Aatsitassanik avammut annissuineq

Ujaqqanik imaluunniit aatsitassanik Kalaallit Nunaanniit avammut annissuinissannik kissaateqaruit, tamanna pillugu maleruagassat eqqumaffigisariaqarpatit.

Avammut annissinissamut akuersissut pisariaqartissanngilat:

 • ujarak imaluunniit aatsitassat Kalaallit Nunaanni pisiarisimagukkit aammalu pisisimanerit assersuutigalugu allagartalerneqarneratigut imaluunniit pisiat allagartaatigut uppernarsarsinnaasimagukku
 • ujarak imaluunniit aatsitassat Kalaallit Nunaanni pisiarisimagukkit, assersuutigalugu niuertarfimmi, ujaqqanik pinnersaasiortumik imaluunniit annikitsumik akuersissummik pisinnaatitaaffeqartumit, kiisalu pisisimanerit assersuutigalugu allagartalerneqarneratigut imaluunniit pisiat allagartaatigut uppernarsarsinnaasimagukku

Ujarak imaluunniit aatsitassat niuertarfimmi, ujaqqanik pinnersaasiortumik imaluunniit annikitsumik akuersissummik pisinnaatitaaffeqartumik pisiarisimanngikkukku taamaasillutillu pisinerit allagartalerneqarneratigut imaluunniit pisiat allagartaatigut uppernarsarsinnaangikkukku taava avammut annissuinissamut akuersissummik atorfissaqartitsissaatit. Ujaqqanik aatsitassanillu Kalaallit Nunaanninngaannersunik annissuinermi tamatigut avammut annissuinissamut akuersissummik tunngaveqartassaaq. Tamanna atuuppoq ujaqqat aatsitassalluunniit nalituujunerat nalikinneruneralluunniit apeqqutaatinnagu.

 

Nassiussinerit ataasiakkaat avammut annisissallugit kissaatigisatit tamaasa, avammut annissinissamut akuersissummik qinnuteqarfigisussaavatit. Qinnuteqaammi erseqqinnerusumik nassuiassavat ujaqqat imaluunniit aatsitassat avammut anninnissaannut akuersissummik pissarsivigerusutatit suunersut.

Avammut annissinissamut akuersissummik qinnuteqaat

Qinnuteqaatip imarissavai:

 1. Atit, najukkat, oqarasuaativit normua aamma e-mail
 2. Aatsitassat ataasiakkaat nassuiarneqarnerat (suussusaat malillugu agguataarlugit)
 3. Paasissutissat makkua aatsitassanut ataasiakkaanut tunngassuteqartut (suussusaat malillugu agguataarlugit):
  • Aatsitassat suussusaat (assersuutigalugu aatsitassap suunera)
  • Aatsitassat qanoq suliarineqarsimassusaat (assersuutigalugu suliarineqanngitsut imaluunniit suliarineqarsimasut)
  • Aatsitassanut nioqqutissap nalunaaqutsernerata normua. Ujaqqanut suliarineqanngitsunut, ujaqqanut pinnersaasiassanut suliarineqanngitsunut aamma ujaqqanut ukkusissanut suliarineqanngitsunut nioqqutissap nalunaaqutsernerata normua 2530.90.98.0 aamma ujaqqanut suliarineqarsimasunut normua 9602.00.00.0 allassavatit
  • Aatsitassat pitsaassusaat
  • Aatsitassat annertussusaat. Aallaaviatigut pooqartinnagit oqimaassusaat allassavat. Annertussusaata allatut allanneqarnera assersuutigalugu tassaasinnaavoq pooqarnani annertussusaa imaluunniit ujaqqap pinnersaasiassap karaatia
  • Aatsitassat nalingat. Nalinga sapinngisamik pisuni ataasiakkaani eqqoqqissaartumik ilumooqqissaartumillu allassavat. Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfiup avammut annissinissamut akuersissummik tunniussinermini atugassarititaasussatut aalajangersinnaavaa, nalinga aalajangersimasumik iluseqartillugu allassagit imaluunniit nalinga aalajangersimasumik ilusilimmik aalajangersarneqassasoq imaluunniit uppernarsarneqassasoq (assersuutigalugu avataaneersumit immikkut ilisimasalimmit arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsumit nalinga nalilertillugu allaganngorlugu piniarneqassasoq)
  • Aatsitassat suussusaannut paasissutissaasinnaasut. Taakkua aatsaat ilisimatitsissutigineqassapput Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfiup avammut annissinissamut akuersissummut atugassarititaasussatut aalajangersimappagu, suussusaannut paasissutissat allanneqassasut imaluunniit suussusaat paasiniarniarlugu iliuuseqartoqassasoq. Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfiup aalajangersinnaavaa, tunisassiat aalajangersimasumik ilusilimmik suussusersineqarsinnaassasut, assersuutigalugu tunisassiat nassuiarnerisigut imaluunniit assilinerisigut. Tamatuma saniatigut Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfiup aalajangersinnaavaa, tunisassiat (aatsitassat) akuersissummi pineqartunut ilaasut paatsoorneqarsinnaanngitsumik suussusersineqarsinnaanissaat aammalu tunisassianik allanik (aatsitassanik) akuliunneqarsinnaannginnissaat imaluunniit paarlaanneqarsinnaannginnissaat isumagissagit aammalu ­– avammut annissinerup ingerlanneqareernissaata tungaanut – iliuusissat tamatuminnga tamakkiisumik qulakkeerisussat attatiinnarneqarnissaat isumagissallugu. Suliaqarnikkut tamanna pisut ilaanni pisinnaavoq assersuutigalugu aatsitassat pooritinneqartuni imaluunniit container-ini immikkut nalunaaqutsersukkani, paarnaarsimasuni ammarneqarsinnaanngitsunilu inissisimatillugit assartorlugillu
 4. Assilisat qalipaatillit pitsaasumik pitsaassusillit, assigiinngitsunit pingasunit sammiveqartunit assilisaasut aammalu aatsitassanut ataasiakkaanut uuttuutitaqartut
 5. Sumiiffik katersiviusoq imaluunniit piiaaviusoq pillugu paasissutissat: Sumiiffianut sumiiffimmullu nunap assinga, sumiiffiata nunap assingani sumiiffianut naleqqat allanneqassapput aammalu sumiiffianut sumiiffimmullu assilisat qalipaatillit pitsaasumik pitsaassusillit ilanngunneqassallutik
 6. Illit nammineerlutit (namminersorlutit) aatsitassat ataasiakkaat katersorsimanngikkukkit imaluunniit piiarsimanngikkukkit, inuup imaluunniit inuit aatsitassanik ataasiakkaanik katersisimasut imaluunniit piiaasimasut imaluunniit tamatumunnga peqataasimasut aqqi najugaallu
 7. Illit nammineerlutit (namminersorlutit) aatsitassat suliareqqissimanngikkukkit: Inuup imaluunniit inuit aatsitassanik ataasiakkaanik suliareqqiisimasut imaluunniit tamatumunnga peqataasimasut aqqi najugaallu
 8. Aatsitassanik ataasiakkaanik pisisup aqqa najugaalu. Aatsitassat avammut annissinermut atatillugu tunineqarsimanngippata, tamatumunnga taarsiullugu aatsitassanik ataasiakkaanik tigusisup aqqa najugaalu ilisimatitsissutigissavat

Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfiup naleqquttutut nalileruniuk, qinnuteqarnissamut piumasaqaatinik matuma siuliani allassimasunik atuutitsinnginnissamik Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfiup immikkut akuersissuteqarsinnaavoq.

 

Qinnuteqaat mail-ikkut imaluunniit allakkatigut Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfimmut nassiutissavat.

Aatsitassanut Aqutsisoqarfiup qinnuteqaatit tiguguniuk, Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfiup qinnuteqaatit suliarissavaa. Tamatuma kingorna Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfiup avammut annissinissamut akuersissut ilinnut tunniutissavaa.

Akuersissut taamaallaat ujaqqanut imaluunniit aatsitassanut tassani allassimasunut aammalu nassiussinermut ataasiinnarmut atuutissaaq. Tamanna isumaqarpoq nutaamik nassiussillutit avammut annissinissamik kissaateqaruit avammut annissinissamut akuersissummik nutaamik qinnuteqarnissat eqqaamasariaqarit.

 

Ujaqqanik imaluunniit aatsitassanik Kalaallit Nunaanniit avammut annissiniaruit, avammut annissinissamut akuersissummik peqartutit ilanngaaserisunit takuneqarsinnaanissaa isumagissavat. Avammut annissinissamut akuersissut pigisat ilanngaaserisunut takutillugu taamaaliussaatit. Tamanna assigiinngitsunik iliuuseqarnikkut pisinnaavoq, apeqqutaalluni annissinerup ilusaa qanoq ittuunersoq:

 • Ujaqqanik imaluunniit aatsitassanik container-imut ikillugit avammut annissinissat toqqarukku, nassiussannut avammut annissinissamut akuersissutip pigisavit assilinera ilanngussinnaavat
 • Ujaqqanik imaluunniit aatsitassanik nassiussinerit poortuganngorlugu imaluunniit allatut allakkerisarfikkut nassiussatut ingerlatissallugu kissaateqaruit, nassiussannut avammut annissinissamut akuersissutip pigisavit assilinera ilanngussinnaavat
 • Ujaqqat imaluunniit aatsitassat nammineerlutit annisissallugit toqqarukku, avammut annissinissamut akuersissut pigisat nammineerlutit ilanngaaserisunut takutissinnaavat
 • Inummut allamut ujaqqat imaluunniit aatsitassat illit sinnerlutit anninneqarnissaat toqqarukku, inuup taassuma pineqartup avammut annissinissamut akuersissut pigisat aammalu ilinniit pisinnaatitsissut ilanngaaserisunut takutissavaa

Malugiuk
Ujaqqanik imaluunniit aatsitassanik akuersissummik peqarfiginngisannik avammut annisseriaraluaruit imaluunniit avammut annissinissamut akuersissut pigisat puiorsimagukku, ujaqqat imaluunniit aatsitassat pigisatit ilanngaaserisunit arsaarinnissutigineqarsinnaapput.

 

Avammut annissisimanerit Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfimmut nalunaarutigisussaavat. Nalunaarutiginninneq pissaaq qaammatisiutit malillugit ukiup akuersissutip atuuffigisassaata naanerata kingorna kingusinnerpaamik ulloq 15. marts.

Nalunaarutiginninnerup makkua imarissavai:

 • Ujaqqat aatsitassallu avammut annissimasavit suussusai, nioqqutissap nalunaaqutsernerata normua, annertussusai aamma qanoq naleqarneri
 • Ujaqqanik imaluunniit aatsitassanik avammut anninneqartunik ataasiakkaanik pisisoq. Aatsitassat avammut annissinermut atatillugu tunineqarsimanngippata, tamatumunnga taarsiullugu aatsitassanik ataasiakkaanik tigusisup aqqa najugaalu ilisimatitsissutigineqassaaq


Nalunaarutiginninnermi ujaqqanut suliarineqanngitsunut, ujaqqanut pinnersaasiassanut suliarineqanngitsunut aamma ujaqqanut ukkusissanut suliarineqanngitsunut nioqqutissap nalunaaqutsernerata normua 2530.90.98.0 aamma ujaqqanut suliarineqarsimasunut nioqqutissap nalunaaqutsernerata normua 9602.00.00.0 atussavatit.

Nalunaarutiginninnermut avammut annissinernut nassiussinernullu ataasiakkaanut annissinerup allagartaasa aamma akiligassartaasa assilineri ilanngunneqassapput.

Nalunaarutiginninneq mail-ikkut imaluunniit allakkatigut Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfimmut nassiutissavat.

 

Naalakkersuisut aalajangigaat allaffissornerup iluani maalaarutigineqarsinnaanngillat. Aalajangernermut tunngasumik maalaarutigineqarsinnaatitaanerit nalornissutigigukku, Aatsitassanut Ikummatissanullu Naalakkersuisoqarfik attavigisinnaavat.

 

Uannga allanneqarpoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfik

Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfik
Imaneq 1A - 201
Postboks 930
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 34 68 00
E-mail: mlsa@nanoq.gl
Nittartagaq: www.govmin.gl
Suliffeqarfiutilimmut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Suliffeqarfiutilimmut isilerputit. Innuttaasumut nuunniaruit, qulaani ‘Innuttaasumut’ toqqassavat.