Det Grønlandske Pressenævn

Det Grønlandske Pressenævn er oprettet på baggrund af Medieansvarsloven.

Det Grønlandske Pressenævn består af 1 jurist og 6 medlemmer, og får hjælp af et sekretariat. Der er en suppleant til alle medlemmer.

Det Grønlandske Pressenævn behandler klager over pressen.

Det Grønlandske Pressenævns opgave er at fastholde et højt presseetisk niveau i medierne. Du kan læse vejledning om god presseskik her.

Det Grønlandske Pressenævn udgiver hvert år årsberetninger, som du kan finde her.

Din klage skal være skriftlig.

Du kan sende din klage per brev eller e-mail.

I en sag om god presseskik kan du sende din klage direkte til mediet eller til Det Grønlandske Pressenævn.
En klage til Kalaallit Nunaata Radioa (KNR) skal altid først sendes direkte til dem.

Du skal præcisere hvad du klager over.

Hvem kan klage?

• Personer
• Virksomheder
• Foreninger
• Organisationer og lignende,
der føler sig offentligt udsat for grov kritik eller bebrejdelser, kan klage til pressenævnet, hvis det har en retlig interesse.

En retlig interesse er, når du direkte eller indirekte er omtalt i

• artikel
• radio og tv
• billede

Du kan ikke klage, hvis du kun har en faglig eller politisk interesse i det omtalte emne.

Hvilke medier kan du klage over?

• Indenlandske trykte medier (radio, tv)
• elektroniske medier (periodiske skrifter, billeder eller lignende fremstillinger)
• lyd- og billedeprogrammer (f.eks. fra Kalaallit Nunaara Radioa (KNR))

Hvilke sager kan du klage over?
Du kan klage over sager, hvor god presseskik er overtrådt, eller hvor du mener at have ret til at komme med din egen mening.

Klager over overtrædelse af god presseskik skal sendes skriftligt til Det Grønlandske Pressenævn.

I sager, hvor du mener, at du har ret til at komme med din egen mening (genmæle), skal du først sende din anmodning til selve medie.
Hvis mediet afviser din anmodning eller hvis du ikke er tilfreds med mediets svar, kan du sende en klage til Det Grønlandske Pressenævn.

Pressenævnet kan også på eget initiativ behandle sager om god presseskik.

Det er gratis at klage.
Din klage over overtrædelse af god presseskik eller din anmodning om genmæle, skal indsendes senest 4 uger efter offentliggørelse af emnet.

Hvis mediet har afslået din klage eller anmodning om genmæle, kan du sende en klage om mediets afgørelse til Det Grønlandske Pressenævn senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.
Du kan ikke klage over Det Grønlandske Pressenævns afgørelser til en anden administrativ myndighed.

Skrevet af: Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl

Det Grønlandske Pressenævn
c/o Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: +299 34 57 41
E-mail: pressenaevn@nanoq.gl

Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.