Eksport af mineralske råstoffer – Kontrol og indberetning

Når du eksporterer sten eller mineralske råstoffer ud af Grønland, skal du sørge for, at tolden har mulighed for at se, at du har lov til at eksportere. Det gør du ved at fremvise din eksporttilladelse til tolden. Det kan gøres på forskellige måder afhængigt af eksportformen:
  • Vælger du at eksportere sten eller mineralske råstoffer med container, kan du vedlægge en kopi af din eksporttilladelse med din forsendelse
  • Ønsker du at sende sten eller mineralske råstoffer som pakkepost eller anden postforsendelse, kan du vedlægge kopi af din eksporttilladelse med din forsendelse
  • Vælger du selv at udføre sten eller mineralske råstoffer, kan du selv fremvise din eksporttilladelse til tolden
  • Vælger du at lade en anden person udføre sten eller mineralske råstoffer på dine vegne, skal den pågældende person fremvise din eksporttilladelse og en fuldmagt fra dig til tolden

Bemærk
Forsøger du at eksportere sten og mineralske råstoffer, som du ikke har tilladelse til, eller har du glemt din eksporttilladelse, risikerer du at få konfiskeret dine sten eller mineralske råstoffer af tolden.


Indberetning af udført eksport
Du skal indberette den udførte eksportaktivitet til Råstofstyrelsen. Indberetningen skal ske senest den 15. marts året efter det kalenderår, hvor tilladelsens gyldighedsperiode udløber.

Indberetningen skal indeholde følgende:
  • Art, varekodenummer, mængde og værdi på de sten og mineralske råstoffer, som du har eksporteret
  • Køberen af de enkelte eksporterede sten eller mineralske råstoffer. Hvis råstofferne ikke sælges i forbindelse med eksporten, skal du i stedet oplyse navn og adresse på modtageren af de enkelte råstoffer

Ved indberetningen skal du anvende varekodenummer 2530.90.98.0 for rå sten, rå smykkesten og rå fedtsten og varekodenummer 9602.00.00.0 for bearbejdede sten.

Indberetningen skal indeholde kopier af udførelsesangivelser og fakturaer for de enkelte eksporter og forsendelser.

Du skal sende indberetningen per mail eller post til Råstofstyrelsen.


Bemærk
Der kan først udstedes en eksporttilladelse for et efterfølgende år, når indberetningen for året før er modtaget af Råstofstyrelsen.

Skrevet af: Råstofstyrelsen

Råstofstyrelsen
Imaneq 1A - 201
Postboks 930
3900 Nuuk

Telefon (+299) 34 68 00
E-mail: mlsa@nanoq.gl
Hjemmeside: www.govmin.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.