Ansøgning om katastrofehjælp til manglende indtjening forårsaget klimatiske ændringer

Departementet for Fiskeri og Fangst har blandt andet som opgave, at bidrage til at erhvervene indenfor fiskeri og fangst hele tiden udvikler sig og er konkurrencedygtige, i det kystnære fiskeri. For at kunne bidrage med dette findes ordningen Erhvervs Støtte Afdeling – ESU.ESU er økonomisk hjælp til fiskere og fangere. Og du kan ansøges til følgende:

 • Tilskud til erhvervsjoller
 • Genetableringsstøtte
 • Tilskud til erhvervsfartøj
 • Tilskud til ophugning af forældet fartøj
 • Tilskud til katastrofehjælp til manglende indtjening forårsaget klimatiske ændringer.

Der kan ydes økonomisk støtte fra katastrofehjælpspuljen hvis:

 1. Din erhvervsindtægt bortfalder pga. katastrofelignende forhold.
 2. Naalakkersuisut med Finans- og Skatteudvalgets godkendelse via. en pressemeddelelse vurderer at et katastrofelignende forhold er opstået.
 3. Du er fisker, fanger eller udøver af erhvervsmæssigt landbrug.
 4. Dit erhvervsmæssige arbejdsområde er identisk med katastrofeområdet.
 5. Din forsikring ikke dækker.
 6. Der ikke er mulighed for at anvende andre støtte/ tilskudsordninger i kommunerne og SelvstyretDer kan ansøges om tabt arbejdsfortjeneste samt mistet indtjening til de katastroferamte erhvervsmæssige områder.

Hent Ansøgningsskema

Hvis du har Tabt arbejdsfortjeneste samt mistes indtjening til de katastroferamte erhvervsmæssige område kan man søge om tilskud.

Ansøgning:

Vil du søge om katastrofehjælp skal du udfylde ansøgningsskema,
Ansøgningsskema skal sendes til Departementet for Fiskeri og Fangst esu@nanoq.gl

Du kan få ansøgningsskema i dit kommunale servicecenter du kan også kontakte Departementet for Fiskeri og Fangst samt KONFIFA og Savaatillit peqatigiit Suleqatigiissuni (SPS).

Tilskud:

Vil du søge katastrofehjælp skal du sende din ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst. esu@nanoq.gl

Takster:

Puljen indeholder 1 mio. kr. som vil blive fordelt løbende, såfremt en eller flere katastrofer opstår, og indtil puljen er opbrugt.

Beløbsstørrelsen for støtten vurderes ud fra en konkret og individuel ansøgning.

Arbejdsgang om katastrofehjælp til manglende indtjening forårsaget klimatiske ændringer.

 1. Efter dit lokale servicecenter sender din genetableringsansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst, sender vi modtagelses brev til din lokale servicecenter at vi modtager din ansøgning, og at du vil høre fra os efter Naalakkersuisuts beslutning.
 2. Medarbejdere som er i Erhvervsstøtte Afdelingen er sagsbehandlere
 3. Katastrofehjælp ansøgning gælder finansår.
 4. Du/lokale servicecenter for en brev/e-mail efter Naalakkersuisut LSO møde.
 5. Der vil stå om du er blevet givet tilskud eller om du er blevet afslået.

Forretningsgangsbeskrivelser for ansøgninger om jolletilskud, genetableringsstøtte, fartøjstilskud, og klimarelaterede kortvarige manglende indtjening.
 1. Jolletilskud. Ansøgninger modtages og samles frem til slutningen af Marts i den gældende finansår.
 2. Genetableringsstøtte: behandles løbende som ansøgningerne modtages.
 3. Fiskerifinansieringspulje til fartøj: behandles løbende som ansøgningerne modtages.
 4. Ophugningsstøtte: ansøgninger modtages og samles frem til slutningen af Marts i den gældende finansår, hvorefter de behandles af ophugningsudvalg.
 5. Klimarelaterede kortvarige manglende indtjening: ansøgningerne behandles løbende, og der kan søged hele året.

Har du fået afslag på en ansøgning om ESU, kan du klage hvis:

 • Du mener at afslaget er givet på et forkert grundlag
 • Du mener at der er kommet nye informationer, som vedrører din ansøgning
 • Du skal klage skriftligt senest 14 dage, efter du har fået afslag. Klagen skal sendes til Departementet for Fiskeri og Fangst Husk at begrunde din klage.
 • Du får svar, når din klage er blevet behandlet.
  Er du ikke tilfreds med Departementets afgørelse, kan du forelægge sagen for Ombudsmanden.
 • Bilag: ansøgningsskema.

Puljen indeholder 1 mio. kr. som vil blive fordelt løbende, såfremt en eller flere katastrofer opstår, og indtil puljen er opbrugt.

Beløbsstørrelsen for støtten vurderes ud fra en konkret og individuel ansøgning

Departementet for Fiskeri og Fangst

Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl / esu@nanoq.gl

Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.