglende indtjening.

 1. Jolletilskud. Ansøgninger modtages og samles frem til slutningen af Marts i den gældende finansår.
 2. Genetableringsstøtte: behandles løbende som ansøgningerne modtages.
 3. Fiskerifinansieringspulje til fartøj: behandles løbende som ansøgningerne modtages.
 4. Ophugningsstøtte: ansøgninger modtages og samles frem til slutningen af Marts i den gældende finansår, hvorefter de behandles af ophugningsudvalg.
 5. Klimarelaterede kortvarige manglende indtjening: ansøgningerne behandles løbende, og der kan søged hele året.

Har du fået afslag på en ansøgning om ESU, kan du klage hvis:


 • Du mener at afslaget er givet på et forkert grundlag
 • Du mener at der er kommet nye informationer, som vedrører din ansøgning

Du skal klage skriftligt senest 14 dage, efter du har fået afslag. Klagen skal sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.Husk at begrunde din klage.Du får svar, når din klage er blevet behandlet.Er du ikke tilfreds med Departementets afgørelse, kan du forelægge sagen for Ombudsmanden.


Departementet for Fiskeri og Fangst

Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl / esu@nanoq.gl

Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.