Registrering af forening

Der findes specifikke oplysninger for din kommune.

En forening er en gruppe af personer, der mødes om en fælles interesse for f.eks. idræt, musik eller kultur. Foreninger er oftest kendetegnet ved, at de har en formel organisation.

Det betyder f.eks., at de mødes på faste dage og tidspunkter, at de har en formand, og at man skal betale for at være medlem af foreningen.

Der kan være flere fordele ved at være oprettet som forening. Blandt andet kan man søge om tilskud fra kommunerne og Selvstyret til f.eks. afholdelse af arrangementer.

Alle kan i princippet danne en forening og organisere sig, som de vil. Vil I starte en forening, skal I lave en vedtægt, som mindst beskriver:

1. Foreningens navn og adresse
2. Foreningens formål
3. Medlemmer
4. Til- og afmelding af medlemskab
5. Medlemskontingent
6. Bestyrelsen bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Formandens og kassererens ansvarsområde
8. Ordinær generalforsamling
9. Generalforsamling afholdes som ekstraordinær generalforsamling
10. Ophævelse af forening
11. Dato for foreningens stiftelse

Når I har lavet vedtægterne, skal den godkendes af medlemmerne. Det sker som regel ved en generalforsamling.


Bemærk
Der kan ikke gives tilskud til drift at politiske, religiøse eller fagforeningsmæssige bevægelser.

Skrevet af: Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.