Ansøgning om eksport af mineralske råstoffer

Ønsker du at eksportere sten eller mineralske råstoffer ud af Grønland, skal du være opmærksom på reglerne herfor.

Du har ikke brug for en eksporttilladelse, når:
 • du har købt stenen eller de mineralske råstoffer i Grønland og kan dokumentere købet ved f.eks. certifikat eller faktura
 • du har købt stenen eller de mineralske råstoffer i Grønland, f.eks. i en butik, af en smykkestenskunstner eller en småskala rettighedshaver, og kan dokumentere købet ved f.eks. certifikat eller faktura

Har du ikke købt stenen eller mineralet i en butik, af en smykkestenskunstner eller småskala rettighedshaver med certifikat eller faktura på dette, skal du bruge en eksporttilladelse. Eksporttilladelsen skal ansøges ved enhver udførsel af Grønlands mineraler. Dette gælder uanset om der er tale om værdifulde eller mindre værdifulde mineraler.

Ansøgning
Du skal søge om eksporttilladelse for hver enkelt forsendelse, du ønsker eksporteret. I ansøgningen skal du beskrive nærmere, hvilke sten eller mineralske råstoffer du gerne vil have tilladelse til at eksportere.

Ansøgning om eksporttilladelse

Ansøgningen skal indeholde:
 1. Dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail
 2. En beskrivelse af de enkelte råstoffer (opdelt efter art)
 3. Følgende oplysninger vedrørende de enkelte råstoffer (opdelt efter art):
  1. Råstoffernes art (f.eks. mineraltype)
  2. Råstoffernes grad af forarbejdning (f.eks. rå eller forarbejdede)
  3. Råstoffernes varekodenummer. Du angiver varekodenummer nr. 2530.90.98.0 for rå sten, rå smykkesten og rå fedtsten og nr. 9602.00.00.0 for bearbejdede sten
  4. Råstoffernes kvalitet
  5. Råstoffernes mængde. Du skal som udgangspunkt angive nettovægten En anden relevant mængdeangivelse kan f.eks. være nettorumfang eller smykkestens karat
  6. Råstoffernes værdi. Du skal angive værdien så præcist og retvisende, som det i det konkrete tilfælde er muligt. Råstofstyrelsen kan som vilkår for meddelelse af eksporttilladelsen bestemme, at du skal angive værdien på en bestemt måde, eller at værdien skal fastslås eller godtgøres på en bestemt måde (f.eks. ved indhentelse af en skriftlig vurdering af værdien fra en uafhængig, professionel tredjepart)
  7. Eventuelle identifikationsoplysninger for råstofferne. De skal kun oplyses, hvis Råstofstyrelse som et vilkår for meddelelse af eksporttilladelsen har fastsat angivelse af identifikationsoplysninger eller foretagelse af identifikationsforanstaltninger. Råstofstyrelsen kan bestemme, at produkterne skal identificeres på en bestemt måde, f.eks. ved en beskrivelse eller fotografier af produkterne. Desuden kan Råstofstyrelsen bestemme, at du skal foretage og ­‑ indtil eksporten er gennemført ‑ opretholde foranstaltninger, som fuldt ud sikrer, at produkterne (råstofferne) omfattet af tilladelsen kan identificeres entydigt og ikke kan sammenblandes eller ombyttes med andre produkter (råstoffer). I praksis kan dette i nogle tilfælde f.eks. ske ved opbevaring og transport af råstofferne i en særligt mærket, låst og forseglet beholder eller container
 4. Farvefotografier i god kvalitet, fra tre forskellige vinkler og med måleskala af de enkelte råstoffer
 5. Oplysninger vedrørende indsamlings‑ eller brydningsstedet: Kort over stedet og området, angivelse af geografiske koordinater for stedet og farvefotografier af god kvalitet af stedet og området
 6. Navn og adresse på den eller de personer, der har indsamlet eller brudt de enkelte råstoffer eller medvirket dertil, hvis du ikke egenhændigt (selvstændigt) har indsamlet eller brudt de enkelte råstoffer
 7. Hvis du ikke egenhændigt (selvstændigt) har forarbejdet råstofferne: Navn og adresse på den eller de personer, der har forarbejdet de enkelte råstoffer eller medvirket dertil
 8. Navn og adresse på køberen af de enkelte råstoffer. Hvis råstofferne ikke sælges i forbindelse med eksporten, skal du i stedet oplyse navn og adresse på modtageren af de enkelte råstoffer

Hvis Råstofstyrelsen skønner det rimeligt, kan Råstofstyrelsen dispensere fra ovenstående krav til ansøgningen.

Du skal sende ansøgningen per mail eller post til Råstofstyrelsen.

Når Råstofstyrelsen har modtaget din ansøgning, behandler Råstofstyrelsen ansøgningen. Derefter meddeler Råstofstyrelsen en eksporttilladelse til dig. Tilladelsen gælder kun for de sten eller mineralske råstoffer, som er oplistet derpå og kun for én forsendelse. Det betyder, at du skal huske at søge en ny eksporttilladelse, hvis du ønsker at eksportere en ny forsendelse.
Råstofstyrelsen
Imaneq 1A - 201
Postboks 930
3900 Nuuk

Telefon (+299) 34 68 00
E-mail: mlsa@nanoq.gl
Hjemmeside: www.govmin.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.