Om skattepligt

Hvis du har bopæl i Grønland eller ophold i Grønland i mere end 6 måneder, har du skattepligt. Det betyder, at du skal betale skat til den grønlandske Lands- og kommunekasse, af det du tjener.

Det er meget forskelligt, hvor meget den enkelte person eller virksomhed, skal betale i skat. Det afhænger af, hvor meget personen eller virksomheden tjener, og af hvor meget personen eller virksomheden har i fradrag.
I nogle tilfælde gælder der særlige regler for skattepligt og skatteprocent. Det er f.eks. hvis du:
- Har begrænset skattepligt
- Flytter mellem nordiske lande i løbet af skatteåret
- Flytter mellem skattekommuner i løbet af året
- Arbejder et sted som er uden for kommunal inddeling, f.eks. Thule Air Base

Det er din arbejdsgiver, der har pligt til at trække det, du skal betale i A-skat, fra din løn.

 

Skat er de penge det offentlige, dvs. Selvstyret og kommunerne, opkræver af borgerne og de virksomheder, der er i landet.

Gennem skatten finansierer borgerne i fællesskab en række fællesgoder, bl.a.:
• En række gratis sundhedsydelser
• Gratis uddannelse
• Gratis skolegang
• Ophold på alderdomshjem
• Hjemmehjælp
• Alderspension og førtidspension

 

Alle, der arbejder i Grønland, skal som udgangspunkt betale grønlandsk skat. Man skelner imidlertid mellem fuld og begrænset skattepligt.

Fuld skattepligt vil sige, at du skal betale skat af alle dine indkomster, f.eks. din løn, pensioner, personalegoder i forbindelse med arbejdet, renter, værdipapirer og udbytte af danske og udenlandske aktier og anparter.
Alle indkomster skal beskattes. Det gælder uanset om de kommer fra Grønland eller udlandet. Undtagen indkomster og udgifter vedrørende fast ejendom beliggende uden for Grønland.

Du er forpligtiget til at betale fuld skat, hvis du har bopæl i Grønland, eller opholder dig i Grønland i mindst 6 måneder uden anden afbrydelse end ferie og lignende.

 

Begrænset skattepligt gælder for personer, der ikke opfylder betingelserne for fuld skattepligtigt, men stadig har visse indkomster i Grønland.

Det betyder, at du kun skal betale skat af de indtægter, der er direkte forbundet med dit arbejde. Det kan f.eks. være:
• Løn
• Løn i opsigelsesperioden
• Engangsvederlag
• Overenskomstreguleringer
• Erstatning for uberettiget afskedigelse
• Personalegoder i forbindelse med arbejdet i Grønland

Er du bosat i et land, som Grønland ikke har indgået
dobbeltbeskatningsaftale med, er der ikke begrænset skattepligt. Dit ophold må ikke overstige 14 dage, og du skal
fortsat være beskæftiget hos og aflønnet af din sædvanlige arbejdsgiver,
der ikke er hjemmehørende i Grønland eller har fast driftssted i Grønland.

Hvis du derimod arbejder mindre end 6 måneder i Grønland for en arbejdsgiver fra Danmark, Island, Færøerne eller Norge skal du ikke betale grønlandsk skat.

Overskrider du betingelserne for begrænset skattepligt, ved at arbejde mere end 6 måneder i Grønland, bliver du i alle tilfælde fuldt skattepligtig fra 1. arbejdsdag. Også selvom du ikke har bopæl i Grønland og din arbejdsgiver ikke er grønlandsk.

• Pensioner
• Sundhedsydelser
• Arbejdsløshedsydelser

 

En skattekommune er den kommune, du skal betale din skat til. Din skattekommune bliver bestemt af, hvor du har din folkeregisteradresse per 1. september året forud for indkomståret.


Eksempel
Flytter du inden 1. september fra Kommuneqarfik Sermersooq til Kommune Qeqertalik, vil din skattekommune være Kommune Qeqertalik i det kommende år.

Flytter du efter 1. september, vil din skattekommune stadigvæk være Kommuneqarfik Sermersooq i det kommende år.

Bemærk
For personer, der bor uden for den kommunale inddeling, er Skattestyrelsen skattekommune. Det drejer sig om personer, der bor i:
• Danmarkshavn
• Mesters Vig
• Station Nord
• Thule Air Base/Pituffik
• Daneborg

Skatteprocent

 

Thule Air Base er en amerikansk militærbase, der betragtes som amerikansk område og derfor ikke som en del af Grønland. Dermed er Thule Air Base underlagt de samme regler som det øvrige udland, i forhold til told, moms, indførselsafgifter og Cites regler.

Thule Air Base ligger – i lighed med Daneborg, Danmarkshavn, Mestersvig og Station Nord - uden for kommunal inddeling og har Skattestyrelsen som skattekommune, og skal derfor ikke betale kommuneskat. I stedet betaler indbyggerne dér en særlig landsskat ud over den almindelige landsskat. De nævnte områder har de samme skattemæssige fradrag som resten af den grønlandske befolkning.

Skatteprocent

 

Skrevet af: Skattestyrelsen

Skattestyrelsen
Postboks 1605
3900 Nuuk

CVR-nummer 19785386
Telefon: 34 65 10
E-mail: tax@nanoq.gl
Hjemmeside: www.aka.gl


Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.