MitID Erhverv – offentlige myndigheder

MitID Erhverv er en sikker og mere tidssvarende løsning til offentlig selvbetjening for virksomheder, myndigheder og foreninger.

MitID Erhverv:

 • er den offentlige digitale erhvervsløsning til virksomheder, foreninger og myndigheder
 • gør det lettere at administrere brugere, roller og rettigheder
 • erstatter NemID medarbejdersignatur - MitID samler NemID medarbejdersignatur og Brugeradministrationen fra Virk i én samlet løsning.
 • gør det nemmere at oprette nye medarbejdere. Og det gør det nemmere at give medarbejderne rettigheder til offentlige selvbetjeningsløsninger.

En myndighed skal benytte MitID Erhverv, da der vil være behov for masseoprettelse af medarbejdersignaturer.

Myndigheder skal dog være opmærksomme på, at de på nuværende tidspunkt udelukkende kan oprette 1-3 medarbejdersignaturer i MitID Erhverv. Det er først i starten af 2023, at masseoprettelse kan tages i brug.

Bemærk
Nogle organisationer kan ikke tilsluttes automatisk, og skal medsende dokumentation før organisationen kan blive tilsluttet til MitID Erhverv. Sagsbehandlingen kan tage op til 10 arbejdsdage. Flere myndigheder vil opleve at skulle lave en manuel tilslutning.

Hvem kan være ledelsesrepræsentant i en offentlig myndighed:

 • Departementschef (herunder styrelseschef)
 • Direktør (herunder kommunaldirektør, koncerndirektør, stadsdirektør)
 • Vicedirektør (herunder vicekommunaldirektør)
 • Afdelingschef
 • Underdirektør
 • Sekretariatschef

Dokumentationskrav:
Læs mere om den dokumentation som er påkrævet (tjek organisationskode 250 eller 230), hvis der ikke er registreret en ledelsesrepræsentant for jeres organisation i CVR:

Klik her for at læse dokumentationskrav

Det er en ledelsesrepræsentant i jeres organisation, som tilslutter organisationen til MitID Erhverv. En anmelder for eksempel en administrator, kan hjælpe med at forberede tilslutningen. Tilslutningen sker digitalt.

Der er altså 2 måder I kan starte den digitale tilslutning på:

 • Jeres ledelsesrepræsentant starter tilslutningen ved at logge ind med sit private MitID. Efter login skal ledelsesrepræsentanten vælge den organisation, der skal tilsluttes.

 • En anmelder for eksempel en administrator i jeres organisation kan forberede opsætningen og tilslutningen på forhånd. Herefter vil jeres ledelsesrepræsentant alene skulle acceptere anmelderens valg.

Langt de fleste organisationer vil kunne tilsluttes automatisk til MitID Erhverv digitalt. Det kræver blandt andet, at der er registreret en ledelsesrepræsentant for organisationen i CVR på virk.dk.

Nogle organisationer kan ikke tilsluttes automatisk, og skal medsende dokumentation før organisationen kan blive tilsluttet til MitID Erhverv. Sagsbehandlingen kan tage op til 10 arbejdsdage. Flere myndigheder vil opleve at skulle lave en manuel behandling.

Krav til ledelsesrepræsentanten
Som ledelsesrepræsentant skal du være medlem af organisationens ledelse (fra CVR eller anden dokumentation), for eksempel ejer, direktionsmedlem eller formand.

I tilslutningsforløbet skal du udpege en administrator (organisationsadministrator) som står for den videre opsætning af jeres organisation i MitID Erhverv.

Bemærk
Hvis I skal flytte jeres forhold fra NemID medarbejdersignatur, vil jeres nuværende NemID administrator modtage en e-mail fra Nets med et link, når jeres organisationen kan tilsluttes MitID Erhverv.

Det er en god idé at forberede jeres organisation til MitID Erhverv. I kan tage hul på forberedelsen ved at:

 • Rydde op i nuværende administratorer og medarbejdersignaturer.
  Når I tilslutter jer MitID Erhverv, overflyttes kun de administratorer og medarbejdersignaturer, der er relevante for jer. Log på www.medarbejdersignatur.dk for at se, hvem der er registreret som jeres NemID administrator.

 • Beslutte, hvordan jeres medarbejdere/foreningsrepræsentanter skal logge på offentlige selvbetjeningsløsninger på vegne af virksomheden eller foreningen.

  Uanset hvad I vælger, er personlige data helt adskilt fra organisationens data:
 1. Medarbejderne/foreningsrepræsentanterne kan bruge samme MitID app og bruger-ID, som de anvender privat. Det kræver, at både organisationen og den enkelte medarbejder eller foreningsrepræsentant siger ja til dette.

 2. Medarbejderne/ foreningsrepræsentanterne kan bruge et særskilt MitID, som kun bruges i erhvervssammenhæng. Man benytter et særskilt bruger-ID, og

A. enten samme MitID app, som anvendes privat. Så har man både sin private og erhvervsbruger i samme MitID app.
B. eller en ny MitID app for eksempel på en arbejdstelefon. Så har man én MitID app privat og én MitID app til erhverv.

 • Sikrer inden tilslutningen til MitID Erhverv, at CVR-registret er opdateret med aktuel information om jeres ledelse.

Klik her for at opdatere ledelsesrepræsentanten i CVR-registret (siden er kun på dansk)

Hvis I har problemer med at tilføje en ledelsesrepræsentant i CVR-registret, bør I kontakte Virk:

Kontakt Virk i forbindelse med registrering af ledelsesrepræsentant (siden er kun på dansk)

Hvis det ikke er muligt for jer at registrere en ledelsesrepræsentant fra jeres selskab i CVR-registret, skal I i MitID Erhverv tilslutningsforløbet uploade dokumentation for ledelsesrepræsentantens tilknytning til selskabet for eksempel i form referat af generalforsamling eller bestyrelsesmøde.

Man kan med fordel sørge for at have disse dokumenter klar i en indscannet udgave, så de let kan uploades.

Læs mere om den dokumentation som er påkrævet, for at påvise ledelsesrepræsentantens relation til jeres selskab:

Klik her for at læse om dokumentationskrav

Forberedelse
For at kunne gennemføre tilslutningen til MitID Erhverv skal du have følgende parat:

 • Du skal kende identiteten: navn, e-mail og fødselsdato (CPR-nummer og telefonnummer er ikke påkrævet) på den bruger som skal være organisationsadministrator i MitID Erhverv. En organisationsadministrator har bl.a. ansvar for opsætning af jeres organisations i MitID Erhverv.
 • Din egen e-mailadresse tilknyttet organisationen.
 • Du skal bruge dit private MitID til login. Din private MitID bruges kun til at bekræfte din identitet og acceptere tilslutningen til MitID Erhverv, og bliver ikke delt med andre.

Klik her for at åbne vejledning til tilslutning for ledelsesrepræsentant (PDA-fil)

Klik her for at tilslutte til MitID Erhverv

Før du starter
Som anmelder kan du bruge disse vejledninger til at forberede en organisations tilslutning til MitID Erhverv.

 • For at gennemføre forløbet skal en ledelsesrepræsentant for organisationen efterfølgende godkende tilslutningen.
 • Ledelsesrepræsentanten skal være dokumenteret medlem af organisationens ledelse f.eks. ejer, direktionsmedlem, formand.

Selve verifikationen af ledelsesrepræsentantens tilknytning til organisationen foregår manuelt og kan tage op til 10 arbejdsdage - og ved manglende dokumentation længere tid.

I tilslutningsforløbet skal du også udpege en administrator (organisationsadministrator) som står for den videre opsætning af organisationen i MitID Erhverv.

Bemærk
Hvis ledelsesrepræsentantens rolle og CPR- nummer er opdateret i CVR-registret kan en manuel verificering af ledelsesrepræsentantens tilknytning undgås.


Forberedelse

 • Du skal kende identiteten: navn, e-mail og fødselsdato (CPR-nummer og telefonnummer er ikke påkrævet) på den bruger som skal være organisationsadministrator i MitID Erhverv. En organisationsadministrator har bl.a. ansvar for opsætning af jeres organisations MitID Erhverv.
 • Der kan være behov for, at skulle dokumentere ledelsesrepræsentants tilknytning til organisationen, som f.eks. kopi af ansættelseskontrakt, relevant generalforsamlingsreferat, billedlegitimation eller lønseddel.
 • Verificering af ledelsesrepræsentanten kan tage op til 10 arbejdsdage (hvis den vedlagte dokumentation er fyldestgørende) fra tidspunktet for tilslutningsaftalens afsendelse.
 • Du skal bruge dit private MitID til login. Dit private MitID bruges kun til at bekræfte din identitet og bliver ikke delt med andre.

Klik her for at åbne vejledning til tilslutning for anmelder (PDA-fil)

Klik her for at tilslutte til MitID Erhverv

Hvis I allerede er tilsluttet MitID Erhverv, kan du som bruger logge på løsningen med det samme.

Når I har tilsluttet jer MitID Erhverv, kan oprettede administratorer og brugere logge ind. I MitID Erhverv kan I administrere jeres brugere og blandt andet deres muligheder for at logge på med MitID på vegne af jeres organisation.

Log på MitID Erhverv

Bemærk
Som ledelsesrepræsentant kan du først logge på MitID Erhverv, når I er tilsluttet til MitID Erhverv.

Skrevet af: Digitaliseringsstyrelsen

MitID support i Danmark

Telefon: +45 33 98 00 20
E-mail:  MitID Erhverv support (mitid-erhverv.dk)

Åbningstider
- Mandag til fredag kl. 04.00-16.00. (Grønlandsk tid)
- Lørdag, søndag og helligdage kl. 06.00-12.00. (Grønlandsk tid)

Bemærk:
Kontakt til den danske MitID Erhverv support foregår på dansk

Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.