Ansøgning om tilskud til køb af nybygget eller brugt fartøj, og ophugning af forældet fartøj

Departementet for Fiskeri og Fangst har blandt andet som opgave, at bidrage til at erhvervene indenfor fiskeri og fangst hele tiden udvikler sig og er konkurrencedygtige, i det kystnære fiskeri. For at kunne bidrage med dette findes ordningen Erhvervs Støtte Afdeling – ESU.ESU er økonomisk hjælp til fiskere og fangere. Og du kan ansøges til følgende:

 • Tilskud til erhvervsjoller
 • Genetableringsstøtte
 • Tilskud til erhvervsfartøj
 • Tilskud til ophugning af forældet fartøj
 • Tilskud til katastrofehjælp til manglende indtjening forårsaget klimatiske ændringer.

Særligt for tilskud til erhvervsjolle


Betingelserne for at søge tilskud er at:


 • Du er erhvervsfanger, og du erhvervsfisker og skal have fastbopæl i Grønland.
 • Du er mellem 18 og 65 år
 • Du har været erhvervsfisker eller -fanger i mindst 2 år
 • Jollen skal være mellem 16 og 19 fod og være tilskudsberettiget

Bor du i Qaanaaq området eller i Østgrønland, og Sydgrønland er tilskuddet på 84 % af erhvervsjollens pris. For resten af Grønland er tilskuddet på 75 % af erhvervsjollens pris.


Du kan få hjælp til at søge om tilskud til en erhvervsjolle enten hos erhvervskonsulenten i din kommune eller hos KONFIFA www.konfifa.gl

Ansøgning om tilskud til køb af nybygget eller brugt fartøj, og ophugning af forældet fartøj.

Med ansøgningsskemaet skal følgende bilag vedlægges:

 • Nøje beskrivelse af projekt.
 • Tilbud fra leverandør
 • Indkomstoplysning fra de sidste 3 år, samt budget for de næste 3 år.
 • Oplysninger om andre finansieringskilder.
 • Oplysninger om 10%´s kravet. (aktiver)

Ansøgning om tilskud til ophugning af forældet fartøj.

 • Beskrivelse af ansøgningen.
 • Ophugningstilbud fra ophugger
 • Værdisættelsen af fartøjet.
 • Udskrift fra Søfartsstyrelsens register over fartøjer.
 • Afmeldt pant fra panthaver, såfremt der er panthaver.

Såfremt fartøjet kan godkendes til ophugning, skal den have været aktiv i Grønlandsk farvand.


Tilskud:
Søger du om tilskud til køb af nybygget fartøj eller brugt fartøj, og ophugning af forældet fartøj skal du sende den til Departementet for Fiskeri og Fangst. esu@nanoq.gl

Arbejdsgang for særligt for tilskud til erhvervsjolle.

 1. Efter dit lokale servicecenter sender din ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst, sender vi modtagelses brev til dit lokale servicecenter at vi modtager din ansøgning, og at du vil høre fra os inden 10 dags arbejdsdage.
 2. Medarbejdere som er i Erhvervsstøtte Afdelingen er sagsbehandler
 3. Fiskerifinansieringspulje ansøgning gælder finansår.
 4. Du/lokale servicecenter for en brev/e-mail efter 10 dags arbejdsdag.
 5. Der vil stå om du er blevet givet tilskud eller om du er blevet afslået.
Forretningsgangsbeskrivelser for ansøgninger om jolletilskud, genetableringsstøtte, fartøjstilskud, og klimarelaterede kortvarige manglende indtjening.

1. Jolletilskud. Ansøgninger modtages og samles frem til slutningen af Marts i den gældende finansår.
2. Genetableringsstøtte: behandles løbende som ansøgningerne modtages.
3. Fiskerifinansieringspulje til fartøj: behandles løbende som ansøgningerne modtages.
4. Ophugningsstøtte: ansøgninger modtages og samles frem til slutningen af Marts i den gældende finansår, hvorefter de behandles af ophugningsudvalg.
5. Klimarelaterede kortvarige manglende indtjening: ansøgningerne behandles løbende, og der kan søged hele året.

Har du fået afslag på en ansøgning om ESU, kan du klage hvis:


 • Du mener at afslaget er givet på et forkert grundlag
 • Du mener at der er kommet nye informationer, som vedrører din ansøgning

Du skal klage skriftligt senest 14 dage, efter du har fået afslag. Klagen skal sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.Husk at begrunde din klage.Du får svar, når din klage er blevet behandlet.Er du ikke tilfreds med Departementets afgørelse, kan du forelægge sagen for Ombudsmanden.


Vil du klager kan du sende den til Departementet for Fiskeri og Fangst esu@nanoq.gl
Departementet for Fiskeri og Fangst

Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl / esu@nanoq.gl

Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.