Trangsbestemt hjælp

Enhver voksen borger har pligt til at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år.
Offentlig hjælp har til formål til at forebygge, at borgerne kommer i en situation, hvor de får behov for hjælp til forsørgelse. Derudover er formålet at skabe økonomisk sikkerhedsnet for personer, som ikke på en anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.
Formålet med at yde økonomisk hjælp er derfor at sætte modtageren af hjælpen i stand til at klare sig selv. Ansøgeren skal også derfor efter evne udnytte og udvikle sin arbejdsevne.
Borgeren skal ud fra sine behov og forudsætninger have mulighed for indflydelse og medansvar ved tilrettelæggelse af hjælpen.

Der er to typer af offentlig hjælp: takstbestemt hjælp og trangsbestemt hjælp.

Trangsbestemt hjælp er knyttet til ekstraordinære og uforudsete omstændigheder, og hvor du ikke selv har økonomisk mulighed for at afholde udgiften eller hvor afholdelse af udgiften i afgørende grad vil vanskeliggøre mulighederne for at klare dig selv i fremtiden.
Trangsbestemt hjælp er et engangsbeløb.

Pludselig opståede situationer
Trangsbestemt hjælp ydes som hjælp til pludseligt opståede situationer. Det vil sige, at der er tale om uventede ekstraordinære situationer, som du eller dine partner ikke har kunnet forudse og har derfor ikke haft mulighed for at spare op til.

Trangsbestemt hjælp omfatter støtte i forbindelse med:

 • akut engangshjælp
 • enkeltudgifter
 • flyttehjælp
 • begravelseshjælp
 • nære pårørendes alvorlige sygdom, død eller begravelse
 • hjælp til udenlandske statsborgere vedrørende akut hjælp, hjemrejse og ophold i Grønland i tilfælde af, at det ikke er muligt at rejse ud af landet.

Subsidiær mulighed
Offentlig hjælp, herunder trangsbestemt hjælp er en subsidiær mulighed.
Det vil sige, hvis der er mulighed for dækning af de pludselig opståede udgifter, skal denne mulighed anvendes, før du kan søges om trangsbestemt hjælp.

For at du kan være berettiget til trangsbestemt hjælp, skal du opfylde følgende krav:

 • der er tale om uforudsete og pludselig opståede ekstraordinære udgifter,
 • du har ikke mulighed for at afholde udgiften eller afholdelse af udgiften i afgørende grad vil vanskeliggøre mulighederne for at klare dig selv i fremtiden og
 • du skal opfylde bopælskravet. Kravet er opfyldt, når en af de følgende er opfyldt:
  • du har fast bopæl i Grønland, er tilmeldt folkeregisteret i Grønland og er dansk statsborger,
  • du har fast bopæl i Grønland, er tilmeldt folkeregisteret i Grønland og er gift med en dansk statsborger,
  • du har fast bopæl i Grønland, er tilmeldt folkeregisteret i Grønland og har været gift med en dansk statsborger,
  • du har fast bopæl i Grønland, er tilmeldt folkeregisteret i Grønland og er omfattet af aftaler med andre lande, f.eks. Nordisk Konvention om social sikring eller,
  • du er tilmeldt folkeregisteret i Grønland uden bolig og har fast tilknytning til det grønlandske samfund.

Udenlandske statsborgere
Personer, der ikke opfylder bopælskrav er berettiget til udelukkende at søge om trangsbestemt hjælp (akut engangshjælp) og efter en konkret vurdering.
Betingelsen er, at hverken ansøgeren eller dennes partner har økonomisk mulighed for selv at afholde udgifterne.
Akut engangshjælp kan alene ydes for én måned medmindre personen retlig forhindret i udrejse på grund af rejserestriktioner i Grønland eller udlandet. I så fald kan der ydes akut engangshjælp indtil rejserestriktionerne ophæves.


Størrelsen af trangsbestemt hjælp er altid baseret på en konkret vurdering i forhold til hjælpens omfang og varighed.
Der skal gives ansøgning, når du skal søge om trangsbestemt hjælp.
Du skal give din ansøgning om trangsbestemt hjælp i din opholdskommune. Det vil sige den kommunen, du ved angivelse af ansøgning opholder dig i, uanset om det er din bopælskommune.

Indgivelse af ansøgning uden for kommunale inddeling
Forsvarsområdet ved Pituffik og Nationalparken i Nordøstgrønland er også omfattet af anvendelsesområdet for offentlig hjælp.
Hvis du på tidspunktet af indgivelse af ansøgningen om trangsbestemt hjælp opholder dig uden for den kommunale inddeling, indgives ansøgningen til Naalakkersuisut. Ansøgningen indgives til departementet med ansvar for sociale anliggender.

Mundtlig eller skriftligt
Du kan som udgangspunkt ansøge om transbestemt hjælp mundtligt ved at rette henvendelse til kommunen. Kommunen kan kræve, at ansøgningen indgives ved på bestemt blanket. Din bopælskommune kan oplyse dig om, hvorvidt ansøgningen skal indgives ved en bestem blanket.
I så fald er kommunen forpligtiget til at give dig vejledning om udfyldelse af ansøgningen, hvis nødvendigt.

Skrevet af: Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A, 701
Postboks 970
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 345000
E-mail: ISN@nanoq.gl

Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.