Siumoortumik nalunaarsuiffissaq immersoruk

'Akileraarutikka' uani iserfigiuk
Siumoortumik nalunaarsuineq tassaavoq illit ukiumi tulliuttumi namminersorluni inuussutissarsiummik ingerlataqartut isertitassatut ilimagisatit, taakkulu tunngavigalugit qanoq annertutigisumik akileraaruteqassanersutit Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik naatsorsuisarpoq. Taamaalilluni siumoortumik nalunaarsuinerup pitsaasup akileraarutissat sinnerinik akiliinissannut imaluunniit akileraarutinit utertoornissannut periarfissaq annikillisittarpaa.

Ukiut tamaasa ukiakkut Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmiit siumoorluni nalunaarsuiffimmik nassitsittassaatit. Akileraaruserinermut paasissutissat ilinnut tunngasut Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit allattoreerneqartarput.

Nammineerlutit paasissutissat eqqortuunersut misissorlugillu akuerissavatit. Siumoortumik nalunaarsuineq allanngortissagukku, kingusinnerpaamik paasissutissat novembarip ulluisa 15-ianni iluarsereersimassavatit.

Siumoortumik nalunaarsuiffimmut allannguutit tassaasinnaapput:
• Siumoortumik nalunaarsuiffimmi naatsorsuutigisamit annertunerusumik akissarsiaqassaguit
• Ukiumit tulliuttumi aningaasarsiat B-t aningaasarsianit B-nit akileraarutitaqaataasussaanngitsunit annertunerusunik pissarsissaguit
• Ilanngaat aalajangersimasoq sinnerlugu annertussusilinnik ilanngaatigineqarsinnaasunik aningaasartuuteqassaguit

Iluarsisassaqanngikkuit taamaatsiinnassavat.

Siumoortumik nalunaarsuiffiit pillugu apeqqutissaqaruit, Akileraararnermut Aqutsisoqarfimmut attaveqarsinnaavutit.
Ukiumut isertitavit ilai inummut ilanngaatip allallu ilanngaatit ataatsimut katinneranni aningaasat sinneruttut taamaallaat akileraaruteqarfigisinnaavatit. Ilanngaatissat pineqartut amerlanerpaanut ukiumut 58.000 koruuniupput.

Naak isertitatit tamarmiusut ilanngaatinnit tamarmiusunit ikinnerunissaat naatsorsuutigigaluarlugu, siumoortumik nalunaarsuineq immersortariaqarpat Akileraartarnermullu Aqutsisoqarfimmut nassiullugu, taamalu iliorsinnaavutit assersuutigalugu katissimasavit ilanngaatissai ilinnut nuunneqassasut kissaatigigukku.

Katissimasut
Katissimasut ataatsimut akileraartussaatitaanerat taamaatinneqarnikuuvoq. Taamaattumik katissimaguit, illit katissimasallu immikkut siumoortumik nalunaarsuineq immersussavarsi nassiullugulu.

Aningaasarsiat B-t
Aningaasarsiat B-t kiisalu piniarnermit aamma aalisakkanik tunisassianit isertitat tamakkiisumik isertitat 5.000 koruunit ataassimappagit akileraarutaasussaanngillat. Aningaasarsiat B-t ukiumut 5.000 koruunit sinnerlugit amerlatiginissaat naatsorsuutigigukku, siumoortumik nalunaarsuiffimmi aningaasarsiat B-t tamarmiusut allassavatit.

Suliffeqarfigisamit ajunngitsorsiassat
Ukioq isertitaqarfimmiit 2023 ajunngitsorsiassat nalingi akileraaruserneqassapput aningaasarsiatut A-tut.

Ilanngaatit
Aningaasarsiatit akileraaruteqaataasussat naatsorsorukkit, ilaatigut makku ilanngaatigissavatit:
• Ingerlatsinermut aningaasartuutit. Ingerlatsinermut aningaasartuutit aningaasartuutaapput illit isertitavit pissarsiarinissaanut, qulakkeernissaanut imaluunniit pigiinnarnissaanut pisariaqartut – pingaartumik illit suliffeqarfiutivit isertitai
• Akiitsunut erniat. Akiitsuit ilaannut, akiligassatut uppernarsakkanut, tunngatillugu ernianut aningaasartuutit taamaallaat aallaavittut illit akisussaaffigisatit ilanngaatigisinnaavatit
• Aapparinikuusamut aamma meeqqanut akilersuutit
• Sulisartut peqatigiiffiannut akiliutit

Akileraartartut tamarmik tamakkiisumik akileraartussaatitaasut ilanngaammik aalajangersimasumik ukiumut 10.000 koruuninik ilanngaateqartarput. Aningaasartuutitit amerlassutsimikkut tassannga amerlaneruppata, ilanngaammut aalajangersimasumut taarsiullugu aningaasartuutigisannut ilanngaatigineqarsinnaasunik ilanngaateqarsinnaavutit. Taamaattoqassappat ilanngaatit siumoortumik nalunaarsuiffimmut allassavatit.

Akileraarutissat sinneruttut ukiup siulianeersut
Ukiup siuliani akileraarutissat sinnerinut akiligassaqalersimaguit, akiligassatillu tapiliussassaq 6 % ilanngullugu 18.000 koruunit sinnersimappagit, taava Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup siumoortumik nalunaarsortinninni taakku ilanngullugit naatsorsuutigiumaarpai. Tamanna akileraarutigigallagassavit annertusineqarnerinik akileraarnermullu allagartami ilanngaatissatit annikinnerulernerannik kinguneqassaaq.

Akileraarutissat sinnerinut akiligassatit siumoortumik nalunaarsuinermi ilanngunneqannginnissaat kissaatigigukku, akiligassat pineqartut Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup aningaaserivimmi kontuanut 6471 – 1002608-mut kingusinnerpaamik 20. novembari akilissavatit. Eqqaamallugu allassagakkit:
- Illit inuttut normut
- Akiliutigineqartut sumut tunnganersut: assersuutigalugu 2022
- § 5

Ilisimatitsissutitut allanneqassaaq assersuutigalugu imatut: 010101-0101 2022 § 5

Ulloq akiliiffissaq kingulleq sapaatikkuussappat imaluunniit sapaassuakkuussappat imaluunniit arfininngornikkuussappat, piffissaliunneqartoq ullormik ataatsimik ulluinnarmut tulliuttumut kinguartinneqassaaq.Akileraarutissalli sinneruttut akiligassat qaqugukkulluunniit akilerneqarsinnaapput, novembarip 20-ata kingorna akiliisimagaanni 6 %-imik ilassutilerlugit akilerneqassapput.

Inaarummik naatsorsuutini ukiup siulianeersumit pigisanni aningaasat ilanngullugit naasorsorneqartut allanneqassapput.

Siumoortumik nalunaarsuiffissaq periutsit pingasut atorlugit immersorsinnaavat:
• Sullissivik.gl-imi MitID atorlugu "Akileraarutikka" aqqutigalugu Imminut sullinnikkut
• Nittartakkakkut MitID atornagu Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup imminut sullilluni nittartagaatigut
• Allakkatigut siumoortumik nallunaarsuineq Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut nassiunneratigut

Nittartakkakkut MitID atorlugu "Akileraarutikka" aqqutigalugu Imminut sullinnikkut
MitID-mik peqaruit "Akileraarutikka" aqqutigalugu siumoortumik nalunaarsuineq immersorsinnaavat. Imminut sullinneq tuussavat – Siumoortumik nalunaarsuineq 2024 – taava MitID atorlugu isissaatit, taamaalillutit aallarteriaannanngorputit.

“Akileraarutikka” uani iserfigiuk


Nittartakkakkut MitID atornagu Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup imminut sullilluni nittartagaatigut
MitID-mik peqanngikkuit, Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup imminut sullilluni nittartagaatigut siumoortumik nalunaarsuineq immersorsinnaavat. Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup imminut sullinnissamut nittartagaatigut iserniaraanni kode isissutissaq siumoortumik nalunaarsuiffimmi naqeriikkami takuneqarsinnaasoq atorneqassaaq.

Siumoortumik nalunaarsuiffik naqeriigaq akileraaruseriffimmit tigusimalerukku, aatsaat Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup imminut sullinnissamut nittartagaatigut naqqissuisinnaalissaatit.

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup imminut sullilluni nittartagaanut ugguuna iserit

Allakkatigut siumoortumik nalunaarsuineq Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut nassiunneratigut
Siumoortumik nalunaarsuiffik toqqaannartumik nittartakkatigut immersornianngikkukku, siumoortumik nalunaarsuiffimmi naqeriikkami allakkatigut tigusimasanni immersuisinnaavutit, tamatumalu kingorna Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut utertillugu nassiullugu. Siumoortumik nalunaarsuiffimmit tigusimasannit aaqqiissutitit allassinnaavatit imaluunniit siumoortumik nalunaarsuiffik imaqanngitsoq anisillugu immersorlugulu.

Siumoortumik nalunaarsuiffissaq naqeqqaagaq tigusimanngikkukku, najukkanni akileraaruseriffimmut saaffiginnissinnaavutit.

Siumoortumik nalunaarsuiffik immersugassaq aajuk ugguuna www.aka.gl

2024-imut siumoortumik nalunaarsuineq (aka.gl)


Kalaallit Nunaannut nuukkuit Kalaallillu Nunaanni tamakkiisumik akileraartussaatitaallutit, siumoortumik nalunaarsuinermik akileraartarnermullu allagartamik suliaqartitsinissamut piaarnerpaamik Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik attaveqarfigissavat.

Siumoortumik nalunaarsuineq aamma akileraartarnermut allagartaq
Nalinginnaasumik tamakkiisumik akileraartussaatitaasut kisimik siumoortumik nalunaarsuissapput. Tamakkiisumik akileraartussaatitaavutit Kalaallit Nunaanni najugaqaruit imaluunniit qaammatit arfinillit sinnerlugit sivisutigisumik sulisimaguit.

Aalajangersimasumik suliffeqarnerit imaluunniit qaammatit arfinillit sinnerlugit sulisussaanerit sulisitsisunnit uppernarsarneqarsinnaasariaqarpoq.

Siumoortumik nalunaarsuiffik aajuk:
F1 Blanket 2024 for tilflyttere (aka.gl)
Ukiut tamaasa ukiakkut Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit siumoortumik nalunaarsuiffissamik nassitsittassaatit. Akileraaruserinermut paasissutissat ilinnut tunngasut Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit allattoreerneqartarput.

Siumoortumik nalunaarsuineq immersussavat naqitaareersullu iluarsisassaappata iluarsillugit, taamaaliussaatillu kingusinnerpaamik novembarip ulluisa 15-ianni.

Siumoortumik nalunaarsuiffik Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit suliarineqareerpat akileraartarnermut allagartassat Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup nassiutissavaa. Taanna nalinginnaasumik decembarimi tigussavat.
Siumoortumik nalunaarsuinerit allanngortittuaannarsinnaavat – aamma novembarip ulluisa 15-iata kingorna. Tamannalu tulluassaaq assersuutigalugu aningaasarsiatit B-t imaluunniit ilanngaataasut qaffariarpata appariarpataluunniit.

Kommunimut allamut nuunnermi
Kalaallit Nunaanni kommunimut allamut nuukkuit, nuuffinnilu inuit aqqisa allattorsimaffiannut nuunnerit nalunaarutigalugu, taava ukiumi akileraarfiusumi tullermi kommunimut sorlermut akileraassanerlutit ulloq nuuffiit aalajangiisuussaaq.

Assersuutigalugu Nuummiit Qaqortumut septembarip ulluisa aallaqqaataat nallertinnagu nuukkuit, Qaqortumi inuit aqqisa allattorsimaffiannut nalunaaruit, taava ukiumi akileraarfiusussami tullermi Kommuneq Kujallermut akileraartussanngussaatit. Septembarip ulluisa aallaqqaataata kingorna nuukkuit Kommuneqarfik Sermersuumut ukioq akileraarfiusussaq tulleq naallugu akileraarallassaatit.

Uannga allanneqarpoq: Akileraaruserineq Nakkutilliinerlu

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik
Postboks 1605
3900 Nuuk

CVR-normu 19785386
Oqarasuaat: 34 65 10
E-mail: tax@nanoq.gl
Nittartagaq: www.aka.gl


Suliffeqarfiutilimmut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Suliffeqarfiutilimmut isilerputit. Innuttaasumut nuunniaruit, qulaani ‘Innuttaasumut’ toqqassavat.