Ansøg om tilskud til produktionsanlæg

Du kan som erhvervsdrivende med produktionsanlæg i en bygd eller yderdistrikter ansøge om tilskud ved Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

Du kan søge om tilskud til produktionsanlæg med det formål at fremme og sikre beskæftigelses- og aktivitetsniveau inden for fiskeri og fangst samt produktion på indhandlingsanlæg.

 

Dit selskab, der søger om tilskud, skal leve op til følgende krav:

 • Selskabet skal have hjemsted i Grønland
 • Selskabet skal have fuld rådighed over sin formue, og må således ikke være i betalingsstandsning, under konkurs eller i en situation, der kan sidestilles hermed.

Din servicekontrakt, der indgås på baggrund af tilskud til produktionsanlæg indeholder en række standardvilkår og krav til virksomheden, herunder:

 • En forpligtelse til jævnlig afrapportering af projektets fremdrift
 • En forpligtelse til at fremsende virksomhedens årsregnskab for kontraktperioden
 • En forpligtelse til at svare på Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø henvendelser vedrørende ansøgningen og/eller servicekontrakten
 • Vilkår for tilpasninger af kontraktens bestemmelser
 • Vilkår for opsigelse af servicekontrakten, hvis denne misligholdes eller hvis virksomheden går konkurs el.lign.

 

Du kan søge om støtte til dokumenterede udgifter som Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har godkendt. Du kan ikke få dækket udgifter udover aftalens vilkår og den samlede bevilling på 2,2 mio. Kr.

Det er gratis at ansøge om tilskud til produktionsanlæg.

 

Du fremsender din ansøgning i en mail eller pr. post og vedhæfter udfyldt ansøgningsskema, med oplysninger om:

 • Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Fremsendelse af regnskab eller for nye virksomheder en fyldestgørende forretningsplan
 • Alle tilgængelige oplysninger om bestyrelse og ejerkreds
 • Budget for den søgte kontraktperiode

Klik her for at hente ansøgningsskema

 

Du sender udfyldt ansøgningsskema med relevante bilag til Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

 • Når Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har modtaget din korrekt udfylte ansøgning, vil din sag blive behandlet, når tidsfristen for perioden er udløbet.
 • Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø forbeholder sig ret til at indhente supplerende oplysninger fra ansøgeren eller andre steder. Sådanne oplysninger vil indgå i den samlede behandling af ansøgningen.

Følgende kriterier vil blive anvendt til at bedømme din ansøgning. Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø foretager sagsbehandlingen ved at give din ansøgning point på baggrund af tildelingskritererne.

Hvis din ansøgnings vurderes til i tilstrækkelig grad at opfylde tildelingskriterierne vil du blive tildelt tilskud, såfremt der er bevilling på finanslovskontoen.

Tildelingskriterierne er:

 • Projektets karakter og omfang
 • Forventet antal ekstra medarbejdere på indhandlingsanlægget
 • Ansøgers erfaring og ekspertise
 • Aktivitetsniveauet for anlægget
 • Vurdering af, hvorvidt der findes alternative beskæftigelsesmuligheder i den pågældende bygd/by.

Hvis din ansøgning bliver bevillget tilskud bliver tilskudet udbetalt til selskabet, når du har fremsendt dokumenation for, at godkendte ydelser i aftalen er blevet afholdt af ansøger.

 

Fristen for indsendelse af din ansøgning er som følger:

 • 28. februar
 • 31. maj
 • 31. august
 • 31. oktober

Din ansøgning vil blive behandlet i den efterfølgende måned af Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

 

Du har ret til at klage over afgørelsen som Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har truffet i forbindelse med din indsendte ansøgning om tilskud til produktionsanlæg.

Vil du sende en klage, skal du sende din klage via mail til pan@nanoq.gl.

I din klage, skal du skrive begrundelsen for, hvorfor du vil klage over afgørelsen.

 

Skrevet af: Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Postboks 161
3900 Nuuk

E-mail: pan@nanoq.gl
Telefon: (+299) 34 50 00
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.